Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Prima zi de infatisare

(Decizie nr. 552 din data de 30.07.2013 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

Prima zi de infatisare. Stabilire. Modificarea ulterioara a cererii de chemare in judecata Conform art.134 Cod procedura civila prima zi de infatisare este aceea in care partile, legal citate, pot pune concluzii.
Termenul de judecata cand s-a dispus amanarea pentru ca reclamantul sa ia cunostinta de intampinare sau sa-si precizeze cadrul procesual nu poate constitui prima zi de infatisare desi procedura era completa, intrucat aceasta parte nu putea formula concluzii.
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Targoviste sub nr. 4552/315/2009, reclamantul P.P. a solicitat, in contradictoriu cu paratii CLPFF, CJDFF, B.N.P. N.N. si D.I.M., constatarea nulitatii absolute partiale a  titlului de proprietate nr. 20484 din 14.01.1994, a incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 1602 din 13.04.1998 a B.N.P. N.N. si radierea din cartea funciara a inscrierii dreptului de proprietate pentru 1000 mp a lui D.I.M.
In motivare, reclamantul a aratat ca titlul atacat a fost eliberat numitei P.E., pentru o suprafata de 900 mp intravilan, desi aceasta nu era indreptatita decat la reconstituirea pentru suprafata de 600 mp, asa cum figura sotul acesteia P.P. inainte de anul 1990 si ca, desi a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1200 mp la care era indreptatit, i s-a reconstituit dreptul de proprietate doar pentru 800 mp, ca cei 1200 mp i-au apartinut lui cat si tatalui sau P.M., astfel cum rezulta din inscrierile in registrul agricol, ca in baza procesului-verbal nr. 2325 din 25.11.1991 emis de Primaria comunei V. proprietatea lui P.P., delimitata prin schita cu front stradal de 13 m si adancime de 77 m, in total de 1000 mp, a fost vanduta catre paratul D.I.M. impreuna cu casa de pe aceasta prin contractul de vanzare-cumparare nr. 11111 din 26.11.1991, ca in urma adresei nr. 1803 din 10.04.1998 emisa de Primarul comunei V., a fost emisa de catre B.N.P. N.N. incheierea de indreptare a erorii materiale nr. 1602 din 13.04.1998, in sensul modificarii laturilor proprietatii prin majorarea latimii terenului de la 13 m la 19 m si a lungimii de la 77 m la 50 m si ca prin hotararea nr. 23 din 18.07.1991 CJD a validat anexele 1 si 3 unde la pozitia 199 din anexa 3 rezulta ca suprafata solicitata de P.E. in calitate de mostenitoare a numitului P.P. a fost de 3,81 ha arabil extravilan si 0,06 ha curti-constructii, deci mai putin decat apare in titlul de proprietate al acesteia.
Reclamantul a mai aratat ca solicita si constatarea nulitatii absolute a adresei nr. 1803 din 10.04.1998 emisa de Primaria comunei V. si a schitei aferente acesteia, intrucat nu corespunde nici cu procesul-verbal nr. 2325 din 25.11.1991 si nici cu titlul de proprietate nr. 20484 din 14.01.1994, ca in ceea ce priveste capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute a incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 1602 din 13.04.1998 a B.N.P. N.N., a aratat ca aceasta este urmarea constatarii nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 20484/14.01.1994, in ceea ce priveste suprafata de 200 mp si ea atrage si constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 11111 din 1991, fara a mentiona ca solicita si acest lucru, mai mult aratand la termenul din data de 18.04.2011 ca nu solicita anularea contractului de vanzare, impunandu-se rectificarea cartii funciare nr. 451 a comunei V., in sensul radierii suprafetei de 300 mp si inscrierea dreptului de proprietate pentru suprafata de 700 mp.
La data de 09.12.2009 parata CLPFF a formulat o intampinare, prin care a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat in raport de cererea de constatare a nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate.
In ceea ce priveste cererea de constatarea nulitatii absolute a incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 1602 din 13.04.1998 emisa de B.N.P. N.N., a apreciat ca este neintemeiata, intrucat indreptarea a fost efectuata la cererea primariei, avand in vedere ca asupra titlului de proprietate nr. 20484 din 1994 instanta s-a pronuntat si nu a considerat ca se impune anularea.
Sub aspectul ultimului capat de cerere a aratat ca reclamantul se contrazice, solicitand initial radierea din cartea funciara a inscrierii dreptului de proprietate pentru 1000 mp si ulterior radierea din cartea funciara a dreptului de proprietate asupra suprafetei de 300 mp si inscrierea pentru suprafata de 700 mp, apreciind totodata ca nu sunt intrunite conditiile prevazute de art. 34 din Legea nr. 7/1996, motiv pentru care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.
La data de 09.05.2011, reclamantul a formulat cerere intitulata "precizari", prin care a solicitat constatarea nulitatii absolute partiale a contractului de vanzare-cumparare nr. 11111 din 26.11.1991, incheiat intre numita P.L. si D.I.M.
In motivare a aratat ca solicita acest lucru in aplicarea principiului ca cererile accesorii urmeaza soarta celor principale, apreciind ca cererea privind constatarea nulitatii absolute a adresei nr. 1803/10.04.1998 si a incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 1602/13.04.1998 a B.N.P. N.N. au caracter principal fata de cererea in cauza si ca instanta investita cu cererea principala este obligata sa se pronunte si asupra cererilor accesorii sau incidentale.
Prin incheierea din data de 09.05.2011, instanta de fond a calificat cererea ca fiind o modificare a cererii introductive si a admis exceptia tardivitatii modificarii cererii de chemare in judecata invocata de parat si a constatat decaderea reclamantului din dreptul de a-si modifica cererea.
Prin sentinta civila nr. 2204 din 10.06.2011, Judecatoria Targoviste a admis exceptia inadmisibilitatii cererii de constatare a nulitatii absolute a adresei nr. 1803 din 10.04.1998 emisa de Primaria comunei V. si a schitei aferente acesteia, invocata din oficiu si, pe cale de consecinta, a respins cererea de constatare a nulitatii absolute a adresei nr. 1803 din 10.04.1998 emisa de Primaria comunei V. si a schitei aferente acesteia ca fiind inadmisibila si a respins cererea de constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 20484 din 14.01.1994 eliberat de CJDFF ca neintemeiata.
Totodata, a disjuns cererile de constatare a nulitatii absolute a incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 1602 din 13.04.1998 a B.N.P. N.N. si de radiere din cartea funciara a inscrierii dreptului de proprietate pentru 1000 mp pentru D.I.M. si a dispus formarea unui nou dosar cu termen la data de 27.06.2011.
La data de 15.06.2011, cererile disjunse au fost inregistrate sub nr. 6379/315/2011.
La data de 06.09.2011, reclamantul a formulat o cerere intitulata "precizari", prin care a aratat ca solicita constatarea nulitatii absolute a incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 1602 din 13.04.1998 emisa de B.N.P. N.N.
In motivare a aratat ca la baza acestei incheieri a stat adresa nr. 1803 din 10.04.1998 a Primariei V., in sensul ca in actul de vanzare-cumparare nr. 11111/1991 rectificat in 1998 se preiau vecinatatile si dimensiunile laturilor terenului vandut mentionate in aceasta adresa, ca aceasta adeverinta si procesul verbal nr. 2325 din 25.11.1998 au produs consecinte juridice si l-au prejudiciat, asa cum retine Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, ca in aceste conditii si avand in vedere consecinta acestora, incheierea de indreptare eroare materiala, este nula, preluand datele eronate privind vecinatatile si lungimile laturilor terenului din adresa, ca al doilea temei al cererii il constituie art. 61 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, in sensul ca indreptarea presupunea prezentarea tuturor exemplarelor contractului si respectarea dispozitiilor Codului civil si ale Codului de procedura civila si ca nulitatea absoluta rezulta si din solutia ce va fi pronuntata asupra cererii de constatare a nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 20484/1994, ce face obiectul dosarului 4552/315/2009, intrucat paratul B.N.P. N.N. in adresa catre instanta a precizat ca la baza emiterii incheierii de indreptare eroare materiala a stat acest titlu de proprietate si ca in ceea ce priveste cererea de rectificare a cartii funciare pentru suprafata de 200 mp, temeiul de drept il reprezinta art. 33 alin. (1) si (4) si art. 34 din Legea nr. 7/1996.
Prin incheierea din data de 03.10.2011, instanta a suspendat judecarea cauzei in temeiul art. 244 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila, pana la solutionarea irevocabila a cererii ce face obiectul dosarului nr. 4552/135/2009.
La data de 16.12.2011, reclamantul a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei.
La data de 13.02.2012, reclamantul a formulat o cerere intitulata "precizari", calificata de instanta ca o cerere de modificare a cererii de chemare in judecata, prin care a precizat cadrul procesual si motivele de nulitate a incheierii de indreptare eroare materiala, aratand ca stabilirea cadrului procesual se face de catre reclamant, ca instanta nu poate introduce din oficiu o alta persoana decat cele aratate in cererea de chemare in judecata si ca in acest sens intelege sa se judece in contradictoriu cu paratul B.N.P. N.N. si cu paratul D.I.M., ca in ceea ce priveste motivele de nulitate cererii sale de chemare in judecata a aratat ca solicita constatarea nulitatii absolute a incheierii nr. 1602/13.04.1998, cu repunerea partilor in situatia anterioara pronuntarii incheierii, ca in acest sens intelege sa invoce sentinta penala nr. 121 din 10.03.2009, pronuntata de Judecatoria Targoviste in dosarul nr. 8057/315/2008 si rezolutiile din 14.08.2008 si 04.12.2008 emise de Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste in dosarul nr. 17/P/2008, in cuprinsul carora s-a retinut ca functionarii publici din cadrul Primariei comunei V. prin emiterea procesului-verbal nr. 2325 din 25.11.1998 si a adresei nr. 1803 din 10.04.1998, au inserat aspecte necorespunzatoare realitatii si care au produs efecte juridice determinand prejudicierea reclamantului, ca incheierea atacata este, de fapt, un nou act de proprietate, inform, intocmit fara respectarea dispozitiilor legale obligatorii pentru notar, de verificare a situatiei proprietatii si a sarcinilor bunului, conform art. 70 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, ca nu au fost respectate dispozitiile imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate in forma autentica, indreptarea fiind operata pe baza unei simple schite, fara cote si masuratori specifice, fara respectarea evidentelor registrelor agricole si ca incheierea atacata se intemeiaza pe un act fara forta juridica, respectiv adresa nr. 1803 eliberata de Primaria comunei V., a carei cerere de constatare a nulitatii a fost respinsa de instanta ca inadmisibila.
La data de 07.05.2012, reclamantul a formulat o noua cerere intitulata "precizatoare", calificata de instanta la termenul din data de 29.08.2012 ca fiind o cerere modificatoare, prin care a aratat ca motivele de nulitate a incheierii de indreptare erorii materiale nr. 1602 din 13.04.1998 sunt ca aspectul ce a facut obiectul indreptarii depaseste limitele unei erori materiale, intrucat a fost schimbat terenul ce a facut obiectul actului de vanzare-cumparare, ca indreptarea nu a fost rezultatul unei cereri a partilor din contract ci a Primariei comunei V. si ca titlul de proprietate este un act ulterior incheierii contractului de vanzare cumparare si care nu a stat la baza incheierii acestuia, ca nefiind parte in contractul de vanzare-cumparare renunta la cererea de repunere a partilor in situatia anterioara, ca nu inteleg sa se judece asupra capetelor de cerere disjunse in contradictoriu cu comisiile de fond funciar si ca solicita obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.
La data de 18.07.2012, reclamantul a formulat o noua cerere, prin care a aratat ca intelege sa se judece si in contradictoriu cu mostenitoarea lui P.L., vanzatoarea din contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 11111 din 26.11.1991, in prezent decedata, sens in care a solicitat introducerea in cauza si citarea numitei D.I., singurul mostenitor al acesteia, conform certificatului de mostenitor nr. 95/21.09.2007, atasat la dosar.
Prin incheierea din data de 29.08.2012, instanta a admis exceptia tardivitatii cererii de modificare a cererii de chemare in judecata, a constatat decazut reclamantul din dreptul de a-si modifica cererea, a anulat cererea modificatoare si a admis exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive a B.N.P. N.N. si lipsei calitatii procesuale pasive a paratului D.I.M., in ceea ce priveste capatul de cerere avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 1602/13.04.1998 emisa de B.N.P. N.N. si a stabilit termen pentru continuarea judecatii asupra celuilalt capat de cerere la data de 17.09.2012.
Prin sentinta civila nr. 4134/17.09.2012 Judecatoria Targoviste a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului B.N.P. N.N., exceptie invocata din oficiu de instanta, a respins cererea formulata de reclamantul P.P. in contradictoriu cu B.N.P. N.N., ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului D.I.M., in ceea ce priveste capatul de cerere avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 1602/13.04.1998 emisa de B.N.P. N.N., exceptie invocata din oficiu de instanta, a respins capatul de cerere avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 1602/13.04.1998 emisa de B.N.P. N.N. formulat de catre reclamantul P.P. in contradictoriu cu paratul D.I.M., ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva si a respins capatul de cerere avand ca obiect radierea din cartea funciara a inscrierii dreptului de proprietate pentru suprafata de 1000 mp a lui D.I., ca neintemeiat.
Pentru a pronunta aceasta sentinta civila instanta de fond a retinut ca intrucat s-au admis exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive a B.N.P. N.N., ca si a paratului D.I.M., va fi respins capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute a incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 1602/13.04.1998 emisa de B.N.P. N.N., ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva, ca in ceea ce prieste capatul de cerere avand ca obiect rectificarea cartii funciare, potrivit art. 33 alin. (4) si art. 76 din Legea nr. 7/1996, rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila, prin declaratie autentica, fie in caz de litigiu, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, iar conform art. 34 orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca  inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil, ca  dreptul inscris a fost gresit calificat, ca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea si ca inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului, ca in cauza reclamantul nu a prezentat vreo hotarare judecatoreasca in cuprinsul careia sa se fi constatat aspectele mentionate de textul de lege citat, si ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 33 si 34 din Legea nr. 7/1996, pentru a se putea dispune rectificarea cartii funciare.
Impotriva sentintei civile a declarat recurs reclamantul, sustinand ca instanta de fond a considerat in mod gresit sa respinga ca tardiv formulate cererile modificatoare la cererea de chemare in judecata, fata de decizia Tribunalului Suprem, respectiv decizia nr. 417/16.02.1972, care dispune ca nu este tardiva formularea unor noi capete de cerere privind nulitatea absoluta, chiar daca acestea nu au fost formulate in termen legal, ca prin incheierea din 29.08.2012 instanta de fond in mod gresit a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor B.N.P. N.N. si D.I.M. in ceea ce priveste capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute a incheierii de indreptare eroare materiala cu nr. 1602/13.04.1998, ca sarcina indicarii calitatii procesuale revine reclamantului, care, prin cererea de chemare in judecata trebuie sa expuna imprejurarile din care sa rezulte ca el este indreptatit sa-l cheme in judecata pe parat, ca in cauza ce are ca obiect nulitatea absoluta a incheierii de indreptare materiala cu nr. 1602/13.04.1998 calitatea partilor rezulta din faptul ca acestea sunt parti in actul juridic mentionat si ca in speta exista identitate intre persoana paratilor si cei obligati in cadrul raportului juridic, facandu-se dovada identitatii intre persoana paratului si cel obligat in cadrul aceluiasi raport juridic.
Intimatii nu au formulat intampinare.
Examinand sentinta civila in raport de motivele de recurs, de actele si lucrarile dosarului ca si de dispozitiile legale incidente in cauza, tribunalul va admite recursul pentru urmatoarele considerente:
Referitor la motivul de recurs precum ca in mod gresit s-a respins ca tardiva cererea de modificare a actiunii, acesta este fondat.
Conform art. 134 Cod procedura civila, prima zi de infatisare este aceea in  care partile legal citate pot pune concluzii, norma procedurala enuntata instituind doua conditii pentru calificarea unui termen de judecata ca prima zi de infatisare si anume ca la acel termen partile sa fie legal citate si sa poata pune concluzii.
Potrivit art. 132 Cod procedura civila, la prima zi de infatisare instanta va putea da reclamantului un termen pentru intregirea sau modificarea cererii.
Modificarea cererii de chemare in judecata formulata de reclamant sub aspectul cadrului procesual s-a realizat la termenul din data de 20.07.2012, dupa cum rezulta din incheierea de sedinta de la acel termen.
Din punct de vedere procedural, termenul din data de 29.08.2012 are semnificatia primei zile de infatisare.
Astfel, la termenele de judecata acordate fie ca procedura de citare nu a fost legal indeplinita, fie ca desi procedura de citare a fost indeplinita partile nu au putut pune concluzii fata de diferite imprejurari, respectiv ca reclamantul    sa-si angajeze aparator sau sa-si precizeze actiunea sau pentru a se comunica precizarile la actiune catre B.N.P. N.N. sau ca reclamantul sa depuna procesul verbal de cercetare intocmit in dosarul nr. 2925/315/2007 si sa precizeze cadrul procesual, iar la termenul de judecata din data de 20.07.2012 cauza a fost amanata la cererea aparatorului reclamantului, acesta fiind in imposibilitatea de a se prezenta, cerere ce a fost insotita de acte justificative.
Este evident ca fata de situatia retinuta, existand motive justificate de amanare care au impiedicat partile sa puna concluzii legate de judecata propriu-zisa a cauzei, prima zi de infatisare s-a decalat pentru termenul din data de 29.08.2012 cu atat mai mult cu cat insasi instanta a pus in vedere reclamantului sa faca precizari cu privire la cadrul procesual in sensul daca intelege sa se judece si cu mostenitorii defunctei P.L., la termenul din data de 18.06.2012.
Asadar, termenul la care reclamantul si-a modificat actiunea nu a fost ulterior primei zile de infatisare, completarea cadrului procesual sub aspectul paratilor facandu-se cu respectarea dispozitiilor art. 132 raportat la art. 134 Cod procedura civila.
Avand in vedere considerentele de mai sus, tribunalul urmeaza sa inlature dispozitia referitoare la admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratului D.I.M.
Fata de cele retinute mai sus, tribunalul apreciaza ca instanta de fond a incalcat principiul disponibilitatii prin neexaminarea cererii deduse judecatii in limitele cadrului procesual determinat de reclamant si, pe cale de consecinta, in temeiul art. 312 Cod procedura civila va admite recursul, va casa sentinta civila si va trimite cauza spre rejudecare. (decizia nr. 552 din 04 iunie 2013)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010