Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gherla

Fond funciar

(Sentinta civila nr. 601 din data de 09.04.2009 pronuntata de Judecatoria Gherla)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Gherla | Jurisprudenta Judecatoria Gherla

R O M A N I A    
JUDECATORIA GHERLA
JUDETUL CLUJ
DOSAR NR. 1297/235/2008
     SENTINTA  CIVILA  Nr. 601
     Sedinta publica de la 09 Aprilie 2009
     Instanta formata din:      Pe rol fiind pronuntarea actiunii civile formulata de catre reclamantul S.G in contradictoriu cu paratii S.S, S.I, , S.A, S.P, R.P, S.D, COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR MINTIUL GHERLII, COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, avand ca obiect fond funciar .
     La apelul nominal facut in sedinta publica nu se prezinta nimeni.
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei dupa care:
     La apelul nominal facut in sedinta publica nu se prezinta  nimeni. 
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei dupa care:
     Instanta constata ca s-a depus concluzii scrise de catre reprezentantul paratului Stoica Simion.
     Mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 02 aprilie 2009, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta.

I N S T A N T A

Retine ca prin actiunea civila formulata si precizata de reclamantul S.G, in contradictoriu cu paratii S.S, S.I, I.E, S.A, S.P, R.P, S.D, s-a solicitat instantei constatarea nulitatii absolute partiale a Titlului de Proprietate nr. 27908/2010 emis la data de 31.08.1998 de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj in favoarea reclamantului si a paratilor in calitate de mostenitori ai defunctului S.L, in sensul radierii din acest titlu de proprietate a terenului in suprafata de 413 mp. situat in tarlaua 46, parcela 8/1 curti constructii si a terenului in suprafata de 500 mp. situat in tarlaua 46 parcela 8/2 arabil din extravilanul satului Bunesti, com. Mintiu Gherlii, jud.Cluj.
In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca in titlul de proprietate a carui nulitate partiala se solicita este inclus in mod gresit suprafata de 913 mp. (413+500) aferenta parcelelor 8/1 si 8/2, cu toate ca aceasta suprafata inscrisa in aceleasi parcele din tarlaua 46 formeaza obiectul constituirii dreptului de proprietate in favoarea reclamantului potrivit titlului de proprietate nr. 25805/2157/21.07.1999. Reclamantul a mai aratat ca in realitate aceasta parcela nu a apartinut antecesorului comun al reclamantilor si paratilor de ordin 1-6, defunctul S.L - ci reclamantului S.G, fiind dobandita prin cumparare alaturi de parcela 8/3 in suprafata de 1.100 mp. cuprinsa in acelasi titlu si respectiv parcelele 8/4, 8/5 in suprafata totala de 4.000 mp. cuprinse in titlul de proprietate nr. 3267/2585/26.09.2005.
In continuare reclamantul a mai aratat ca in mod corect a fost constituit dreptul de proprietate in favoarea sa asupra terenului in suprafata de 913 mp. cata vreme acest teren nu a fost mostenit de la defunctul S.L, acesta din urma a detinut - potrivit evidentelor Registrului Agricol - anexa 5, doar suprafata de 0,87 ha., din care 0,29 "acasa", iar diferenta la hotar. Reclamantul mai arata ca se impune excluderea din titlul contestat a suprafetei excedentare-aferenta celor doua parcele ale reclamantului, diferenta, adica suprafata cuprinsa in parcelele 9/1, 9/2, 9/3 - totalizand 2.795 mp. la care se adauga suprafata de la hotar.
Prin intampinare si cerere reconventionala paratul S.S a solicitat instantei in contradictoriu cu reclamantul S.G, constatarea nulitatii absolute partiale a Titlului de Proprietate nr. 25805/2157 din data de 21.07.1999 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj in favoarea reclamantului, in sensul radierii din acest titlu de proprietate a terenului in suprafata de 413 mp. situat in tarlaua 46, parcela 8/1 curti constructii si a terenului in suprafata de 506 mp. situat in tarlaua 46 parcela 8/2 arabil din extravilanul satului Bunesti, com. Mintiu Gherlii, jud.Cluj. (f.33)
In motivarea intampinarii paratul S.S a aratat ca nu se cunoaste modalitatea obtinerii titlului reclamantului, insa terenurile constand in cele doua parcele au fost in mod legal obiect al reconstituirii dreptului de proprietate cu respectarea Legii nr.18/1991, alaturi de celelalte terenuri din titlu cu nr. 27908/2010.  Paratul reclamant reconventional arata ca nu gaseste si nu cunoaste nici un temei legal pentru constituirea dreptului de proprietate in favoarea paratului reconventional S.G cu privire la acele parcele, iar in situatia in care paratul reconventional va aduce anumite inscrisuri cu privire la cele pe care le afirma in actiunea introductiva, reclamantul reconventional, isi rezerva dreptul de a intregi cererea reconventionala. In motivarea cererii reconventionale se mai arata ca, avand in vedere emiterea unui nou titlu cu privire la aceleasi doua parcele 8/1 si 8/2, apreciaza ca nelegala emiterea titlului de proprietate nr.25805/2157, fapt pentru care solicita anularea partiala a acestui titlu si emiterea pentru paratul reconventional al unui nou titlu cu exceptarea celor doua parcele.
In cauza a fost incuviintata efectuarea unei expertize tehnice judiciare topografice de identificare a terenurilor partilor, expertiza care sa fie platita jumatate de reclamant si jumatate de paratul-reclamantul reconventional, insa acesta din urma s-a opus efectuarii expertizei aratand ca nu plateste costul acesteia, motiv pentru care instanta a revenit asupra acestei probe.
In probatiune au fost audiati martorii propusi de parti si a fost administrata proba cu inscrisurile care au stat la baza intocmiri titlurilor de proprietate.
Din analiza probelor administrate in cauza instanta retine urmatoarele:
Antecesorii reclamantului si paratilor, defunctul S.L impreuna cu sotia sa, au detinut inainte de cooperativizare un teren in suprafata totala de 8700 mp. cu care s-au inscris in Gospodaria Agricola de Productie la data de 28.02.1960. Terenul era format dintr-o parcela de 5800 mp arabil si o parcela de 2900 mp. gradina, conform cererii de inscriere. (f. 95)
Intrucat se aflau intr-o zona cu un interes economic scazut pentru G.A.C, terenurile in suprafata de 2900 mp. din care facea parte si gospodaria, chiar daca au fost cooperativizate au ramas in folosinta lui S.L care le-a lucrat in tot acest timp, ca lot ajutator si cu care figura inscris in registrul agricol. (f.91-93, 102)
Aceste terenuri se regasesc in titlu de proprietate nr. 27908/2010 din 31.08.1998 emis in favoarea partilor in calitate de succesori ai defunctului S.L, pentru suprafata totala de 9463 mp. teren situat in extravilanul satului Bunesti, comuna Mintiu Gherlii. (f.39)
Atat martorii audiati cat si partile au aratat ca in anul 1970, cu ocazia casatoriei reclamantului S.G, defunctul S.L i-a permis acestuia sa-si construiasca o casa de locuit in care reclamantul traieste si in prezent, pe care a edificat-o in perioada 1971-1973, casa situata pe terenul sau pe o parcela a carei suprafata si limite nu a fost clar stabilita si delimitata nici la acea data. (f.132-133)
Incepand cu anul 1971, reclamantul figureaza in registrul agricol cu suprafata de 800 mp. teren curti constructii, avand pozitie proprie si distincta de cea a tatalui sau. (f.101-110)
Dupa aceasta data, reclamantul a mai cumparat de la numitul R.A 300-400 mp. in perioada cooperativizarii, teren aflat langa locul unde si-a construit casa si pe care si-a edificat anexe gospodaresti, iar dupa 1990 reclamantul a cumparat intreg terenul invecinat de la mostenitorii fostului proprietar, teren care se regaseste in cele doua titluri emise in favoarea reclamantului in nume propriu.(f. 4 si 5)
Probele administrate in cauza au format convingerea instantei ca terenul in litigiu, situat in extravilanul satului Bunesti tarlaua 46 parcela 8/1 arabil si parcela 8/2 curti constructii in suprafata totala de 913 mp. care este consemnat in ambele titluri de proprietate, atat in titlul emis reclamantului in nume propriu cat si in titlul emis in favoarea tuturor partilor in calitate de mostenitori ai defunctului S.L, a facut parte din terenul cu care defunctul s-a inscris in G.A.C. si care a fost dat in anul 1970 reclamantului pentru a-si construi casa in care traieste si in prezent.
Cu privire la persoanele indreptatite la atribuirea acestui teren prin aplicarea legii 18/1991, instanta apreciaza ca reconstituirea dreptului de proprietate trebuia facuta in temeiul art. 23 din Legea nr. 18/1991, numai in favoarea reclamantului S.G in nume propriu si nu in favoarea tuturor mostenitorilor defunctului S.L, care in timpul vietii sale a inteles sa-l inzestreze pe reclamant cu acest teren.
Potrivit disp art. 23 al. 1 din Legea nr. 18/1991, " Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit <LLNK 11990    42 401902   8 36>art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii."
Suprafata maxima prevazuta de lege pentru terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, este de 1000 mp. conform deciziei civile nr. 1182/1993 a C.S.J., astfel ca suprafata de 913 mp. in litigiu nu depaseste aceasta limita.
Titlul de proprietate al reclamantului are caracter recognitiv si constatator al dreptului sau de proprietate asupra terenului, pe care acesta l-a detinut in posesie timp de peste 39 de ani, iar pe acest teren a edificat constructii si a facut investitii care nu mai pot fi ridicate, iar atribuirea acestui teren tuturor mostenitorilor ar conduce la grave inechitati. Ca atare doar reclamantul S.G este indreptatit sa primeasca titlu de proprietate pentru intreaga suprafata de teren folosita neintrerupt pana in prezent, si care reprezinta rezultatul unui act de vointa al antecesorului comun al partilor, act care trebuie respectat de succesorii acestuia, chiar daca nu din respect reciproc intre frati, ci din consideratie fata de parintele lor.
Avand in vedere aceste considerente, instanta in temeiul art. 23 din Legea nr. 18/1991 si art. III al. 1 lit. a din legea nr. 169/1997, va admite actiunea civila formulata si precizata de reclamantul S.G, in contradictoriu cu paratii S.S, S.I, I.E, S.A, S.P, R.P, S. D, si va constata  nulitatea absoluta partiala a Titlului de Proprietate nr. 27908/2010 emis la data de 31.08.1998 de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj in favoarea reclamantului si a paratilor in calitate de mostenitori ai defunctului S.L, in sensul radierii din acest titlu de proprietate a terenului in suprafata de 413 mp. situat in tarlaua 46, parcela 8/1 curti constructii si a terenului in suprafata de 500 mp. situat in tarlaua 46 parcela 8/2 arabil din extravilanul satului Bunesti, com. Mintiu Gherlii, jud.Cluj.
Pentru aceleasi motive aratate mai sus, instanta in temeiul art. II din legea nr. 169/1997, va respinge cererea reconventionala formulata de paratul S.S in contradictoriu cu reclamantul S.G, avand ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale a Titlului de Proprietate nr. 25805/2157 din data de 21.07.1999 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj in favoarea reclamantului, in sensul radierii din acest titlu de proprietate a terenului in suprafata de 413 mp. situat in tarlaua 46, parcela 8/1 curti constructii si a terenului in suprafata de 506 mp. situat in tarlaua 46 parcela 8/2 arabil din extravilanul satului Bunesti, com. Mintiu Gherlii, jud.Cluj.
In temeiul art. 274 din Codul de Procedura Civila, instanta va obliga paratul S. S sa plateasca reclamantului S.G suma de 1400 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariul avocatial.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E :
 
Admite actiunea civila formulata de reclamantul S.G domiciliat in com. _, sat Bunesti, nr. , jud.Cluj, in contradictoriu cu paratii S.S.domiciliat in com. M.G, sat B, nr. , jud.Cluj, S.I domiciliat in com. M.G, sat B, nr. 301, jud.Cluj, I.E domiciliata in mun. Gherla, str. L, nr. , jud.Cluj, S.A domiciliata in mun. Gherla, str. , nr., jud.Cluj, S.P  domiciliat in mun. Gherla, str. , jud.Cluj, R.P domiciliat in mun. Gherla, str. , nr. , jud.Cluj,  S.D domiciliat in com. S, sat T, nr. , jud.Cluj, Comisia locala pentru aplicarea legii fondului funciar a comunei  si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, si in consecinta:
Constata nulitatea absoluta partiala a Titlului de Proprietate nr. 27908/2010 emis la data de 31.08.1998 de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj in favoarea reclamantului si a paratilor in calitate de mostenitori ai defunctului S.L, in sensul radierii din acest titlu de proprietate a terenului in suprafata de 413 mp. situat in tarlaua 46, parcela 8/1 curti constructii si a terenului in suprafata de 500 mp. situat in tarlaua 46 parcela 8/2 arabil din extravilanul satului B, com. M, jud.Cluj.
Respinge cererea reconventionala formulata de paratul S.S in contradictoriu cu reclamantul S.G, avand ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale a Titlului de Proprietate nr. 25805/2157 din data de 21.07.1999 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj in favoarea reclamantului, in sensul radierii din acest titlu de proprietate a terenului in suprafata de 413 mp. situat in tarlaua 46, parcela 8/1 curti constructii si a terenului in suprafata de 506 mp. situat in tarlaua 46 parcela 8/2 arabil din extravilanul satului B, com. M.G, jud.Cluj.
Obliga pe paratul S.S sa plateasca reclamantului S.G suma de 1400 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din data de 9 aprilie 2009.

       Presedinte, Grefier,
4
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010