Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Filiasi

litigiu funciar

(Sentinta civila nr. 61 din data de 31.01.2012 pronuntata de Judecatoria Filiasi)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Filiasi | Jurisprudenta Judecatoria Filiasi

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Filiasi sub nr. 1295/230/2011, reclamantul C.M. I. a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta in contradictoriu cu paratele Comisia Locala de Fond Funciar S. si Comisia Judeteana de Fond Funciar D. , sa se constate existenta dreptului sau de proprietate asupra suprafetei de teren de 368 m.p., teren intravilan situat pe raza comunei Scaesti in T 3 P 76 si 77.In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca in fapt detine in intravilanul comunei S., sat V. lui P., jud. Dolj suprafata de 900 m.p., teren ce este imprejmuit cu gard.A sustinut reclamantul ca mama sa a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru toata aceasta suprafata insa i s-a eliberat titlu de proprietate doar pentru suprafata de 632 m.p. A apreciat reclamantul ca in raport de dispozitiile art. 23 din Legea 18/1991 , este indreptatit sa primeasca si diferenta de teren ce a apartinut autoarei sale. In dovedirea actiunii, reclamantul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, a probei testimoniale si cu expertiza tehnica de specialitate. A depus la dosar in copie: TDP 764-44809 din 29.04. 2002 si  certificatul de mostenitor nr.  05 din 27.01. 2011.Instanta, din oficiu, a dispus emiterea unei adrese catre Comisia Locala de Fond Funciar S. pentru a comunica in copie inscrisurile ce au stat la baza emiterii titlului de proprietate a carui modificare se solicita , precum si emiterea unei adrese catre Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dolj pentru a inainta in copie procesul verbal de punere in posesie premergator emiterii titlului de proprietate. Raspunsul la adresa emisa catre Comisia Locala de Fond Funciar S. a fost inaintat la dosar la data de 07.11.2011, fiind inaintate in copie: extras din registrul agricol cu pozitia de rol a autoarei C. M. A., cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de aceasta la data de 20.03.1991 si anexa de validare a acesteia, iar cel la adresa emisa catre Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara D. , la data de 08.11.2011 fiind comunicata copia procesului verbal de punere in posesie premergator emiterii TP nr. 764-44809.De asemenea, instanta a incuviintat proba cu expertiza tehnica de specialitate, obiectivele acesteia fiind stabilite prin incheierea de sedinta din data de 06 Decembrie 2011 si fiind desemnat pentru efectuarea lucrarii domnul expert C. V.Raportul de expertiza intocmit in cauza a fost inaintat la dosar la data de  17.01.2012 iar cu privire la concluziile acestuia partile nu au formulat obiectiuni.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele: Reclamantul a dobandit prin mostenire de la autoarea sa suprafata de teren intravilan de 900 m.p., situat pe raza comunei S., sat V. lui P. si pentru care aceasta a fost formulata cerere de reconstituire a dreptului de proprietate la aparitia Legii 18/1991, insa in intravilan a fost validata doar cu suprafata de 632 m.p.Potrivit dispozitiilor art. 23 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicata " Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art.8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii", iar in conformitate cu dispozitiile alineatului 2 al aceluiasi text de lege " Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele de proprietate, in cartea funciara, in registrul agricol sau in alte documente funciare, la data intrarii in cooperativa agricola de productie". De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 24  din Legea 18/1991" Terenurile situate in intravilanul localitatilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, pe care le-au edificat, raman si se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari."Din probele administrate in cauza a rezultat ca  terenul in litigiu face parte din gradina casei reclamantului si este aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, fiind imprejmuit , iar autoarea reclamantului si apoi acesta l-au posedat continuu, netulburati si sub nume de proprietari, achitand taxele si impozitele corespunzatoare la consiliul local .In aceste conditii, autoarea reclamantului  a dobandit, in temeiul textului de lege enuntat proprietatea terenului categoria de folosinta " arabil intravilan " iar la decesul sau a transmis acest drept mostenitorului sau . Reclamantul a facut dovada posesiei si folosintei exercitate asupra terenului  in mod pasnic si continuu inca dinainte de  anul 1991 iar terenul a fost individualizat prin raportul de expertiza tehnica dispus in cauza. Prin urmare, sunt indeplinite conditiile de admisibilitate a cererii si cum  reclamantul a facut dovada dreptului sau de proprietate asupra terenului , instanta urmeaza a admite actiunea formulata si sa constate dreptul de proprietate in favoarea autoarei reclamantului asupra suprafetei de 329 m.p., teren arabil intravilan identificat de expertul topo C. V. , pe suprafata, amplasament si vecinatati in T 3 P 76 conform schitei anexa la raportul de expertiza intocmit in cauza, schita aflata la fila 43 dosar si care face parte integranta din prezenta hotarare. Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.Admite actiunea civila avand ca obiect " litigiu funciar" formulata de reclamantul C. M. I., domiciliat in comuna S.,_ in contradictoriu cu paratele Comisia Locala de Fond Funciar S. si Comisia Judeteana de Fond Funciar D. Constata dreptul de proprietate in favoarea autoarei reclamantului asupra suprafetei de 329 m.p., teren arabil intravilan identificat de expertul topo C. V. , pe suprafata, amplasament si vecinatati in T 3 P 76 conform schitei anexa la raportul de expertiza intocmit in cauza, si care face parte integranta din prezenta hotarare.Ia act ca nu s-au cerut cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010