Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bals

Obligarea la punerea in posesie pe vechiul amplasament

(Hotarare nr. 200 din data de 07.11.2013 pronuntata de Judecatoria Bals)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Bals | Jurisprudenta Judecatoria Bals

Pe rol se afla solutionarea actiunii civile formulate de petentii R.C. L. si R. D. in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar B. si Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, avand ca obiect fond funciar - obligarea la punerea in posesie pe vechiul amplasament.
 

                                                           JUDECATA:

        Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bals petentii le-au chemat in judecata pe intimatele Comisia Locala  de Aplicare a Legilor Fondului Funciar B. si Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Olt, solicitand obligarea comisiei locale sa-i puna in posesia terenului in suprafata totala de 19,4443 ha, din care 14,4443 ha teren arabil si 5 ha teren cu vegetatie forestiera, potrivit sentintei civile nr.899/14.04.2008 a Judecatoriei Bals, cu respectarea vechiului amplasament; obligarea primarului si a Primariei la plata de  daune interese pe perioada ultimilor 3 ani, reprezentand prejudiciul cauzat prin nepunerea in aplicare a sentintei civile nr.899/14.04.2008 a Judecatoriei Bals, respectiv a inaintarii catre comisia judeteana a documentatiei necesare eliberarii titlului de proprietate; obligarea intimatelor  la plata cheltuielilor de judecata.
       In motivarea cererii, petentii au aratat ca prin sentinta civila nr.899/14.04.2008 a Judecatoriei Bals a fost solutionata cererea lor si a tatalui lor, R. S., de reconstituire a dreaptului de proprietate asupra unor suprafete de teren aflate pe raza comunei B.
        Prin aceasta sentinta a fost anulata Hotararea comisiei judetene nr.15815/2007 si le-a fost reconstiuit dreptul de proprietate asupra terenului situat pe raza localitatii B., in suprafata totala de 19,4443 ha, din care 14,4443 ha teren arabil si 5 ha teren cu vegetatie forestiera.
        Desi sentinta a ramas irevocabila si dupa patru ani, cu toate insistentele petentilor, comisia locala refuza sa puna in aplicare hotararea judecatoreasca.
        Se arata ca petentilor le-a fost facuta o oferta de punere in posesie pentru un teren de pe raza uneia alte comune, in conditiile in care terenul autoarei lor este liber.
       In drept plangerea nu a fost motivata.
       In dovedirea sustinerilor din actiune, reclamantii au depus la dosar copia sentintei civile nr.899/14.04.2008 a Judecatoriei Bals, a deciziei civile nr.1096/19.06.2008 Tribunalului Olt, certificat de calitate de mostenitor nr.03/12.01.2009, procura speciala nr.2121/26.09.2012.
       Cererea petentilor este scutita de taxa de timbru.
       Comisia locala a comunicat instantei prin adresa nr.3553/07.01.2013 si prin intampinarea din data de 14.03.2013 ca petentii refuza sa semneze fisa premergatoare intocmirii titlului de proprietate, pe motiv ca nu sunt pusi in posesie pe vechiul amplasament.
        De asemenea, petentilor le-a fost propusa de catre comisia locala varianta punerii in posesie cu teren pe teritoriul comunei D., comisia aratand ca primaria nu mai detine teren in rezerva.
        In cauza s-a efectuat o expertiza topografica, din raportul depus la dosar rezultand ca suprafata de 5,88 ha teren agricol, avand categoria de folosinta     "pasune", in blocul fizic 172, respectiv in T 78, reprezentat in anexa la raportul de expertiza - "Plan de amplasament" cu culoarea orange si suprafata de 6,6543 ha teren agricol, avand categoria de folosinta "pasune", in blocul fizic 222, respectiv in T 79, reprezentat in anexa la raportul de expertiza -"Plan de amplasament" cu culoarea albastra, fac parte din domeniul privat al comunei, iar suprafata de 2 ha teren agricol, avand categoria de folosinta "vie", in T 76, reprezentat in anexa la raportul de expertiza -"Plan de amplasament" cu culoarea rosie, este liber, nu au fost emise titluri de proprietate pentru aceasta, deoarece a fost refuzat de cei carora le-a fost propus spre atribuire.
        Pentru suprafata de 5 ha teren cu vegetatie forestiera, la fila 136 din dosar exista o intelegere scrisa intre reclamanti si Directia Silvica Olt - Ocolul Silvic Bals, din care rezulta ca acesta din urma a pus la dispozitia comisiei locale aceasta suprafata in U.V.P. B.N. 23A%, pe raza comunei B., in vederea punerii in poseie a petentilor, amplasamentul fiind acceptat de catre petenti.
        Raportului de expertiza i-au fost anexate: Hotararea nr.24/19.05.2011 a consiliului local B. cu privire la insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei B., care cuprinde si blocurile fizice nr.222 si 172 si pe care se afla o parte din vechiul amplasament al terenului arabil pentru care petentilor le-a fost reconstituit dreptul de proprietate; adeverinta nr.388/18.03.2013 prin care se atesta faptul ca consiliul local B. figureaza in registrul agricol pe anul 2013 cu blocurile fizice nr.222 si 172.
In cauza a fost incuviintata si administrata proba cu inscrisurile aflate la dosar, precum si cu expertiza topografica, avand ca obiectiv principal sa stabileasca daca vechiul amplasament al terenului in cauza este liber sau nu.
        Analizand ansamblul actelor aflate la dosar, instanta retine urmatoarele:
         Prin sentinta civila nr.899/14.04.2008 a Judecatoriei Bals, ramasa definitiva prin decizia civila nr.1096/19.06.2008 Tribunalului Olt le-a fost reconstituit petentilor dreptul de proprietate asupra terenului situat pe raza comunei B., judetul Olt, in suprafata totala de 19,4443 ha, din care 14,4443 ha teren agricol, iar 5 ha teren cu vegetatie forestiera, care a apartinut autoarei G. C.
         Petentii au refuzat sa semneze fisa premergatoare emiterii titlului de proprietate intocmita de comisia locala, deoarece terenul arabil nu le-a fost atribuit pe vechiul amplasament.
         Comisia locala, sustinand ca nu mai exista teren in rezerva primariei, le-a facut petentilor o noua oferta, respectiv de atribuire a terenului arabil pe teritoriul comunei D., oferta refuzata de petenti, care sustineau ca vechiul amplasament este liber.
          Din raportul de expertiza topografica efectuat in cauza rezulta ca suprafata de 5,88 ha teren agricol, avand categoria de folosinta "pasune", in blocul fizic 172, respectiv in T 78, reprezentat in anexa la raportul de expertiza - "Plan de amplasament" cu culoarea orange si suprafata de 6,6543 ha teren agricol, avand categoria de folosinta "pasune", in blocul fizic 222, respectiv in T 79, reprezentat in anexa la raportul de expertiza -"Plan de amplasament" cu culoarea albastra, fac parte din domeniul privat al comunei, iar suprafata de 2 ha teren agricol, avand categoria de folosinta "vie", in T 76, reprezentat in anexa la raportul de expertiza -"Plan de amplasament" cu culoarea rosie, este liber, nu au fost emise titluri de proprietate pentru aceasta, deoarece a fost refuzat de cei carora le-a fost propus spre atribuire.
         In cauza devin aplicabile urmatoarele dispozitii legale :
- art.64 alin. 1 din Legea 18/1991, potrivit carora in cazul in care comisia locala refuza punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul;
- art.2 alin.1 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, potrivit carora, in aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane;
- art.3 alin.3 din Legea nr.1/2000, potrivit carora, in cazul in care in localitate nu exista suprafete de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, ... reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafetele de teren agricol trecute in proprietatea comunei, orasului sau municipiului.
         Instanta urmeaza sa analizeze daca exista un refuz al comisiei locale si daca acest refuz este justificat.
         Din economia dosarului instanta constata ca in cauza exista un refuz al comisiei locale, in forma refuzului de punere in posesie pe vechiul amplasament; instanta poate cenzura un astfel de refuz, daca acesta este nejustificat, adica daca vechiul amplasament este liber si nu au fost emise titluri de proprietate altor persoane. In cauza nu au fost emise titluri de proprietate altor persoane pe vechiul amplasament privind terenul arabil, suprafata de 2 ha fiind libera ca urmare a refuzului altor persoane de a le fi atribuit, suprafetele de 5,88 ha teren agricol, avand categoria de folosinta "pasune" si de 6,6543 ha teren agricol, avand categoria de folosinta "pasune", facand parte din domeniul privat al comunei.
      Potrivit art.3 alin.3 din Legea nr.1/2000, in cazul in care in localitate nu exista suprafete de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, ... reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafetele de teren agricol trecute in proprietatea comunei, orasului sau municipiului, astfel incat comisia locala avea obligatia (si nu facultatea ) sa le atribuie petentilor terenul arabil pe vechiul amplasament, aflat in domeniul privat al comunei, inainte de a le propune teren pe raza altei comune limitrofe; aceasta cu atat mai mult cu cat terenul este utilizat in prezent ca pasune si nu exista pe el amenajari sau investitii care sa impiedice punerea in posesie.
        Refuzul comisiei de a-i pune in posesie pe petenti pe vechiul amplasament, din care o parte este liber iar o parte se afla in proprietatea comunei, este de natura a constitui o ingerinta in dreptul de proprietate al petentilor si aduce atingere dreptului la un proces echitabil, consacrat de art.6 din Conventia europeana a drepturilor omului, intrucat "dreptul la executarea unei hotarari judecatoresti este unul dintre aspectele dreptului de acces la justitie" - Hotararea CEDO din 2 iunie 2004 in cauza Sabin Popescu c. Romaniei.
Pentru aceste considerente, instanta constata ca cererea formulata de petenti este intemeiata.
In baza art.246 Cp.c.va lua act ca petentii renunta la capatul de cerere privind obligarea primarului comunei B. la plata de daune interese.
 Va admite actiunea formulata de petenti in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala  de Aplicare a Legilor Fondului Funciar B. si Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Olt, cu sediul in Slatina, Bulevardul A.I.Cuza nr.12-14, judetul Olt.
        Va obliga intimata Comisia Locala  de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Bobicesti sa-i puna pe petenti in posesia terenului in suprafata de 19,4443 ha, din care 14.4443 ha teren arabil si 5 ha teren cu vegetatie forestiera, astfel:
- pentru suprafata de 5,88 ha teren agricol, avand categoria de folosinta     "pasune", in blocul fizic 172, respectiv in T 78, reprezentat in anexa la raportul de expertiza - "Plan de amplasament" cu culoarea orange;
- pentru suprafata de 6,6543 ha teren agricol, avand categoria de folosinta "pasune", in blocul fizic 222, respectiv in T 79, reprezentat in anexa la raportul de expertiza -"Plan de amplasament" cu culoarea albastra;
- pentru suprafata de 2 ha teren agricol, avand categoria de folosinta "vie", in T 76, reprezentat in anexa la raportul de expertiza -"Plan de amplasament" cu culoarea rosie;
- pentru suprafata de 5 ha teren cu vegetatie forestiera, in U.V.P. B. N. 23A%, pe raza comunei B.
         Cu privire la cheltuielile de judecata solicitate, potrivit art.274 alin.1 C.p.c., partea care cade in pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata.
        Instanta observa ca cea care se face culpabila de nepunerea in posesie a petentilor este exclusiv comisia locala, aceasta urmand sa fie obligata in consecinta la plata sumei de 1.800,03 lei cheltuieli de judecata catre petenti, conform chitantelor depuse la dosar
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010