Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gherla

Fond funciar

(Sentinta civila nr. 797 din data de 20.05.2009 pronuntata de Judecatoria Gherla)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Gherla | Jurisprudenta Judecatoria Gherla

  R O M A N I A    
JUDECATORIA GHERLA
JUDETUL CLUJ
DOSAR NR. 203/235/2009

     SENTINTA  CIVILA  Nr. 797/2009
     Sedinta publica de la 08 Mai 2009
     Instanta formata din:     Pe rol fiind  pronuntarea asupra cauzei civile formulata de reclamantul S.I, impotriva paratilor S.E, S.A,  S.E jun.,  COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CLUJ,  COMISIA LOCALA CORNESTI DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR,  S.M,  S.S,  S.M , pentru fond funciar .
    La apelul nominal facut in cauza , se constata lipsa partilor.
    Procedura de citare este legal indeplinita.
    S-a facut referatul cauzei, dupa care:
    Mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din 06.05.2009, incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta.
    
I N S T A N T A ,

     Deliberand retine ca prin actiunea civila formulata de reclamantul S.I, impotriva paratilor S.E, S.A,  S.E jun.,  COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CLUJ,  COMISIA LOCALA CORNESTI DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR,  S.M,  S. S,  S.M se solicita instantei sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.5276/30/1993 emis in favoarea  defunctului SA.I, antecesorul paratilor, cu privire la terenul in suprafata de 5000 mp, teren arabil, extravilan, tarlaua 7, parcela 27/1, atribuit cu titlu de  constituire; Sa fie obligata parata Comisia locala de fond funciar Cornesti, sa intocmeasca proces verbal de punere in posesie pe numele reclamantului  pentru suprafata de  1,67 ha, teren extravilan, pe vechiul amplasament in comuna Cornesti; Sa fie obligata Comisia Judeteana Cluj sa emita  titlu de proprietate pe numele reclamantului  pentru suprafata de  1,67 ha, teren extravilan, pe vechiul amplasament in comuna Cornesti, sub sanctiunea daunelor cominatorii de 100 lei pe zi pana la indeplinirea obligatiei de punere in posesie si eliberarea titlului de proprietate;
Parata Comisia Judeteana Cluj  a depus o intampinare prin care arata ca este de acord cu actiunea reclamantului cu exceptia obligarii la plata daunelor cominatorii;
Parata Comisia locala de fond funciar Cornesti nu si-a precizat pozitia fata de actiunea reclamantului;
Analizand probele dosarului instanta retine urmatoarele:
Reclamantul, in baza legii 1/2000 a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata avuta anterior cooperativizarii, de 1,77ha;
Din evidentele agricole al comunei Cornesti, al anilor 1959-1963, rezulta ca reclamantul a detinut anterior cooperativizarii suprafata totala de 1,77ha; f(6)
Antecesorul paratilor, la randul sau, a formulat in 7.03.1991 o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, pentru terenul in suprafata totala de 2,93 ha.
Din registrul agricol al comunei Cornesti rezulta ca antecesorul paratilor era inscris cu o suprafata de 0,93 ha, teren agricol;
Cu toate acestea prin titlul de proprietate nr.5276/30/17.02.1993 defunctului S. I i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1ha, 300 mp iar prin constituire suprafata de 5000 mp;
Din adeverinta depusa de parata Comisia locala de fond funciar Cornesti rezulta ca suprafata de 5000 mp,din suprafata totala de 1,67 ha, care trebuia sa-i fie atribuita, prin reconstituire, reclamantului, i-a fost atribuita cu titlu de constituire defunctului S. I.
Parata S.E, sotia supravietuitoare a defunctului S.I, a recunoscut ca sotul ei nu era indreptatit la constituirea dreptului de proprietate pentru cei 50 de ari acordati prin titlu.
Art.19 alin.1 si 2 stabileste expres categoriile de persoane care pot beneficia de constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole iar antecesorul paratilor nu se incadreaza in aceste categorii, intrucat defunctul detinea terenuri in proprietate in localitatea Cornesti;
     Fata de cele aratate mai sus rezulta  titlul de proprietate emis defunctului S.I, pentru suprafata de 5000 mp, cu titlu de constituire, este nul absolut, pentru ca este eliberat unei persoane neindreptatite la constituirea dreptului de proprietate.
     In ceea cel priveste pe reclamant acesta este indreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata totala de 1,67 ha pe raza comunei Cornesti, conform art.8,9,19 din legea nr.18/1991 cu modificarile din 2005, motiv pentru care va obliga parata Comisia locala de fond funciar Cornesti, sa intocmeasca proces verbal de punere in posesie pe numele reclamantului pentru suprafata de 1,67 ha, teren extravilan, pe vechiul amplasament in comuna Cornesti iar pe parata Comisia Judeteana Cluj, sa emita titlu de proprietate pe numele reclamantului pentru suprafata de  1,67 ha, teren extravilan, pe vechiul amplasament in comuna Cornesti;
Va respinge cererea de acordare a daunelor cominatorii solicitata de reclamant intrucat in acest moment nu sunt aplicabile dispozitiile art.64 alin.3 din legea nr. 18/1991, deoarece nu exista un refuz al punerii in posesie din partea Comisiei locale de fond Funciar Cornesti, in cazul in care ulterior va exista un refuz al paratei inclusiv prin pasivitate punerii in executare a acestuitei hotarari, vor putea fi aplicate dispozitiile art.5802cod procedura civila, privind amenzile civile, sau dispozitiile art.64 din legea nr.18/1991;
Fata de cele ce preced instanta va admite actiunea reclamantului impotriva paratelor cu exceptia daunelor cominatorii pe care le va respinge;  
In temeiul art.274 cod procedura civila va obliga parata Comisia locala de fond funciar Cornesti la plata cheltuielilor de judecata in suma de 850 lei, in favoarea reclamantului, reprezentand onorariu avocatial
     
    PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E :

     Admite actiunea civila a reclamantului S.I domiciliat in  B, nr. , Judet CLUJ impotriva paratilor S.E, sen., S.E jun ,S.M, S.E , S.M, toti cu domiciliul in domiciliat in  C, nr. , Judet CLUJ,  COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CLUJ - CLUJ NAPOCA, , Judet CLUJ, COMISIA LOCALA CORNESTI DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR si in consecinta:
Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.5276/30/1993 emis in favoarea  defunctului S.I, antecesorul paratilor, cu privire la terenul in suprafata de 5000 mp, teren arabil, extravilan, tarlaua 7, parcela 27/1, atribuit cu titlu de  constituire;
Obliga parata Comisia locala de fond funciar Cornesti, sa intocmeasca proces verbal de punere in posesie pe numele reclamantului  pentru suprafata de  1,67 ha, teren extravilan, pe vechiul amplasament in comuna Cornesti;
     Obliga Comisia Judeteana Cluj sa emita  titlu de proprietate pe numele reclamantului  pentru suprafata de  1,67 ha, teren extravilan, pe vechiul amplasament in comuna Cornesti;
     Respinge cererea de aplicare a daunelor cominatorii formulata de reclamant impotriva paratelor Comisia locala de fond funciar Cornesti si Comisia Judeteana Cluj.
     In temeiul art.274 cod procedura civila obliga parata Comisia locala de fond funciar Cornesti la plata cheltuielilor de judecata in suma de 850 lei, in favoarea reclamantului, reprezentand onorariu avocatial.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 08.05.2009.      PRESEDINTE, GREFIER,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010