Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gheorgheni

FOND FUNCIAR

(Sentinta civila nr. 104 din data de 26.01.2009 pronuntata de Judecatoria Gheorgheni)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Gheorgheni | Jurisprudenta Judecatoria Gheorgheni

SENTINTA CIVILA
  Nr. 104/26.01.2009
     FOND FUNCIAR Prin actiunea inregistra la Judecatoria Gheorgheni la 24 mai 2008, reclamanta A.M., domiciliata in municipiul M.C., jud. Harghita, a solicitat instantei ca prin sentinta ce o va pronunta, sa modifice Titlul de proprietate, in contradictoriu cu paratul B.I.M., domiciliat in municipiul Gh., jud. Harghita, in calitate de mostenitor dupa defunctul B.L. (Ludovic), decedat la data de 20.01.2005 si a Comisiile Locale si Judetele pentru aplicarea Legii Fondului funciar.
Solicita modificarea Titlului de proprietate  nr. 18171/15.06.2005 eliberat de Comisia Judeteana pentru Aplicarea Legii Fondului funciar, pe numele lui B.L., ca mostenitor unic al lui R.L., ca titular al dreptului de proprietate pentru suprafata de 3,18 ha teren, cu vegetatie forestiera, inscris in tarlaua 50 parcela 1946/10 VP.II.VA.115 A cu privire la inscrierea in titlul de proprietate a reclamantei, conform Certificatului de mostenitor nr. 444/1992, cu obligarea paratului la cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii arata ca, la data de 16.03.1998, sub nr. 610 s-a inregistrat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, ce au apartinut ascendentilor familiei, respectiv R.L. bunic si B.I. tatal, intre care figura si suprafata de 3,18 ha padure, pentru care ulterior s-a eliberat Titlul de proprietate nr. 18171/15.06.2006.
Cu ocazia depunerii acestei cereri, B.L. nu a mai aratat in cererea sa daca mai exista si alti mostenitori, cu toate ca in cuprinsul formularului exista mentiunea obligativitatii prezentarii certificatului de mostenitor, conform art. 12 din Legea nr. 18/1991, pentru a se inscrie pe de o parte titlu toti mostenitorii, iar pe de alta parte pentru a putea cere iesirea din indiviziune, dupa eliberarea titlului.
Ca urmare a acestei imprejurari, la data de 20.04.2005, s-a intocmit Procesul verbal de punere in posesie 53395, care a fost semnat de catre B.I.M., ca urmare a decesului tatalui sau.  Nici cu aceasta ocazie nu s-a cerut Certificat de mostenitor. Tatal paratului a promis ca atunci cand se va elibera titlul, va face impartirea imobilului frateste. Arata ca nu a incheiat cu acest sens procura speciala, bazandu-se pe incredere de rudenie, mai ales ca la eliberarea Certificatului de mostenitor 50/1993, ea a renuntat in favoarea fratelui sau B.L., la 1/2 parte din casa parintilor, cu conditia ca dupa obtinerea Titlului de proprietate,  dupa proprietatile tinute de parinti si bunici, pe baza de partaj voluntar, va preda reclamantei 1/2 parte din acesta.
Prin intampinarea depusa, paratul B.I.M. solicita respingerea actiunii reclamantei , cu obligarea acesteia la cheltuielile de judecata ocazionate.
Reclamanta solicita modificarea Titlului emis pe seama tatalui paratului, dupa strabunicul R.L., ambii decedati. Arata ca tatal decedat, cu ocazia formularii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate nu a aratat ca si reclamanta ar fi mostenitoare dupa R.L. Fata de aceasta afirmatie, face referire la prevederile art. 13 din Legea nr. 18/1991, potrivit careia mostenitorii sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor.  Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea prin care o fac comisiei, ori reclamanta nu a facut nici o cerere la Comisia Locala pentru a accepta succesiunea asupra terenurilor inscrise in Titlul de proprietate atacat.  Dealtfel dupa bunicul B.I. a mostenit numai tatal sau, B.L., reclamanta ramanand straina de succesiune, prin Certificatul de mostenitor 50/1993. Este adevarat ca potrivit Certificatul de mostenitor de calitate nr. 444/1992 dupa defuncta B.J., aveau calitate de mostenitor B.L. si A.M., insa cu privire la imobilele inscrise in Titlul de proprietate atacat, succesiunea nu a fost acceptata decat de tatal sau pentru terenurile forestiere, ce depasesc 1 ha.
Prin intampinarea depusa, Comisia Locala pentru Reconstituirea Drepturilor de proprietate asupra terenurilor Gheorgheni, invedereaza instantei urmatoarele : In temeiul legii 169/1997 petentul B.L. in calitate de nepot, respectiv fiu, a depus cerere de retrocedare pentru reconstituirea dreptului de proprietate dupa persoanele deposedate, R.L. bunic si B.I. tata, depunand printre actele doveditoare CF 5314 pentru o suprafata de 3,95 ha faneata, proprietar tabular fiind R.V. Arata ca, numai persoana indreptatita B.L. a depus cerere de retrocedare a terenurilor, nefiind depuse cerere de retrocedare de nici un alt mostenitor si nici de catre reclamanta.
Pe baza actelor depuse pe baza Legii  nr. 169/1997, Comisia Locala  de aplicarea Legii Fondului Funciar a propus spre validare o suprafata de 3,95 ha, care a fost validata de Comisia Judeteana de Aplicare a Legii Fondului Funciar, pe Anexa 53 poz. 395. Dupa validare, s-a intocmit fisa de predare in posesie 53395/20.04.2005, pentru suprafata totala de 3,18 ha padure, figurand ca persoana deposedata R.L., cu mostenitorul B.L., iar la data de 15.06.2005 s-a eliberat Titlul de proprietate 18171.
Comisia Judeteana Harghita prin intampinarea depusa, invedereaza instantei aceleiasi aspecte, ca si Comisia Locala pentru aplicarea Legii Fondului funciar.
Toate cele sus descrise se regasesc si in Adresa Comisiei Locale, adresata Institutiei Prefectului judetului Harghita, si care sunt relevante si se gasesc la fila 72 din dosar.
Examinand actele si lucrarile dosarului, probatoriul depus de parti in cauza, respectiv inscrisuri, instanta in fapt constata urmatoarele :
Reclamanta a solicitat modificarea Titlului de proprietate  nr. 18171/2005 emis pe seama tatalui defunct al paratului, dupa strabunicul decedat, R.L.
       Din ansamblul probatoriului instanta constata ca, reclamanta nu a facut nici o cerere la Comisia Locala pentru acceptarea succesiunii asupra terenurilor inscrise in Titlul de proprietate atacat. Astfel cum defapt reiese insasi din actiunea reclamantei, care arata ca ar fi avut o intelegere verbala cu tatal defunct al paratului.
Din actele analizate se poate retine faptul ca, cererea nr. 610/16.03.1998 a fost depusa de catre B.L., in calitate de mostenitor dupa R.L. si B.I.. In baza acestei cereri si a celorlalte acte doveditoare depuse in sprijinul ei, Comisia Locala Gheorgheni a propus, iar Comisia Judeteana a validat suprafata de 3,18 ha teren cu vegetatie forestiera, in baza careia s-a eliberat Titlul de proprietate , care face obiectul prezentei cauze, in favoarea lui B.L. (tatal  paratului). 
       Ca urmare, procedurile si prevederile legale cu ocazia emiterii acestui act au fost respectate , respectiv art. 8 alin. 3 din legea nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, "_stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui Titlu de proprietate_", si cu cele a art. 11 din HG 890/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, "potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita, personal sau prin mandatar. Cand sunt mai multi mostenitori, cererea se poate face si in comun, fiind semnata de fiecare dintre ei".  Nici una din conditiile mai sus enuntate nu au fost indeplinite, intrucat reclamanta nu a depus cerere, in termenele legale prevazute de diferite acte normative succesive, in materia fondului funciar.  Nedepunerea cererii de stabilire dreptului de proprietate echivaleaza cu renuntarea la succesiune, in conformitate cu prevederile art. 700 din Codul civil.
Instanta constata ca intelegerile verbale care au avut loc anterior, sau in cursul procedurii emiterii Titlului de proprietate, nu au relevanta juridica, nu erau cunoscute de comisii.
      Avand in vedere considerente sus aratate, instanta urmeaza sa respinga actiunea reclamantei, si sa oblige pe aceasta la plata cheltuielilor de judecata  efectuata de parat, reprezentand onorariu de avocat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010