Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

Fond funciar. Aplicabilitatea art. 23, 24 si 36 din Legea nr. 18/1991

(Sentinta civila nr. 1 din data de 25.09.2014 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau

Fond funciar. Aplicabilitatea art. 23, 24 si 36 din Legea nr. 18/1991 Deliberand asupra cauzei civile, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata sub nr. _./200/02.08.2013 pe rolul acestei instante, reclamantii DDDD  au solicitat in contradictoriu cu paratele CR, COMISIA JUDETEANA BUZAU PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR si COMISIA LOCALA POSTA CALNAU PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se dispuna nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. _/18.03.1994 emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe numele defunctului PG, mostenitor CR pentru suprafata de 1100 mp, teren situat in intravilanul satului Posta Calnau, com. Posta Calnau, teren curti constructii, vii si arabil situat in tarlaua _ a satului Posta Calnau, com. Posta Calnau, jud. Buzau, intre vecinii: N-CD, S-Drum comunal, E-Drum comunal, V-CR, cu cheltuieli de judecata.
In motivare au aratat ca reclamanta DM a fost anterior casatorita cu numitul GN, decedat la data de 10.01.1984 in localitatea Ramnicu Sarat, jud. Buzau, iar reclamantii GM si GI sunt descendentii rezultati din casatoria celor doi.
Au invederat ca parata CR, profitand de imprejurarea ca reclamanta DM s-a recasatorit si s-a mutat din comuna Maracineni, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 1100 mp, teren aferent imobilului casa de locuit ce reprezinta proprietatea comuna a partilor si oferit de fostul Sfat Popular in anul 1966 pentru constructia unei case , prin act de dare in plata, reclamantei DM si fostului sau sot GN, casa edificata in perioada 1966-1970.
Au precizat ca nu au formulat cerere de constituire a dreptului de proprietate asupra terenului, insa au stapanit terenul in calitate de proprietari, cu toate atributele proprietatii si cu buna credinta, pe o perioada mai mare de 30 de ani.
In dovedire au inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri, de proba cu interogatoriul paratilor, de proba cu martori si de orice alt mijloc de proba a carei necesitate va rezulta din dezbateri.
In drept au invocat dispozitiile art. III alin. 1 ale Legii nr. 169/1997.
Au anexat cererii urmatoarele inscrisuri, in copii certificate: titlul de proprietate nr. _/3/18.03.1994, anexa 24 de pe urma def GN, acte de stare civila, autorizatie de constructie nr. _/2.10.1966, plan de situatie, aviz de constructie, decizie pentru pensie la limita de varsta, adeverinta nr. _/27.02.2013, certificat de atestare fiscala.
Prin incheierea din data de 10.10.2013 instanta a anulat cererea de chemare in judecata.
Prin incheierea din data de 13.12.2013 pronuntata in dosarul nr. _/200/2013 al Judecatoriei Buzau, instanta a admis cererea de reexaminare formulata de reclamanti si a revenit asupra masurii anularii cererii de chemare in judecata.
Prin cererea formulata la data de 11.11.2013 (fila 49) reclamantii au aratat ca inteleg sa isi micsoreze cuantumul obiectului cererii in sensul ca se solicita nulitatea absoluta partiala numai pentru suprafata de 0, 0600 ha teren intravilan, identificat in T _, P _ cu vecinii: N-CD, la S-drum comunal, la Vest-CR. Au precizat ca valoarea celor 0,06ha teren arabil intravilan, categoria curti constructii este de 3900 lei si a fost calculata potrivit raportului de evaluare agreat de Camera Notarilor Publici.
Prin cererea formulata la data de 31.01.2014 (fila 74) Primaria Com. Posta Calnau a aratat ca in titlul de proprietate aratat a fost in mod eronat introdusa suprafata de 600 mp teren constructii ce apartine reclamantei DM.
Prin cererea formulata la data de 04.02.2014 reclamantii au aratat ca inteleg sa renunte la cererea aditionala formulata la data de 11.11.2013, solicitand constatarea nulitatii partiale a titlului de proprietate pentru suprafata de 1100 mp.
La solicitarea instantei, Primaria com. Posta Calnau a comunicat documentatia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. _/3/18.03.1994 (fila 94).
Parata CR a formulat la data de 05.05.2014 intampinare (fila 106) prin care a solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii, cu cheltuieli de judecata.
In motivare a aratat ca petenta DM este sotia lui GN, decedat in anul 1984, ceilalti doi petenti copii acestora, iar parata sora defunctului. A mai aratat ca parintii celor doi frati si ai altor 3 copii au fost PG (decedata in 1960) si GA (decedata in 1974).
A aratat in continuare ca la aparitia Legii nr. 18/1991 intimata a fost singura care a formulat cerere de reconstituire de pe urma defunctilor sai parinti, in sustinerea cererii fiind depuse acte de stare civila si copia registrului agricol aferent anilor 1959-1962.
A apreciat ca pentru a beneficia de dispozitiile Legii nr. 18/1991 persoana indreptatita trebuia sa formuleze cerere corespunzatoare, ceea ce petentii nu au facut, astfel cum recunosc prin chiar cererea de chemare in judecata.
In drept a invocat dispozitiile art. 8-12 din Legea nr. 18/1991.
Instanta a incuviintat pentru reclamanti proba cu inscrisuri, proba cu martori si proba cu expertiza tehnica specialitatea topografie cadastru.
In administrarea probei cu martori a fost audiata martora HI (fila 171), raportul de expertiza intocmit de expert GF fiind depus la fila 187 din dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Astfel cum rezulta din sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale nr. _/28.02.2013 (fila 8), din certificatul de deces seria _. (fila 11), din certificatul de casatorie seria _ (fila 11), din certificatul de deces seria _, din certificatul de casatorie seria _ (fila 12), din certificatul de casatorie seria _ (fila 13), din certificatul de nastere seria _ (fila 13), din certificatul de casatorie seria _. (fila 14), din certificatul de nastere seria _ (fila 14), din certificatul de nastere seria _ (fila 15), reclamanta DM este sotia supravietuitoare a defunctului GN (decedat la data de 10.01.1984), iar reclamantii _ sunt descendentii de gradul I ai celor doi soti.
Parata CR, sora autorului reclamantilor GN, a formulat la data de 05.03.1991, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate de pe urma defunctilor sai parinti PG si GA (fila 95).
Cererea viza urmatoarele suprafete de teren: 0,5 ha categoria de folosinta curti constructii si 0,50 ha teren arabil extravilan.
Prin titlul de proprietate nr. _/3/18.03.1994 emis de Comisia Judeteana Buzau de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor (fila 97) paratei i-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei solicitate dupa cum urmeaza: 4400 mp teren arabil extravilan, _. si 1100 mp teren intravilan compus din 200 mp teren arabil, _, din 300 mp teren vii, _ si 600 mp curti constructii, _.
Astfel cum rezulta din autorizatia de constructie nr. _/02.10.1966 emisa de Sfatul Popular al com. Posta Calnau (fila 17) coroborata cu declaratia martorei .. (fila 171) si cu cele ce rezulta din raportul de expertiza (fila 187), defunctul GN a edificat impreuna cu reclamanta DM o constructie casa de locuit in perioada 1966-1970 pe terenul intravilan in suprafata totala de 1100 mp ce a facut obiectul reconstituirii prin titlul de proprietate susmentionat.
Reclamantii au investit instanta cu o cerere in constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. _/3/18.03.1994 emis de Comisia Judeteana Buzau de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, invocand dispozitiile art. III alin. 1 din Legea nr. 169/1997.
Instanta observa ca potrivit textului de lege invocat sunt lovite de nulitate absoluta actele emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 1/2000.
Enumerarea cuprinsa de textul de lege nu este una limitativa, instanta avand posibilitatea invalidarii actelor ori de cate ori acestea au fost emise cu nerespectarea legii si cu incalcarea drepturilor altor persoane.
Instanta observa ca potrivit art. 8 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 "Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau construirea acestui drept. De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamint in cooperativa sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamint in cooperativa si alte persoane anume stabilite."
Parata CR a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate in calitate de mostenitoare a defunctului PG, calitate  necontestata de niciuna dintre parti.
Reclamantii au sustinut ca reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut cu incalcarea dreptului lor de proprietate asupra terenului, terenul in litigiu fiind atribuit reclamantei DM si sotului acesteia de catre fostul Sfat Popular in vederea edificarii unei locuinte, invocand dispozitiile art. 23, 24 si 36 din Legea nr. 18/1991.
Potrivit art. 23 din lege: "sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor, sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii".
Textul de lege reglementeaza un mod de dobandire a dreptului de proprietate in virtutea legii, emiterea titlului de proprietate in temeiul legilor fondului funciar urmand sa aiba numai un caracter recognitiv, iar nu constitutiv.
Dispozitiile art. 23 sunt insa aplicabile numai pentru terenurile cu destinatie de curti-constructii avute in proprietate de fostii cooperatori sau alte persoane anterior colectivizarii, iar nu si pentru terenurile atribuite ca loturi de folosinta in vederea construirii de locuinte, ipoteza reglementata de dispozitiile art. 24 din Lege.
Potrivit acestor din urma dispozitii legale: "Terenurile situate in intravilanul localitatilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, pe care le-au edificat, raman si se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari."
Pentru a beneficia de constituirea dreptului de proprietate in conditiile art. 24 din lege, e necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: existenta unor acte de atribuire a terenurilor, acte care sa provina de la cooperativele agricole de productie, iar beneficiarul actului sa fi intrat efectiv in posesia terenului; persoanele care au primit astfel de loturi sa fi edificat case de locuit si anexe gospodaresti.
Coroborand cele ce rezulta din Autorizatia de construire nr. _/2.10.1966 (fila 17) cu declaratia martorei HI instanta retine ca reclamanta DM si sotul sau GN au edificat o contructie pe terenul in suprafata de 1100 mp inserat in titlul de proprietate emis pe numele paratei . de altfel, aceasta imprejurare nu a fost contestata de niciuna dintre parti.
Reclamanta DM insasi recunoaste ca terenul pe care a fost edificata constructia a fost detinut si anterior colectivizarii, iar nu primit de la Cooperativa Agricola de Productie (incheierea de sedinta din data de 08.04.2014-fila 101 dosar).
Martora HI a declarat ca terenul avea aceeasi forma si anterior anului 1962, iar anterior edificarii constructiei, acesta a fost stapanit de parata CR. A mai declarat ca GN si DM au primit un teren in folosinta de la CAP, insa nu stie care este amplasamentul acestuia.
Analizand probele administrate in cauza si analizate mai sus, instanta apreciaza ca nu s-a facut dovada existentei unui act de atribuire a terenului, in consecinta apreciaza ca dispozitiile art. 24 din lege nu sunt incidente.
Instanta invedereaza ca si in cazul in care s-ar aprecia ca indeplinite conditiile necesare pentru a atrage incidenta art, 24 din lege, era necesar ca reclamantii sa fi formulat o cerere de constituire a dreptului de proprietate, acesta din urma nefiind obtinut in virtutea legii, ca in cazul ipotezei reglementate de art. 23 din lege. Or reclamantii nu au formulat o astfel de cerere.
In ceea ce priveste art. 36 din lege, acesta reglementeaza situatia terenurilor intravilane proprietate de stat, iar nu a terenurilor intravilane din zonele cooperativizate.Observand ca terenul in litigiu face parte din aceasta ultima categorie, instanta apreciaza ca dispozitiile art. 36 din lege nu sunt aplicabile in cauza.
In consecinta, vazand cele expuse mai sus, instanta apreciaza ca terenul face parte din categoria terenurilor asupra carora putea fi reconstituit dreptul de proprietate in conditiile art. 8-11 din Legea nr. 18/1991. Or singura care a formulat o cerere in acest sens este parata CR.
Astfel, apreciind ca reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut cu respectarea prescriptiilor legale, va respinge cererea ca neintemeiata.
In temeiul art. 453 C.p.c., retinand culpa procesuala a reclamantilor, va respinge cererea acestora de acordare a cheltuielilor de judecata si ii va obliga la plata catre parata Chiru Rada a sumei de 500 de lei, cheltuieli de judecata constand in onorariu de avocat (chitanta nr. _.08.07.2014-fila 219).

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010