Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

fond funciar

(Sentinta civila nr. 626 din data de 06.05.2010 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin Sentinta civila nr.626/06 mai 2010, pronuntata  de Judecatoria Mizil, a fost admisa exceptia inadmisibilitatii plangerii formulata  de petentul A.R.V. potrivit dispozitiilor legilor fondului funciar ( art.51 si urmatoarele din Legea nr.18/1991, republicata, aplicabila in continuare), exceptie invocata din oficiu de catre instanta.
                    In considerentele  sentintei mentionate s-a retinut faptul ca petentul A.R.V. in contradictoriu cu Comisia  Locala de aplicare a Legilor Fondului Funciar Jugureni si Comisia Judeteana  de aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova  a solicitat reconstituirea dreptului sau de proprietate asupra suprafetei de 40 ha teren categoria padure, in calitatea sa de mostenitor al defunctului E.A., obiect precizat in fata instantei la termenul din data de 25.01.2010.
                    S-a retinut de asemenea faptul ca  reprezentantul Comisiei Locale de aplicare a Legilor Fondului Funciar Jugureni a declarat oral ca,  petentului nu i-a fost adusa la cunostinta in scris  solutia  favorabila  adoptata in cazul sau de catre aceasta comisie, ci numai verbal ( oral ), astfel  incat  urma sa se inainteze Comisiei Judetene de aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova  documentatia  intocmita  in acest sens de Comisia Locala de aplicare a Legilor Fondului Funciar Jugureni impreuna cu propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra  terenului in suprafata de 40 ha, padure, aspect relevat de altfel si de Adresa nr.492/08.04.2010, emisa de Primaria comunei Jugureni .
                    Instanta a mai constatat faptul ca petentul nu a avut interesul de a formula o contestatie impotriva solutiei favorabile adoptate de Comisia Locala de aplicare a Legilor Fondului Funciar Jugureni, ca si acela ca nu s-a emis pana la data punerii in discutie a exceptiei nici o hotarare nefavorabila de catre Comisia Judeteana de aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova   in ceea ce il priveste pe petent.
                    Pe de alta parte, a motivat instanta, nu se poate trece peste procedura speciala configurata de legiuitor in art.51 si urmatoarele din Legea nr.18/1991, republicata, aplicabila in  continuare, care stabileste faptul ca instanta poate fi sesizata numai cu o plangere indreptata impotriva unei hotarari nefavorabile adoptate de Comisia  Judeteana de aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova   cu privire la propunerea( hotararea) adoptata in prealabil de Comisia Locala de aplicare a Legilor Fondului Funciar Jugureni, situatie care nu se regaseste in cauza .
                   Urmare a considerentelor expuse, instanta a admis exceptia inadmisibilitatii plangerii formulate  de petentul A.R., in baza dispozitiilor art.137 rap. la art.51 si urmatoarele din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata si a respins plangerea ca fiind inadmisibila .

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010