InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - Fond funciar - Nulitate titlu de proprietate

(Sentinta civila nr. 58 din data de 17.01.2013 pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Campulung Moldovenesc | Jurisprudenta Judecatoria Campulung Moldovenesc

Prin Sentinta civila nr. 58/17 ianuarie 2013 pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc s-a dispus respingerea actiunii civile avand ca obiect "fond funciar, nulitate absoluta titlu de proprietate", formulata de reclamanta S.M.L., in contradictoriu cu paratii J.S., J.V., C.V., S.P., J.M., J.P., J.E., J.M., Comisia locala de fond funciar Moldova Sulita, Comisia Judeteana Suceava, ca nefondata.

Pentru a hotari astfel instanta a retinut prin Titlul de proprietate nr. _ din 14 iulie 2010, s-a reconstituit numitilor J.S., J.V., C.V., S.P., J.P. si J.M., dreptul de proprietate cu privire la suprafata de 3 ha si 0097 mp teren, situat pe teritoriul comunei Moldova Sulita, judetul Suceava.
Prin actiune, reclamanta a solicitat sa se constate ca titlul de proprietate mentionat mai sus este lovit de nulitate absoluta, intrucat a fost emis prin frauda la lege, urmand a se dispune radierea inscrierii acestui titlu in cartea funciara.
Actiunea a fost intemeiata de reclamanta, in final, pe disp. art. III lit. a din Legea nr. 169/1997.
Se socoteste frauda la lege, cand anumite norme legale sunt folosite, nu in scopul in care au fost edictate, ci pentru eludarea altor norme legale imperative, cu alte cuvinte, o socotire oculta a legii prin abaterea unor dispozitii legale de la sensul si spiritul lor.
Potrivit art. 27 indice 1 din Legea 18/1991 republicata si modificata, punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti, nu poate avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei amplasamentului stabilit si intocmirea documentatiei cadastrale.
Conform art. 27 alin. 2 indice 1 proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in Cooperativa Agricola, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi.
Art. 14 din HGR nr. 890/2005, prevede ca la cererea proprietarilor sau mostenitorilor prevazuti in art. 27 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile locale inainteaza comisiilor judetene, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererilor, planurile parcelare si procesul verbal de punere in posesie pentru eliberarea titlului de proprietate, insotit de extras de carte funciara.
Terenul ce formeaza obiectul Titlului de proprietate nr. _ din 10 februarie 2010, nu a fost predat la stat si nici preluat la stat, imprejurare de fapt care a fost recunoscuta de toate partile, motiv pentru care titlul de proprietate a fost emis in concordanta cu disp. art. 27 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 247/2005. Aceasta imprejurare de fapt a fost mentionata atat in adresa emisa de Comisia de Fond Funciar Moldova Sulita, in care s-au mentionat si actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate, cat si in cea emisa de OCPI Suceava.
Toate inscrisurile inaintate de Comisia de Fond Funciar Moldova Sulita, au fost verificate de Comisia Judeteana Suceava, dupa care Prefectura Judetului Suceava a emis titlul de proprietate.
Sustinerile reclamantei in sensul ca titlul de proprietate este nul, invocand certificatul de mostenitor nr. _/1989, cat si sentinta civila nr. _/2008, pronuntata in dosarul nr. _/2008, nu sunt opozabile celorlalte parti din cauza.
Nu s-a facut nici o dovada certa ca ar exista o identitate dintre terenul indicat in certificatul de mostenitor si terenul din titlul de proprietate a carui nulitate se cere a se constata.
Reclamanta a invocat in aparare certificatul de mostenitor nr. _ din 21 noiembrie 1989 privind pe defunctul J.V., care a fost tatal sau, insa acest certificat de mostenitor, nu este opozabil celorlalte parti din prezenta cauza.
Certificatul de mostenitor reprezinta acordul partilor cu privire la calitatea lor de mostenitor, intinderea drepturilor pe care le au si bunurile succesorale. El constituie dovada intre mostenitori cu privire la cele ce cuprinde, tocmai datorita caracterului sau conventional. Fata de terti insa, certificatul de mostenitor nu poate face dovada, chiar daca este un singur mostenitor, decat cu privire la calitatea sa de a fi dobandit bunurile ce constituie masa succesorala, dar nu si cu privire la componenta ei, chiar daca se mentioneaza. Patrimoniul defunctului se transmite mostenitorului in situatia juridica in care se afla la decesul lui. Daca defunctul era obligat, in legatura cu bunurile sale, sa faca dovada dreptului de proprietate, nu se poate sustine ca trecerea unor bunuri in masa succesorala, cu ocazia dezbaterilor in fata notarului de stat, ar constitui proba in ceea ce priveste dreptul de proprietate al mostenitorului asupra lor. Altfel, ar insemna sa i se creeze mostenitorului o situatia juridica mai favorabila decat cea a autorului lor. Mentiunile din certificatul de mostenitor nu au putere probanta impotriva tertilor in ce priveste drepturile mostenitorilor.
Din considerentele si din dispozitivul sentintei civile nr. 1206/2008 si din incheierile ulterioare acestei sentinte, rezulta faptul ca s-a solutionat problema legata de calitatea de mostenitoare a reclamantei, iar parte din paratii din prezenta cauza au fost obligati sa-i predea posesia unor bunuri fara a se rezolva problema proprietatii acestora.
Din probele administrate in cauza, rezulta faptul ca terenul ce face obiectul Titlului de proprietate _ din 14 iulie 2010 este proprietatea paratilor, a apartinut bunicului lor J. I., care prin Testamentul autentificat sub nr. _. din 14 august 1990 l-a transmis paratilor, iar dupa decesul lui J. I., acestia au intrat in posesia terenului.
In cauza nu s-a facut dovada faptului ca titlul de proprietate invocat a fost emis in mod fraudulos prin incalcarea termenului de depunere a actelor pentru emiterea acestuia.
Paratii au facut dovada ca pe langa cererea adresata Comisiei Comunale, au depus la dosar plan de situatie pentru teren, certificatul de mostenitor nr. 7/2010 privind pe defunctul J. D., certificatul de deces al acestuia, Testamentul nr. _./1990, precum si declaratii de vecinatate, proces verbal de stabilire a vecinatatilor, acte care impreuna cu procesul verbal al sedintei de fond funciar din 19 martie 2010 si Procesul verbal de punere in posesie nr. _/2010, au fost inaintate Comisiei Judetene de Fond Funciar care ulterior a emis titlul.
Din adresa nr. 3491/2012, rezulta inscrierile in registrul agricol la nivelul anului 1990 a lui J.P., J.S. si S.P..
Fata de actele depuse la dosar, instanta apreciaza ca titlul de proprietate a fost emis cu respectarea dispozitiilor art. 27 alin. 2 din Legea nr. 247/2005 prin care se instituie facultatea persoanelor indreptatite de a solicita eliberarea unui titlu de proprietate.
Instanta retine ca solicitari de redactare si emitere a titlurilor de proprietate in conditiile prev. de art. 27 alin. 2 indice 1 din Legea 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt adresate Comisiei Judetene de Fond Funciar din majoritatea unitatilor administrative care au apartinut zonei fosta necooperativizata din judet, astfel incat sustinerea reclamantei in sensul ca aceasta practica a fost uzitata in unele localitati, dar a fost considerata ilegala si a fost interzisa, este nereala. Fata de considerentele aratate mai sus, instanta a respins actiunea, ca nefondata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 123 din data de 24.02.2010