Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dragasani

fond funciar

(Sentinta civila nr. 2366 din data de 15.07.2011 pronuntata de Judecatoria Dragasani)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Dragasani | Jurisprudenta Judecatoria Dragasani

fond funciar

Dosar nr. /223/2009
Operator date cu caracter personal 5695
     

R O M A N I A

JUDECATORIA DRAGASANI-JUDETUL VALCEA
INCHEIERE
Sedinta publica de la 13 Iulie 2011
Completul compus din:
 Presedinte
Grefier      Pe rol este solutionarea cauzei civile, asa cum a fost precizata ulterior, formulata de reclamanta, in contradictoriu cu pe paratii, presedintele comisiei de fond funciar Ionesti, a cererii reconventionale formulata de paratul - fila 299 dosar, asa cum a fost precizata ulterior.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta, prin procurator, asistata de av., paratul  , reprezentat prin procurator  , asistata de av.., lipsa fiind paratii . 
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care:
     Se depune de catre doamna avocat delegatie
     De asemenea se depune o cerere de precizare, care se comunica si d-lui avocat.
     Dl. avocat depune la dosar chitanta onorariu pentru expert in suma de 400 lei si invedereaza instantei ca nu solicita acordarea unui termen pentru a lua cunostinta de continutul cererii de precizare.
     Aparatorul reclamantei invedereaza instantei ca nu mai are cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat in cauza.
     Dl. avocat, pentru paratul, invedereaza instantei ca nu mai are alte cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat in cauza.
     Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de solutionare si acorda cuvantul aparatorilor partilor pentru a depune concluzii pe fondul cauzei.
     Doamna avocat, avand cuvantul pentru reclamanta, solicita admiterea actiunii si amanarea pronuntarii pentru ca aparatorul titular sa depuna concluzii scrise.
     D. avocat, avand cuvantul pentru paratul, solicita respingerea ca neintemeiata a actiunii formulata de reclamanta si admiterea cererii reconventionale, asa cum a fost precizata ulterior, pentru motivele aratate in notele scrise depuse la dosar la data de 12 iulie 2011. Cu obligarea la cheltuieli de judecata.

INSTANTA

     Pentru a da posibilitatea aparatorilor partilor sa depuna  la dosar concluzii scrise, va  dispune amanarea pronuntarii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

DISPUNE

     Amana pronuntarea in cauza la data de 15 iulie 2011.
     Pronuntata in sedinta publica de la 13 Iulie 2011.
PRESEDINTE                                                          GREFIER:
Dosar nr. /223/2009
Operator de date cu caracter personal nr.5695 R O M A N I A
JUDECATORIA DRAGASANI - JUDETUL VALCEA

Sentinta civila  Nr. 2366
Sedinta publica de la 15 Iulie 2011
Instanta constituita din:
PRESEDINTE:, judecator
GREFIER:

?

     Pe rol este pronuntarea asupra cauzei civile, asa cum a fost precizata ulterior, formulata de reclamanta, in contradictoriu cu pe paratii, presedintele comisiei de fond funciar Ionesti, a cererii reconventionale formulata de paratul - fila 299 dosar, asa cum a fost precizata ulterior.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
?Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier.
     Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din data de 13 iulie 2011, fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta a amanat pronuntarea pentru ca partile sa depuna concluzii scrise.

INSTANTA

Asupra cauzei de fata constata urmatoarele:
Prin cererea formulata la data de 12.06.2009 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Dragasani sub nr. /223/2009, reclamanta a chemat in judecata pe paratii, Comisia locala de fond funciar Ionesti si Comisia judeteana de fond funciar Valcea, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea procesului verbal de punere in posesie emis acestuia pentru suprafetele de teren ce se suprapun cu cele pentru care a fost pusa in posesie conform titlului de proprietate nr. 11541, suprafata in litigiu fiind de 3040 m.p., respectiv 1069 m.p. intravilan, tarlaua 14, parcela 303/1, pct. "La Delureni", si restul pana la aproximativ 3040 m.p. din suprafata totala de 7688 m.p., tarlaua 112, parcela 2098/1.
In motivare, reclamanta a aratat ca este proprietara suprafetei de 8 ha teren situat pe raza com. Ionesti, conform titlului de proprietate nr.11541/05.02.2009, titlu emis in baza s.civ. nr.1716/2006 a Judecatoriei Dragasani, irevocabila prin dec.civ.nr.340 din 2007 a Tribunalului Valcea.
     In calitatea sa de proprietara a vandut suprafata in litigiu numitului, pe care si-a construit o casa de locuit cu trei camere si dependinte in baza autorizatiei de constructie eliberata de Primaria com. Ionesti.
     Paratul se afla in prezent in litigiu cu numitul, obligandu-l pe acesta sa-si ridice constructiile si plantatiile, pe motiv ca terenul este al sau. Sustine reclamanta ca, in realitate, terenul ii apartine, provenind de la autorul si dobandit ulterior de bunica sa, Seltea Paraschiva, in baza actului de partaj voluntar intocmit la data de 11.05.1909. Dupa moartea bunicii terenul a fost preluat de mama sa, , decedata in anul 1998, imprejurari in care i s-a eliberat titlul mentionat.
     In drept, au fost invocate prevederile art.63 din Legea nr.18/1991, art.III din Legea nr.169/1997, Legea nr.1/2000, Legea nr.247/2005.
     Reclamanta a depus la dosar copie titlu de proprietate nr.11541/05.02.2009, copie s.civ. nr.1716/2006 a Judecatoriei Dragasani, dec.civ.nr.340 din 2007 a Tribunalului Valcea, copie aviz pentru cadastru nr.775/21.04.2004, copie plan de situatie, schita cu terenul in litigiu, copie declaratie, copie act de impartire voluntara, acte de stare civila.
     La data de 14.04.2010 paratul a depus la dosar o cerere prin care a invederat ca prin sentinta civila nr.1138/16.04.1996, definitiva prin dec. civ. Nr.855/10.06.2002, numitii au fost obligati sa-i respecte dreptul de proprietate pentru suprafata de 3040 m.p. in punctul "La Tica" sau "Vatra satului", acelasi teren care a fost inscris si in titlul de proprietate al reclamantei si caruia i s-a dat insa o alta denumire, anume "Delureni", tocmai pentru a denatura adevarul. Mai arata paratul ca, in punctul "La Tica" sau "Vatra satului" a fost pus in posesie cu suprafata de 2,73 ha, in care se include si suprafata de 3040 m.p., desi in registrul agricol erau inscrise 2,80 ha conform adeverintei dupa registrul agricol din anul 1959. De asemenea, se arata ca pentru aceasta suprafata de 2,80 ha s-au efectuat mai multe expertize tehnice care au concluzionat ca reprezinta proprietatea sa si care au fost confirmate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
     La termenul din data de 12.05.2010 paratul a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat anularea partiala a procesului verbal de punere in posesie si a titlului de proprietate emise reclamantei.
     In motivare, paratul a mentionat ca la punerea sa in posesie s-a tinut cont de registrul agricol din anul 1959 privind suprafata de 2,80 ha in punctul "La Tica", procesul verbal fiindu-i emis ca urmare a pronuntarii hotararii judecatoresti nr.3685 din data 30.03.1992 si de indreptarea erorii materiale prin incheierea din data de 16.06.1992,irevocabile prin dec. civ. nr.113/1994.
     Arata paratul ca actele emise reclamantei nu au tinut cont nici de hotararea judecatoreasca din 16.04.1996, definitiva si irevocabila prin dec. civ. nr. /10.06.2002 a Tribunalului Valcea si nici de dec. civ. nr. /10.04.2008 a aceleiasi instante. Sustine acesta ca ilegalitatea eliberarii procesului verbal de punere in posesie si a titlului de proprietate reclamantei a avut loc atat prin schimbarea denumirii pct. "La Tica" sau "Vatra satului" cu denumirea "La Delureni", cat si a impartirii suprafetei de 3040 m.p in doua parcele: curti constructii - in suprafata de 1069 m.p. si restul pana la 3040 m.p. trecuta in tarlaua 14, in care este mentionata suprafata totala de 3364 m.p.
     Cererii reconventionale formulate paratul a anexat adeverinta nr. /18.06.1991 emisa de Primaria com. Scundu, dec. civ. nr. /R/2008 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosar nr. /223/2007, copie s.civ. nr. /16.04.1996,  pronuntata de Judecatoria Dragasani in dosar nr. /1994, copie dec.civ. nr. /10.06.2002 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosar nr. /C/2002, copie dec. civ. nr. /R/31.01.1994 pronuntata de Tribunalul Valcea in dos. Nr.3606/1993, copie incheiere indreptare eroare materiala a Judecatoriei Rm. Valcea din data de 16.06.1992, copie s.civ. nr.3685/30.03.1992 pronuntata de Judecatoria Rm. Valcea in dos. nr.2527/1992, copie procese verbale de punere in posesie emise pe numele paratului, copie proces verbal incheiat la data de 12.10.1992, copie raport de expertiza intocmita de expert in dosar nr.P 3010 642/1999 si schite aferente, copie raport de expertiza intocmit de expert in dosar nr.9241/2000 insotit de schite aferente, raport de expertiza intocmit de expert in dosar nr.4174/2005 al Judecatoriei Dragasani si schite aferente.
     Prin cererea formulata la data de 07.04.2009 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Dragasani sub nr. /223/2009 reclamanta a chemat in judecata pe paratul .., pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratului sa-i respecte dreptul de proprietate si posesie asupra terenului in suprafata de 3040 m.p., ocupata de parat in mod abuziv, compusa din suprafata de 1069 m.p. intravilan, tarlaua 14, parcela 303/1, pct. "La Delureni", si restul pana la aproximativ 3040 m.p. din suprafata totala de 7688 m.p., tarlaua 112, parcela 2098/1.
     In motivare, reclamanta a mentionat ca este proprietara terenului mentionat conform titlului de proprietate nr.11541/05.02.2009, titlu emis in baza s.civ. nr.1716/2006 a Judecatoriei Dragasani, irevocabila prin dec.civ.nr.340 din 2007 a Tribunalului Valcea.
     In calitatea sa de proprietara a vandut suprafata in litigiu numitului, pe care si-a construit o casa de locuit cu trei camere si dependinte in baza autorizatiei de constructie eliberata de Primaria com. Ionesti.
     Paratul se afla in prezent in litigiu cu numitul, obligandu-l pe acesta sa-si ridice constructiile si plantatiile, pe motiv ca terenul este al sau. Sustine reclamanta ca, in realitate, terenul ii apartine, provenind de la autorul si dobandit ulterior de bunica sa, , in baza actului de partaj voluntar intocmit la data de 11.05.1909. Dupa moartea bunicii terenul a fost preluat de mama sa, , decedata in anul 1998, imprejurari in care i s-a eliberat titlul mentionat. Paratul ii ocupa abuziv suprafata respectiva de teren fara a detine nici un act primar care ar putea sa-i determine calitatea de proprietar.
     In drept, au fost invocate prevederile art.480 C.civil.
     Cererii formulate reclamanta a anexat copie titlu de proprietate nr. 11541/05.02.2009.
     La termenul din data de 29.04.2009 paratul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, motivat de aspectul ca dreptul de proprietate asupra terenului in litigiu i s-a reconstituit lui. A mentionat acesta ca, in prezent, aceste suprafete de teren sunt detinute de catre numitii, cu care s-a judecat in mai multe procese si in care a intervenit in interes propriu si reclamanta, in urma hotararilor pronuntate stabilindu-se ca el este proprietarul acestor suprafete de teren, ca familia i-l ocupa ilegal, fiind obligata aceasta sa-si desfiinteze constructiile si plantatiile existente pe el.
     La acelasi termen paratul a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat, in contradictoriu si cu Comisia locala de fond funciar Ionesti, constatarea nulitatii absolute partiale a procesului verbal de punere in posesie eliberat acesteia pentru suprafetele de teren ce se suprapun cu cele din procesul sau verbal de punere in posesie si, de asemenea, in contradictoriu si cu Comisia judeteana de fond funciar Valcea, anularea partiala a titlului de proprietate nr. 11541/05.02.2009 pentru suprafetele ce i-au fost validate si pentru care a fost pus in posesie.
     In motivare, acesta a mentionat ca in conditiile in care terenurile in litigiu i-au fost validate, a fost pus in posesie, i s-a confirmat dreptul de proprietate prin mai multe hotarari judecatoresti pronuntate in litigii in care a intervenit si reclamanta, aceste terenuri au intrat in circuitul civil si, nemaifiind la dispozitia comisiei, nu se mai putea elibera altor persoane proces verbal de punere in posesie si titlu de proprietate asupra aceluiasi teren.
     In drept, au fost invocate prevederile art.11 din Legea nr.18/1991, art.III din Legea nr.169/1997, art.1-6 din Legea nr.1/2000 si art.27 din Legea nr.247/2005.
     Prin incheierea de sedinta din data de 17.06.2009 s-a dispus suspendarea solutionarii cererii pana la solutionarea cauzei avand ca obiect nulitate absoluta titlu de proprietate.
     Prin incheierea de sedinta din data de 04.02.2010 a fost respinsa cererea de repunere pe rol formulata de paratul, apreciindu-se ca se impune suspendarea cauzei pana la solutionarea in mod irevocabil a dosarului nr. /223/2009.
     Impotriva acestei incheieri a declarat recurs paratul, solicitand casarea incheierii si trimiterea cauzei instantei de fond in vederea continuarii judecatii.
     Prin dec.civ. nr. /R/2010 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosar nr. /223/2009 a fost admis recursul formulat, casata incheierea si trimisa cauza instantei de fond in vederea continuarii judecatii.
     Prin incheierea de sedinta din data de 20.10.2010, instanta a dispus conexarea cauzei inregistrata sub nr./223/2010 la cauza cu nr. /223/2009.
     La data de 24.06.2011 paratul si-a precizat obiectul cererii reconventionale, in sensul ca a mentionat ca solicita anularea partiala a procesului verbal de punere in posesie si a titlului de proprietate emise reclamantei, pentru suprafetele de 6192 m.p. teren situat in pct. "In Deal", respectiv 10557 m.p. teren situat in pct. "La sosea", ambele aflate pe raza com. Ionesti, astfel cum au fost identificate prin raportul de expertiza intocmite in cauza.
     La termenul din data de 13.07.2011 reclamanta si-a precizat obiectul actiunii, aratand ca solicita constatarea nulitatii absolute partiale a procesului verbal de punere in posesie eliberat paratului, pentru suprafetele de 6192 m.p. teren situat in pct. "In Deal", respectiv 10557 m.p. teren situat in pct. "La sosea", ambele aflate pe raza com. Ionesti, astfel cum au fost identificate prin raportul de expertiza, precum si constatarea ca paratul ii ocupa suprafetele mentionate.
     In cauza, instanta a incuviintat administrarea probei cu inscrisuri si a probei cu expertiza, intocmita de catre expert, specialitate topografie, geodezie si cadastru.
     Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza instanta retine urmatoarele:
     Prin actul de imparteala voluntara incheiat la data de 11.05.1909, numitii au procedat la partajarea averii succesorale ramase de pe urma defunctului, conform inscrisului aflat la fila 50 dosar.
     Astfel cum rezulta din inscrisul aflat la fila 47 dosar, mostenitorii numitului, intre care si (fiica) -  autoarea reclamantei si (fiica) - autoarea paratului, au convenit partajarea averii autorului, cele doua impartind in mod egal, alaturi de numitele, terenurile situate pe raza localitatii Fiscalia.
     In urma intrarii in vigoare a Legii nr.18/1991, in calitate de mostenitor al autoarei, paratul a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate pe raza localitatilor Scundu si Ionesti si cu care aceasta a figurat in registrul agricol, conform adeverintei aflate la fila 181 dosar. A fost adoptata Hotararea comisiei judetene de fond funciar Valcea nr./44/10.10.1991, contestata de catre parat astfel ca, prin sentinta civila nr. /30.03.1992, pronuntata de Judecatoria Rm. Valcea in dosar nr. /1992 si incheierea de indreptare eroare materiala pronuntata in acelasi dosar la data de 16.06.1992, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata totala de 8,25 ha, din care suprafata de 2,80 ha pe raza localitatii Ionesti. S-a retinut in baza materialului probator administrat in cauza - adeverinta nr. /18.06.1991 emisa de Primaria Scundu, respectiv declaratia martorului, mama contestatorului, a fost proprietara unei suprafete de 8, 25 ha pe raza localitatilor Scundu si Ionesti.
     In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.18/1991, stabilirea dreptului de proprietate are loc asupra terenurilor ce se afla in patrimoniul cooperativelor de productie, de prevederile legii beneficiind membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, mostenitorii acestora precum si membrii cooperatori care nu au adus teren in cooperativa, in conditiile legii. La art.11 al.1 din lege se prevede ca dovada dreptului de proprietate rezulta din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cereri de inscriere in CAP, registrul agricol, evidentele cooperativei sau, in lipsa, din orice alte probe.
     In urma pronuntarii hotararii judecatoresti sus mentionate, prin care s-a statuat ca autoarea a fost proprietara unei suprafete de 8, 25 ha pe raza localitatilor Scundu si Ionesti si s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestui teren, din care face parte si suprafata de 2,80 ha pe raza localitatii Ionesti, paratul a dovedit cu prisosinta calitatea de persoana indreptatita a-si exercita drepturile legale asupra acestui teren. In acest sens, Comisia locala de fond funciar Ionesti a procedat la punerea petentului in posesie, astfel cum rezulta din cuprinsul proceselor verbale de punere in posesie aflate la filele 117 - 121 dosar, intre care se regaseste si suprafata de 2,73 ha pe raza localitatii Ionesti, din care in pct. "La Sosea" - 10557 m.p., iar in punctul "In Deal" - 6192 m.p. (terenuri in litigiu), astfel cum rezulta din continutul raportului de expertiza efectuat in cauza - fila 543 dosar.
     Art.11 al.3 din lege, in forma existenta la momentul formularii cerererii de reconstituire, stipula ca, stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii. De asemenea, la art.14 din lege se prevedea ca terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei, iar atribuirea efectiva se face, in zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente, iar in zonele de campie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de productie.
     In raport de momentul formularii cererii de reconstituire de catre parat, este evident ca terenul solicitat si avut in vedere la pronuntarea sentintei sus mentionate se afla la dispozitia Comisiei locale de fond funciar.
     In ceea ce priveste amplasamentul terenului instanta retine ca, ulterior punerii sale in posesie, prin acte emise de aceeasi comisie au fost pusi in posesie numitii asupra unei suprafete de 3040 m.p., cuprinsa in totalitate in suprafata reconstituita paratului, imprejurare in care acesta a solicitat anularea actelor de punere in posesie emise acestor persoane, fiind constituit dosarul nr.3457/1994 pe rolul Judecatoriei Dragasani. Cererea a fost motivata pe imprejurarea ca terenul in suprafata de 2,80 ha din punctul "La Tica" ce i-a fost reconstituit provine de la autoarea sa. Pe cale reconventionala, paratii _au solicitat constatarea nulitatii partiale a procesului verbal de punere in posesie emis paratului, motivat de aspectul ca acest teren provine in realitate dintr-o fosta proprietate a familiei, ai carei mostenitori nu au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate.
     In cadrul acestui dosar s-a dispus efectuarea unei expertize de catre expert Moldovan Ilie care a concluzionat ca terenul in suprafata de 3040 m.p. a apartinut anterior cooperativizarii numitei, autoarea paratului, face parte din suprafata de 2,80 ha situata in pct. "La Tica", ce a apartinut acestei autoare si a fost cuprinsa in procesul verbal de punere in posesie eliberat paratului. Prin schita aferenta acestui raport expertul a identificat in partea de nord a terenului paratului, si terenurile provenite de la defuncta.., o parte dintre acestea aflandu-se la dispozitia comisiei locale iar o alta parte fiind atribuita numitului.
     In baza acestei expertize ca, de altfel, in baza intregului material probator administrat, prin sentinta civila nr.1138/16.04.1996 instanta a admis cererea reclamantului, a anulat procesul verbal de punere in posesie emis paratilor ..si i-a obligat pe cei doi sa-i respecte reclamantului dreptul de proprietate asupra terenului in litigiu. 
     In urma promovarii cailor legale de atac, prin decizia civila nr. /14.01.1999, in baza expertizei intocmite de expert Latiu Ioan, s-a constatat ca terenul in litigiu nu a apartinut autoarei ci face parte din fosta proprietate Seltea, astfel ca apelul a fost admis, a fost schimbata in parte sentinta atacata, respinsa actiunea reclamantului, admisa cererea reconventionala si anulat procesul verbal de punere in posesie eliberat reclamantului pentru suprafata de 3040 m.p.
     In cadrul unor proceduri judiciare demarate ulterior de catre paratul din prezenta cauza, au fost intocmite mai multe expertize (experti, care au concluzionat ca expertiza intocmita de expert Latiu Ion contine erori, rezulatate din dificultatile intampinate la masuratori si lipsei schitelor anexe la procesele verbale de punere in posesie.
     Prin decizia civila nr. /10.06.2002 pronuntata de Tribunalul Valcea - fila 193 dosar, a fost admisa cererea de revizuire promovata de revizuentul, schimbata in totalitate decizia civila nr. /14.01.1999 si, pe fondul cauzei, constatand ca sentinta civila nr. /16.04.1996 a Judecatoriei Dragasani este legala si temeinica, a fost respins apelul paratilor... S-a  retinut inca o data ca reclamantul a facut dovada ca terenul in suprafata de 2,80 ha situat in pct. "La Tica" - Fiscalia, actualmente aflat pe raza com. Ionesti, s-a aflat in proprietatea autoarei reclamantului,.
     In ceea ce o priveste pe reclamanta.., instanta retine ca autoarea acesteia, , prin cererea nr.15/15.12.1997, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 13,2350 ha, pe raza com. Ionesti, teren ce a apartinut autoarei. Prin Hotararea Comisiei judetene de fond funciar Valcea nr.6729/2002 s-a dispus validarea sa cu suprafata de 13 ha - (ulterior prin HCJ nr.5928/02.06.2005 fiind invalidata pt. suprafata de 5 ha) si, intrucat nu a fost pusa in posesie, prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Dragasani la data de 21.02.2006, a solicitat obligarea Comisiei locale de fond fuciar Ionesti la punerea sa in posesie si la eliberarea actelor de proprietate pentru aceasta suprafata.
     Prin sentinta civila nr.1716/06.08.2006 - filele 41-43, pronuntata de Judecatoria Dragasani in dosar nr.696/2006 a fost admisa, in parte, cererea formulata si obligata Comisia locala de fond funciar sa procedeze la punerea in posesie a reclamantei pentru suprafata de 8 ha situata pe raza com. Ionesti, jud. Valcea.
     In motivare, instanta a retinut ca reclamanta este indreptatita la emiterea actelor de proprietate si punerea efectiva in posesie pentru suprafata de teren mentionata, fiind avut in vedere si raportul de expertiza intocmit de expert Radulescu Iulian.
     Prin cererile promovate, precizate, si care fac obiectul prezentei cauze reclamanta apreciaza ca se impune anularea partiala a procesului verbal de punere in posesie si obligarea paratului sa-i lase in deplina proprietate si posesie suprafetele de 6192 m.p., pct. "In Deal", respectiv 10557 m.p., pct. "La sosea", ambele aflate pe raza com. Ionesti, motivat de imprejurarea ca acestea provin de la autoarea sa, Sub acest aspect, instanta retine ca, situatia de fapt stabilita printr-o hotarare judecatoreasca nu se mai poate pune in discutie. O astfel de imposibilitate nu se fundamenteaza  pe existenta unei autoritatii de lucru judecat, avand in vedere ca, in speta, nu sunt indeplinite conditiile autoritatii de lucru  judecat, cerute de art. 1201 C.civ., ci pe necesitatea de a se asigura principiul stabilitatii juridice, care impune ca " solutia definitiva data de instante cu privire la orice litigiu sa nu mai fie repusa in cauza ", asa cum a decis Curtea Europeana a Drepturilor Omului in Hot. nr.2/2006, cauza Androne impotriva Romaniei. Asadar, cazul vizat presupune ca solutia instantei sa refere aceeasi situatie de fapt ca si cea invocata intr-un nou litigiu.  
     Or, prin hotararile judecatoresti initial mentionate si in care paratul a avut calitatea de parte, s-a statuat cu putere de lucru judecat ca terenul in suprafata de 2,80 ha, situat pe raza com. Ionesti, provine de la autoarea sa, si nu de la numita, autoarea reclamantei. In cadrul dosarului nr.3457/1994 paratii au pretins tocmai faptul ca terenul ar proveni dintr-o fosta proprietate a familiei Seltea - fila 194 verso, ultimul alineat, si nu din terenul autoarei... Hotararile judecatoresti ulterior pronuntate in litigiile sus amintite au avut a analiza tocmai acest aspect, prin decizia nr.855/10.06.2002 a Tribunalului Valcea concluzionandu-se definitiv ca suprafata de 2,80 ha, situat in pct. "La Tica" - Ionesti, a apartinut autoarei paratului - fila 198 dosar. Rapoartele de expertiza intocmite in cadrul litigiilor derulate au avut in vedere si terenul autoarei reclamantei, astfel cum rezulta din considerentele aceleiasi decizii - fila 195 dosar, identificand terenurile provenite de la defuncta in partea de nord a terenului reclamantului, o parte dintre ele aflandu-se, la acel moment, la dispozitia comisiei locale de fond funciar, iar o alta parte fiind atribuita numitului.
     Invocarea de reclamanta a sentintei civile nr.1716/06.10.2006 pronuntata de Judecatoria Dragasani in dosar nr.696/2006 nu e de natura a conduce la o alta concluzie, aceasta neputand modifica statuarile instantelor anterioare.
     Mai mult, instanta retine ca in cadrul acestui dosar si in conditiile in care cunostea existenta unei situatii litigante asupra terenului respectiv, reclamanta a evitat a atrage in proces si pe paratul, astfel incat temeinicia cererii sa fie analizata si prin raportare la drepturile deja constituite in privinta acestei suprafete.
     De altfel, instanta retine ca, si in cazul in care nu s-ar fi demonstrat identitatea intre amplasamentul terenului inscris in procesele verbale de punere in posesie eliberate paratului si cel ce a apartinut autoarei sale, , cererea reclamantei ar fi fost, de asemenea, neintemeiata.
     Prevederile art.14 al.2 din Legea nr.18/1991 au instituit principiul in conformitate cu care, atribuirea efectiva a terenurilor aflate in extravilanul localitatilor se face, de regula, pe vechile amplasamente, situatie ce are in vedere cazul depunerii de cereri de catre fostul proprietar si o terta persoana, in baza aceleiasi legi si in termenele impuse. In aceste imprejurari, in garantarea pricipiului constitutional al respectarii proprietatii private, legea a acordat preferinta vechiului proprietar, tocmai pentru ca acesta sa beneficieze de o reala reconstituire a dreptului de proprietate.
     Insa, in situatia in care fostul proprietar nu a formulat cerere de reconstituire, atribuirea terenului unor terte persoane, in conditiile in care acestea nu si-au exprimat dezacordul, nu poate constitui o masura abuziva a comisiilor locale, reconstituirea fiind legala, din terenurile aflate la dispozitia lor, pe baza balantei de fond funciar intocmita la nivelul localitatii. Restituirea terenurilor urma, asadar, sa se faca din cele aflate la dispozitia comisiei, avand in vedere cererile formulate, legea neprevazand ca asupra terenurilor nesolicitate de fostii proprietari nu se poate stabili dreptul de proprietate in cadrul procedurii speciale. La momentul adoptarii Legii nr.18/1991 nu se putea anticipa care va fi evolutia legislatiei funciare si, in plus, in conditiile in care s-ar impune solutia restituirii pe vechiul amplasament a terenurilor solicitate de fostii proprietari in baza legilor adoptate ulterior acestui act normativ, securitatea raporturilor juridice ar fi grav periclitata.
     De altfel, instanta retine, astfel cum remarca si paratul prin concluziile scrise depuse la dosar, ca legislatia adoptata ulterior a prevazut ca drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii nr.18/1991, raman valabile fara nici o confirmare, reconstituirea dreptului pe vechiul amplasament putand avea loc doar in conditiile in care acesta este liber la data solicitarii. 
     In speta, procedura stabilirii dreptului de proprietate in favoarea paratului a fost demarata prin cererea pe care acesta a formulat-o in anul 1991, in timp ce pentru reclamanta a fost initiata mult mai tarziu, in baza Legii nr.169/1997, prin formularea cererii nr.15/15.12.1997, situatie in care aceasta nu mai putea emite pretentii asupra terenului deja reconstituit.
     Potrivit dispozitiilor art.III al.1 lit.a din Legea nr.169/1997, sunt lovite de nulitate absoluta actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate in favoarea unor persoane neindreptatite, la pct.(ii), stipulandu-se expres cazul de stabilire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de catre acestia, in termen legal, libere la data solicitarii, in baza Legii nr.18/1991, pentru terenurile intravilane, a Legii nr.1/2000 si a prezentei legi.   
     In raport de cele sus retinute, instanta nu constata incidenta in cauza a vreunui caz de nulitate absoluta in privinta procesului verbal de punere in posesie emis paratului, astfel ca actiunea reclamantei cu acest obiect urmeaza a fi respinsa.
     Apararile Comisiei locale de fond funciar Ionesti, in sensul ca se impune anularea proceselor verbale de punere in posesie emise paratului, intrucat nu sunt inregistrate in evidentele specifice, nu indica data eliberarii si nu au fost inaintate OJCPI, nu pot fi primite, cata vreme calitatea sa de proprietar a fost recunoscuta definitiv prin hotararile judecatoresti mentionate iar carentele evidentiate nu ii sunt imputabile paratului ci chiar comisiei locale.
     O statuare in sens contrar ar fi de natura a aduce atingere dreptului garantat de art 6 din Conventia EDO, care protejeaza punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti definitive si obligatorii si care, intr-un stat care respecta preeminenta dreptului, nu pot ramane fara efect in detrimentul unei parti si, in egala masura, a dreptului garantat de art.1 din Protocolul nr.1 la Conventie, in baza hotararilor mentionate paratul fiind beneficiarul unui bun (Abaluta c. Romania). 
     Raportul de expertiza intocmit in cauza a identificat terenul in litigiu, aflat pe raza com. Ionesti, jud. Valcea - in pct. "La Sosea" - 10557 m.p. si in punctul "In Deal" - 6192 m.p., concluzionand ca aceste suprafete se regasesc atat in titlul de proprietate eliberat reclamatei cat si pe procesul verbal de punere in posesie eliberat paratului.
     In conditiile in care, astfel cum s-a aratat, stabilirea dreptului de proprietate are loc doar asupra terenurilor aflate la dispozitia comisiei si, in conditiile in care acesta fusese legal atribuit paratului, instanta apreciaza ca, la momentul intocmirii procesului verbal de punere in posesie si a titlului de proprietate nr.11541/05.02.2009, Comisia locala de fond funciar nu avea la dispozitie terenul in litigiu si, prin urmare, nu mai putea dispune valabil de acesta.
     Reclamanta este, la randu-i, beneficiara unei hotarari judecatoresti prin care i s-a recunoscut indreptatirea la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren in suprafata de 8,00 ha pe raza com. Ionesti, fiindu-i emis titlul de proprietate nr.11541/05.02.2009.
     In Cauza Toscuta si altii c. Romaniei (cererea nr. 36900/03), Curtea a retinut ca anularea de catre instantele judecatoresti a titlurilor de proprietate prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate in baza Legii nr.18/1991, motivata de fapte imputabile exclusiv autoritatilor, fara a se retine vreo culpa in sarcina beneficiarilor si fara a li se acorda alte terenuri sau despagubiri, constituie o incalcare a art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventie, chiar si in cazurile in care s-ar dovedi existenta unor cauze de interes public care sa justifice anularea.
     In cauza, instanta nu contesta indreptatirea reclamantei la a beneficia de dreptul de reconstituire asupra terenului in suprafata de 8,00 ha ( chiar daca emiterea actelor de proprietate in conditiile aratate nu este total straina de culpa sa), neregularitatile constatate vizand doar amplasamentul acestuia, in raport de cele mai sus retinute.
     In aceste imprejurari, instanta urmeaza sa admita cererile reconventionale precizate formulate de catre parat, (fila 179 dosar 2757/2002 si fila 299 dosar conexat 3610/2010) si, constatand ca reclamanta nu justifica vreun drept asupra terenului ce se regaseste in actele emise acestuia, sa dispuna anularea partiala, insa doar sub aspectul amplasamentului reconstituit, a procesului verbal de punere in posesie si a titlului de proprietate nr.11541/05.02.2009 emise reclamantei pentru suprafetele identificate prin raportul de expertiza, comisia locala urmand sa o puna in posesie pe aceasta, cu alte terenuri, fie pe vechiul amplasament, in masura in care mai e posibil, fie pe alte amplasamente, conform prevederilor art.10 din HG nr.890/2005.
     Actiunea in revendicare este o actiune reala, prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului sau cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar, constituind un mijloc juridic specific de aparare a dreptului de proprietate.
In cadrul actiunii in revendicare imobiliara, reclamantul  trebuie sa probeze ca este titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat, prin titlu, care poate sa fie un act translativ sau declarativ, conform art. 1169 Cod civil.
In cauza, in raport de solutia data celuilalt capat de cerere formulat de reclamanta precum si cererilor reconventionale formulate de catre parat, titularul dreptului de proprietate asupra terenului in litigiu fiind acesta, instanta urmeaza sa respinga actiunea in revendicare astfel cum a fost precizata, ca neintemeiata.
     Avand in vedere ca paratul nu a achitat in totalitate onorariul expertului Ion Nicolae astfel cum i s-a pus in vedere, instanta va dispune obligarea acestuia la plata sumei de 880 lei, catre expert, reprezentand diferenta onorariu definitiv incuviintat si neachitat.
     In acord cu prevederile art.274 C.proc.civ., fiind in culpa procesuala, instanta urmeaza sa oblige pe reclamanta sa plateasca paratului suma de 1780 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentate de onorariu avocat - 500 lei si onorariu expert 1280 lei.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


     
      Respinge actiunea precizata formulata de reclamanta, prin procurator, in contradictoriu cu paratii, pentru constatarea nulitatii absolute partiale a procesului verbal de punere in posesie eliberat paratului, in privinta suprafetelor de teren situate in pct. "In Deal" - 6192 m.p. si, respectiv, "La sosea" - 10557 m.p., identificate in anexele 1 si 2 ale raportului de expertiza intocmit in cauza.
     Respinge actiunea in revendicare, astfel cum a fost precizata, formulata de reclamanta impotriva paratului, referitoare la suprafetele de teren mentionate, ca neintemeiata.
     Admite cererea reconventionala formulata de paratul, astfel cum a fost precizata (fila 179 dosar 2757/2002 si fila 299 dosar conexat 3610/2010), in contradictoriu cu reclamanta, Comisia locala de fond funciar Ionesti si Comisia judeteana de fond funciar Valcea.
     Constata nulitatea absoluta partiala a procesului verbal de punere in posesie premergator emiterii TP nr.11541/05.02.2009 si a titlului de proprietate mentionat, sub aspectul amplasamentului, pentru suprafata de teren de 6192 m.p. - pct. "In Deal", com. Ionesti, jud. Valcea, individualizata in anexa 1 a raportului de expertiza si cuprinsa in parcelele nr.1916/1/1, tarlaua 109 extravilan si nr.270, tarlaua 22, intravilan, respectiv pentru suprafata de 10557 m.p. teren situat in pct. "La Sosea", com. Ionesti, jud. Valcea, individualizata in anexa 2 a aceluiasi raport de expertiza si cuprinsa in parcelele nr.2098/1, tarlaua 112 - extravilan, nr.360, tarlaua 21 - intravilan, nr.303/1/1, tarlaua 14 - intravilan si nr.303/1, tarlaua 14 intravilan.
     Obliga pe paratul la plata sumei de 880 lei, catre expert Ion I. Nicolae, reprezentand diferenta onorariu definitiv incuviintat si neachitat.
     Obliga pe reclamanta sa plateasca paratului suma de 1780 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentate de onorariu avocat - 500 lei si onorariu expert 1280 lei.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi, 15.07.2011.
     
     
      Presedinte,                                                Grefier,
     
     
     
     

Red.O.S./18.07. 2011
Tehnored.AE/7 ex.
2
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010