Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Horezu

Revendicare Fond Funciar

(Sentinta civila nr. 955 din data de 26.10.2009 pronuntata de Judecatoria Horezu)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Horezu | Jurisprudenta Judecatoria Horezu

REVENDICARE - FOND FUNCIAR
                             - OBLIGATIA DE A FACE-ADMISIBILITATE -
                                                                                    Judecatoria Horezu
                                                                        Sentinta  civila nr. 955/26 octombrie 2009
     Prin cererea inregistrata sub numar dosar  215/241/2006 (numar in format vechi 760/2006), reclamanta S.M, a chemat in judecata pe paratii L.D. si C.L.S.D.P. solicitand instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta in cauza , paratul L.D. sa fie obligat sa respecte reclamantei proprietatea si posesia cu privire la un teren in suprafata de circa 1200 mp din punctul " In Gradina" pe raza satului Milostea , com. Slatioara, jud. Valcea si sa fie obligat sa demoleze gardul si polata pe care le-a edificat pe terenul in litigiu, iar in caz de refuz sa fie autorizata reclamanta sa execute ea insasi aceasta lucrare pe cheltuiala paratului. S-a solicitat, de asemenea, obligarea C.L.S. sa efectueze punerea in posesie, in favoarea reclamantei, pentru diferenta de teren validat in punctul respectiv, sub sanctiunea platii de daune cominatorii in cuantum de 10 lei pe fiecare zi de intarziere,  iar paratii sa fie obligati, in solidar, la plata cheltuielilor de judecata.
     In motivare, reclamanta a aratat ca este proprietara unui teren in suprafata de 2139 mp, situat in punctul In gradina , invecinat cu proprietatea paratului spre sud, teren pentru care i-a fost reconstituit dreptul de proprietate in baza L. nr. 18/1991, suprafata fiind validata in cadrul suprafetei totale de 0,75 ha , prin Hotararea C. J. nr. 23/23.08.1991., Anexa 2A, pozitia 88. A fost pusa in posesie partial, prin procesul verbal nr. 222/18.01.2006,  iar diferenta de circa 1200 mp, situata spre latura invecinata cu paratul L. D, fiind ocupata de catre acesta, nu a fost inclusa in procesul verbal de punere in posesie . Profitand de aceasta imprejurare, paratul , care stapaneste abuziv aceasta portiune de teren, si-a edificat pe ea o polata si un gard , fara autorizatie, stapanind astfel terenul imprejmuit si ingradind dreptul reclamantei in folosinta terenului validat.
     S-a aratat, de asemenea, ca, anterior colectivizarii, a detinut , prin inzestrare de la parinti, suprafata de 2500 mp, evidentiata ca atare in registrul agricol din anii 1959- 1963 , pe numele fostului sau sot M. V.,  ca titular de rol agricol. Validarea s-a facut pentru toata suprafata de 2500 mp, iar punerea in posesie numai pentru 2139 mp, Comisia locala incalcandu-si obligatia de a efectua punerea in posesie pentru toata suprafata validata.
     In drept, cererea reclamantei s-a intemeiat pe disp.art. 480 si urm. cod civil, art. 494 alin.2. c.civ, si art. 64 din legea nr. 18/1991.
     Paratul L.D. a formulat intampinare si cerere reconventionala  (fila 17),  aratand ca este de acord sa-i lase reclamantei terenul in suprafata de 1200 mp, sa demoleze gardul si polata , insa a solicitat ca reclamanta sa-i permita accesul pe terenul sau, de la calea publica, si sa-i plateasca imbunatatirile facute pe teren , estimate la suma de 500 lei.
     In motivarea acestei cereri, paratul reconvenient, a aratat ca este proprietarul terenului situat in punctul " Salistea casei", iar in anul 1961, din terenul reclamantei, i-a fost data in folosinta, ca lot ajutator, suprafata de teren revendicata de aceasta. Pe aceasta portiune, paratul si-a deschis un drum de acces de la casa la calea publica, intrucat vechiul drum existent se deteriorase devenind impracticabil; tot in perioada colectivizarii, terenul a fost plantat cu 35 de pruni, un par, un gutui si doi piersici, plantatie ce a fost infiintata cu buna credinta si care urmeaza sa profite reclamantei . In legatura cu servitutea de trecere, paratul reconvenient a aratat ca suprafata solicitata cu acest scop de la reclamanta , care masoara in prezent 96 mp, este singura cale de acces practicabila, ce face legatura intre drumul public si gospodaria sa, fiind de acord sa despagubeasca pe reclamanta pentru acest drum, fie cu bani , fie prin predarea unui teren in suprafata echivalenta in alt punct.
     Cererea reconventionala a fost timbrata legal si intemeiata in drept pe disp.art. 115 c.pr.civ si art. 616 - 619 c.civ,.
     La cererea reconventionala, reclamanta a formulat intampinare , solicitand respingerea ei ca neintemeiata, intrucat terenul reclamantului are acces la calea publica si nu sunt indeplinite conditiile cerute de art. 616 c.civ. In ceea ce priveste plantarea pomilor pe terenul revendicat, cererea nu este admisibila fata de prevederile art. 494 alin.1. c.civ, intrucat, plantarea pomilor s-a facut pe terenul detinut cu titlu de lot in folosinta, apartinand in proprietatea fostei CAP, la data respectiva, iar prin reconstituirea dreptului de proprietate, s-a dispus o repunere in situatia anterioara preluarii abuzive de catre CAP, ca atare, reclamanta nu datoreaza nimic pentru pretinsele plantatii.
     Parata C.L. S. nu a formulat intampinare , insa prin adresele inaintate instantei la datele de 2.11.2006 ( fila 57) , 16.05.2007 ( fila 105) si respectiv 1.06.2007 ( filele 123,124), a invederat ca paratul L. D. a formulat cerere de reconstituire in anul 1991 pentru suprafata de 5 ha,  fara a se nominaliza punctele si suprafetele solicitate , a fost validat cu suprafata totala de 4,62 ha, conform evidentei din registrul agricol de pana in anul 1963 si nu a fost pus in posesie pentru terenul aflat in litigiu. In ce o priveste pe reclamanta, aceasta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate in anul 1991 pentru 2 ha si 8 ari , din care punctul " In gradina la vale" - suprafata de 0,50 ha, conform mentiunilor din registrul agricol de pana in anul 1963. Punerea in posesie a reclamantei s-a facut pentru toata suprafata din punctul respectiv, in limitele de hotar pe care aceasta le-a indicat comisiei cu ocazia masuratorilor in teren, punerea in posesie incluzand si terenul in suprafata de 1200 mp.  Diferenta de suprafata de 608,17 mp, situata in continuarea terenului pentru care s-a eliberat proces verbal de punere in posesie, spre gospodaria paratului, poate sa fie inclusa in suprafata totala de 0,50 ha , pentru care a fost validata reclamanta.
     Analizand cauza, prin prisma probelor administrate, instanta, prin sentinta nr.845/27 iunie 2007, a admis , in parte, actiunea formulata de reclamanta, a obligat paratul Lupu Dumitru, sa respecte reclamantei proprietatea si posesia terenului situat in pct."In Gradina", in suprafata de 310,29 mp., parcela individualizata in schita anexa la raportul de expertiza; s-a respins , ca ramasa fara obiect, cererea privind revendicarea portiunii de 132,10 mp., precum si cererea privind demolarea polatei ; paratul a fost obligat sa-si ridice gardul imprejmuitor , amplasat pe terenul reclamantei, iar C.L. Legii nr.18/1991 S, a fost obligata sa puna in posesie reclamanta pe diferenta de suprafata de 608,17 mp., in pct."In Gradina". S-a respins capatul de cerere privind plata daunelor  cominatorii si cererea reconventionala, ca neintemeiata.
     Impotriva acestei sentinte, partile au declarat recurs.
     T.V., prin decizia civila nr.582 din 8 mai 2008, a admis recursurile, a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la instanta de fond.
     S-a retinut ca din continutul actelor medicale depuse la dosar, paratul L.D., in varsta de 77 de ani, are probleme de sanatate. La interogatoriu, acesta, a afirmat ca este bolnav si nu isi mai aminteste ce a fost intrebat. Totodata, interogatoriul este in contradictoriu cu cererea reconventionala si intampinarea formulata de aceeasi persoana.
     Tribunalul a considerat ca, in aceste conditii, instanta ar fi trebuit sa aiba in vedere, intreaga situatie si sa faca aplicarea disp.art.52 C.fam., potrivit carora, autoritatea tutelara poate institui curatela, daca din cauza batranetii, a bolii, sau a infirmitatii fizice, a persoanei fizice desi capabila, nu poate sa-si apere interesele. S-a apreciat ca, numai procedandu-se la instituirea unei curatele in aceste conditii, se respecta dreptul la un proces echitabil in acceptiunea data de art.6 din CEDO.
     Cauza a fost inregistrata din nou la Judecatoria Horezu sub nr.1326/241/26.06.2008.
     Avand in vedere dispozitiile instantei de recurs, in cauza, s-a solicitat P.C.S, numirea unui curator care sa apere interesele paratului in acest dosar.
     Prin dispozitia nr.30 din 28.08.2008, a P.C.S, a fost numit curator M. E. care a fost citata in aceasta calitate.
     Prin cererea de la fila 22- rejudecare -, paratul , prin aparator, a depus note de sedinta, in care a aratat ca reclamanta nu detine titlu de proprietate, cu care sa faca dovada dreptului de proprietate asupra terenului revendicat. Considera ca, actele provizorii emise in baza Legii nr.18/1991, respectiv adeverinta provizorie de proprietate si procesul-verbal de punere in posesie, nu constituie titlu de proprietate, in baza caruia sa se analizeze actiunea in revendicare. In acest sens, s-au pronuntat Sectiile Unite ale Curtii Supreme de Justitie prin Decizia nr.1/1997 .
     Considera ca, cererea privind punerea in posesie a reclamantei, nu poate fi solutionata impreuna cu cererea privind revendicarea, ci trebuie sa se urmeze procedura speciala prevazuta de Legea nr.18/1991.
     Paratul mai arata ca, nu ocupa din terenul reclamantei, gardul dintre proprietatile lor, a respectat vechiul aliniament, iar polata de care se face vorbire, nu mai exista  de cativa ani, fiind ridicata.
     Se precizeaza ca, cererea reconventionala a fost formulata doar in ipoteza admiterii cererii principale. In aceasta situatie, urmand a fi creata in favoarea lui o cale de acces, intrucat, pretinsul drum de acces, nu este decat albia unui rau, ce nu poate fi folosit cu nici un mijloc de transport si nici pe jos.
     Prin cererea de la fila 57- rejudecare - , paratul , asistat de curator, a depus o cerere, prin care arata ca renunta la judecarea capatului de cerere privind contravaloarea imbunatatirilor facute pe terenul revendicat de reclamanta.
     Analizand intreg probatoriu administrat in cauza, instanta a retinut urmatoarele :
     Reclamanta , asa cum sustine in actiune, a detinut anterior cooperativizarii o suprafata de teren de 2500 mp situata in punctul " In gradina", inregistrata in registrul agricol din perioada   1959-1963 la pozitia de rol a fostului sau sot, Manasia Valerian ( filele 3,127), teren provenit din inzestrare parinteasca; prin sentinta civila nr. 5382/20.11.1996 a Judecatoriei Rm. Valcea, casatoria dintre reclamanta si fostul sau sot a fost desfacuta prin divort ( filele 7-8).
     In registrul agricol , suprafata terenului figura ca fiind de 5000 mp , asa a si fost solicitata pentru reconstituirea dreptului de proprietate, de catre reclamanta, in anul 1991 , in baza Legii nr. 18/1991 ( fila 125) , validarea cererii s-a facut pentru 2500 mp ( fiind inclusa in suprafata total validata, de 1,75 ha - fila 3) , iar punerea in posesie s-a facut la 18.01.2006, pentru suprafata de 2139 mp , conform procesului verbal de punere in posesie nr. 222/2006 ( fila 4) , amplasamentul pe care a fost pusa in posesie reclamanta fiind cel din anexa procesului verbal - fila 6 .
     In urma masuratorilor efectuate pe teren, s-a constatat ca terenul reconstituit reclamantei S. E, delimitat cu culoare rosie in schita anexa la raportul de expertiza - raspuns la obiectiuni fila 148-, are suprafata de 1813,45 mp. Paratul L. D. stapaneste o suprafata totala de 17.997 mp.
     Expertul a constatat ca, in cursul procesului, paratul si-a retras gardul ce desparte proprietatea sa de cea a reclamantei, pe aliniamentul 17-2-9-19-D-16-24, delimitat cu verde pe schita anexa si si-a mutat poarta de intrare intre punctele 2-B, astfel ca, suprafata stapanita de parat, in prezent, este de 1753,05 mp., iar reclamanta stapaneste in prezent S1= 1753,05 mp. cu 60,40 mp., mai putin decat suprafata de teren reconstituita, conform procesului-verbal de punere in posesie de 1813,45 mp.
     Suprafata de teren S5 =60,40 mp. si care ii lipseste reclamantei pana la suprafata de 1813,45 mp., este cuprinsa intre punctele A-D-25-16-24 partea hasurata din schita anexa la raport ( fila 148).
     Se constata astfel ca, fata de suprafata cuprinsa in procesul verbal de punere in posesie, paratul ocupa din terenul reclamantei 60,40 mp.
     Anterior colectivizarii, paratul figura in registrul agricol cu suprafata de 1,5 ha in pct."Salistea Casei", suprafata pe care a solicitat-o, pentru reconstituirea dreptului de proprietate in anul 1991. Validarea cererii sale s-a facut pentru aceasta suprafata , dar nu a fost urmata de punerea in posesie, datorita litigiului aparut intre parti ( aspect relatat de comisia locala - fila 123 inainte de casare -.
     In momentul de fata, litigiul dintre parti s-a stins partial . Paratul si-a retras gardul in timpul procesului , insa numai partial si si-a ridicat polata pe care o construise pe terenul reclamantei.
     Litigiul dintre parti a aparut deoarece, in timpul CAP-ului, paratul a primit ca lot ajutator, terenul reclamantei, care se afla in continuarea gospodariei sale pana la drumul agricol, teren pe care l-a amenajat ca o noua cale de acces la gospodaria sa, intrucat drumul existent se deteriorase. Acest aspect a fost confirmat de martori si inainte de casare si dupa casare.
     De altfel, paratul indirect a recunoscut, ca terenul in litigiu a apartinut reclamantei, solicitand insa, in situatia in care s-ar admite cererea reclamantei, crearea unei servituti de trecere pe terenul reclamantei. A solicitat, initial, si obligarea reclamantei la despagubiri, insa, dupa casarea cu trimitere, prin cererea de la fila 57 rejudecare - acesta a renuntat la judecarea acestui capat de cerere, astfel ca in baza art.246 C.pr.civ., instanta va lua act de aceasta renuntare.
     Declaratiile martorilor si masuratorile efectuate pe teren, confirma ca din punct de vedere juridic, toata suprafata de 2500 mp. din pct."Acasa - In Gradina", se cuvine reclamantei, cu aceasta suprafata s-a inscris in CAP, a solicitat si obtinut validarea dreptului de proprietate in conditiile art.8 din Legea nr.18/1991.
     Paratul a figurat la registrul agricol cu 1,5 ha in punctul "Salistea Casei" iar potrivit masuratorilor pe teren, acesta stapaneste in prezent, suprafata de 1797 mp., din care 60,40 mp. proprietatea reclamantei, conform punerii actuale in posesie a acesteia, insa cu 2997 mp. mai mult decat are in registrul agricol.
     Potrivit art.25 alin.1 din Legea nr.18/1991, modificata,  in cazul in care, CAP a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori - cum este cazul paratului - in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari asemenea terenuri revin de drept in proprietatea detinatorilor initiali sau a mostenitorilor acestora.
     Potrivit acestui text de lege, reclamanta are dreptul sa-si redobandeasca proprietatea asupra terenului in litigiu, asupra intregii suprafete validate, paratul neputand beneficia de o suprafata mai mare decat cea adusa in CAP , plus eventual suprafata de 1000 mp. atribuita, conform art.23 alin.1 din lege.
     Prin urmare, actiunea in revendicare a reclamantei a fost admisa in parte, potrivit disp.art.480 C.civ.,paratul L.D a fost obligat sa-i respecte acesteia proprietatea si posesia asupra terenului in suprafata de 60,40 mp., in pct."Gradina - Vale " , suprafata cuprinsa intre punctele A-D-25-16-24- partea hasurata din schita anexa la raportul de expertiza ( filele 128-129).
     In speta, nu pot fi retinute sustinerile paratului, in sensul ca reclamanta nu face dovada dreptului de proprietate asupra terenului revendicat, avand in vedere decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care a decis ca adeverinta provizorie de proprietate si procesul-verbal de punere in posesie eliberate in baza Legii nr.18/1991, nu constituie titlu de proprietate. Intr-adevar, reclamantei nu i s-a eliberat titlu de proprietate pentru suprafata de 2500 mp. solicitata si validata, insa nu pentru ca nu ar fi dovedit proprietatea asupra acestei suprafete, ci datorita litigiului dintre ea si parat, care in timpul CAP-ului i-a folosit terenul ca lot ajutator.
     In consecinta, instanta constata ca, reclamanta si-a dovedit dreptul de proprietate asupra terenului revendicat.
     Instanta a respins  cererea privind obligarea comisiei la daune cominatorii, intrucat , in cauza, nu s-a facut dovada ca parata comisie, ar fi refuzat punerea in posesie a reclamantei pe toata suprafata, ci aceasta situatie s-a datorat paratului care a ocupat o parte din terenul acesteia.
     In timpul procesului, paratul a mutat gardul dintre proprietatea lui si a reclamantei, insa numai partial si a demolat polata. In consecinta, acesta a fost obligat sa ridice gardul edificat pe proprietatea reclamantei in pct."Acasa" pe aliniamentul B-19-C-16 -A linia rosie din raportul de expertiza, schita initiala si s-a respins  capatul de cerere privind demolarea polatei, ca ramasa fara obiect.
     Instanta a respins  cererea reconventionala formulata de parat, in ceea ce priveste servitutea de trecere, ca neintemeiata, intrucat paratul nu se gaseste in situatia de a nu avea nici un fel de cale de acces de la proprietatea sa la drumul public.
     Asa cum au declarat martorii audiati in cauza si cum a constatat expertul pe teren, calea de acces existenta anterior, a devenit impracticabila, insa exista posibilitatea de acces la drumul agricol care are deschidere directa la proprietatea paratului, numai ca acest lucru presupune investitii suplimentare.
     Potrivit dispozitiilor legale, nici un proprietar nu poate fi obligat sa suporte sarcina unei servituti de trecere pe terenul sau in folosul vecinului, daca acesta din urma, poate - cu efectuarea unor investitii proprii -, sa foloseasca o alta cale, oricat de ocolitoare sau anevoioasa ar fi, solutie la care, in mod constant practica si doctrina in materie s-au raliat in interpretarea textului art.616 Cod civil.
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010