Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

FOND FUNCIAR

(Sentinta civila nr. 787 din data de 19.09.2014 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr........../259/2013, petenta P.M., in contradictoriu cu  Comisia Locala De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Calugareni si Comisia Judeteana  De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Prahova a solicitat:
-  l) anularea Hotararii nr.7190 emisa de Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova;
- 2) pronuntarea unei hotarari judecatoresti, prin care sa se dispuna reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 10, 35 ha padure, situata in punctele ce au apartinut autorilor sai, O.A. V. si O. E.;
- 3) obligarea paratelor Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Calugareni sa intocmeasca documentatia cu privire la eliberarea procesului verbal de punere in posesie si a titlului de proprietate, cat si a Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova sa emita titlul de proprietate pentru suprafata de 10,35 ha padure.
In motivarea plangerii, petenta a aratat ca, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu destinatie forestiera, conform Legii nr.1/2001, precum  si a Legii nr.247/2005, in calitatea sa de mostenitoare a autorilor defuncti O. A. V. si O. E., solicitare careia a dat curs si sora sa, P. E. G., enumerand cererile astfel: cererea nr.111/22.01.1998 conform Legii 169/1997, cererea nr.516/08.03.2000 conform Legii 1/2000, cererea nr.254/28.11.2005 conform Legii 247/2005 si cererea nr.254/28.11.2005, aceasta din urma fiind formulata numai de catre sora petentei, P.E. G.
A mai aratat petenta ca Hotararea nr. 7190/1.10.2009 emisa de Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova i-a fost comunicata numai surorii sale, P. E. G., conform adresei nr.132/14.01.2010 emisa de  Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Calugareni, prin intermediul postei, insa fara confirmare de primire, asa cum prevede Legea nr.18/1991, fapt ce a determinat-o sa se adreseze instantei de judecata cu o plangere, ce a fost inregistrata sub nr........./259/2012 pe rolul Judecatoriei Mizil, pronuntandu-se in acest dosar Sentinta civila nr......./.......2012.
          In continuare, a aratat petenta faptul ca, intrucat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului categoria "padure" formulata de catre aceasta anterior aparitiei Legii 247/2005, respectiv cererea nr.516/08.03.2000, nu a facut obiectul analizei Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Calugareni si nici al analizei Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova, care a emis Hotararea nr. 7190/01.10.2009 numai cu privire la cererea formulata de catre sora sa, Popescu Ecaterina Gabriela, a formulat o contestatie catre Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Calugareni si catre Comisia Judeteana Aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova, la data de 04.12.2012, (data postei din confirmarea de primire), contestatie la care nu a primit nici un raspuns, fapt ce a determinat-o  sa se adreseze instantei de judecata cu prezenta plangere, desi la data de 10.01.2013 a revenit cu aceeasi adresa catre cele doua comisii. 
   De asemenea a aratat petenta ca, urmare a cererilor si adreselor acesteia si ale surorii sale,   adresate Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova aceasta din urma institutie a emis adresele nr. L1592/dosar IV/C/2/14 noiembrie 2003, L820/dosar CJFF/29.05.2001, prin care au fost solutionate cererile reconstituindu-se suprafetele de 2,00 ha padure si respectiv 7,00 ha padure (total 9,00 ha), iar referitor  suprafata de 9,00 ha padure Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Calugareni nu a intocmit documentatia necesara punerii in posesie si eliberarii titlului de proprietate, desi aceasta a propus spre validare reconstituirea a 10,35 ha padure.
    Petenta a precizat ca in prezent, din suprafata de 10,35 ha padure detine doar 1,00 ha padure, conform procesului verbal de punere in posesie nr. l, fara a avea emis titlu de proprietate.
    Prin Sentinta civila nr..../.......2013 pronuntata de Judecatoria Mizil instanta a admis exceptia autoritatii de lucru judecat invocata din oficiu, motivat de faptul ca pe rolul Judecatoriei Mizil a fost inregistrata o pricina cu aceleasi parti, cu acelasi obiect si invocandu-se aceeasi cauza, dosar inregistrat pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr........../259/2012 -, cauza ce fusese respinsa pe fondul ei prin Sentinta civila nr........./.......2012, in ceea ce o priveste pe petenta P.M. si ca tardiv formulata in ceea ce o priveste pe sora acesteia, numita P. E. G.
Prin Decizia civila nr......./........2013 a Tribunalului Prahova a fost admis recursul declarat de petenta P.M., iar urmare casarii Sentintei civile nr........./...........2013 a Judecatoriei Mizil cauza a fost transmisa spre rejudecare la aceasta instanta de fond, de fapt spre continuarea judecatii, motivat de faptul ca primul complet de judecata se pronuntase cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecat si nu cu privire la fondul cauzei.
Cauza a fost reinregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr. ........./259/2013*.
In cauza s-a administrat proba cu acte.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut in fapt urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr......../259/2013, petenta P.M., in contradictoriu cu  Comisia Locala De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Calugareni si Comisia Judeteana  De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Prahova a solicitat:
-  l) anularea Hotararii nr.7190 emisa de Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova;
- 2) pronuntarea unei hotarari judecatoresti, prin care sa se dispuna reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 10, 35 ha padure, situata in punctele ce au apartinut autorilor sai, O. A. V. si O. E.
- 3) obligarea paratelor Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Calugareni sa intocmeasca documentatia cu privire la eliberarea procesului verbal de punere in posesie si a titlului de proprietate, cat si a Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova sa emita titlul de proprietate pentru suprafata de 10,35 ha padure.
In urma analizei coroborate a datelor care rezulta din ansamblul probator administrat in cauza cu sustinerile petentei, precum si cu dispozitiile legale strict incidente in cauza, instanta a apreciat ca plangerea formulata de petenta P.M. este neintemeiata pentru  urmatoarele considerente:
In acest sens, instanta  a retinut, ca si in considerentele Sentintei civile nr........./.......2012 pronuntata de Judecatoria Mizil, depusa ca proba la filele ......... ale dosarului initial, nr............/259/2012, faptul ca si in prezenta speta se constata existenta aceleiasi situatii de fapt si anume neparcurgerea de catre petenta P.M., in ordine, a etapelor succesive ale procedurii administrativ - jurisdictionale prevazute de dispozitiile Legii nr.247/2005, cu trimitere la art.51 si urm. din Legea nr.18/1991 republicata, aplicabile in continuare. 
Instanta a luat act de aceea ca urmare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate urmare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate distincte, formulate numai de catre petenta P. E. G., la data de 28.11.2005, inregistrata sub nr.254/2005, cu privire, la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 4,5 ha padure  din punctul "..........", de 1 ha padure din punctul "...........", de 0,5 ha padure din punctul "........." sau ".............", de 0,5 ha padure din punctul ".........", de 0,5 ha padure din punctul "............", de 1 ha padure din punctul "...........", de  0,6 ha padure din punctul "..........", 0,25 ha padure din punctul "............", de 0,1 ha padure din punctul ".........." si de 0,5 ha padure din punctul "............", pretins a fi apartinut autorilor O. A.V. si O. E.-, s-a emis Hotararea nr.7190/1.10.2009 de catre Comisia Judeteana  de Aplicare A Legilor Fondului Funciar Prahova, prin care se invalida propunerea Comisiei Locale de Aplicare A Legilor Fondului Funciar Calugareni, judetul Prahova, de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 9,35 ha cu vegetatie forestiera.
Este important de retinut faptul ca, obiectul analizei Comisiei Judetene  De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Prahova l-a avut propunerea Comisiei Locale De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Calugareni, judetul Prahova, cu privire la cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 9,35 ha - vegetatie forestiera, pretinsa a fi apartinut autorilor defuncti, O.A.V. si O. E., inregistrata sub nr.254/28.11.2005, formulata de petenta P. E. G. -, fapt ce rezulta din datele Anexei nr.37 intocmite de Comisia Locala, depusa in copie la filele 35-36 dosar, din care rezulta textual ca petenta (P. E. G. - nota instantei) "solicita in baza Legii nr.247/2005 reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1,40 ha teren cu vegetatie forestiera, pe baza de declaratii de martori_".
Faptul ca, numai cererea noua si distincta formulata de petenta P.E. G. a facut obiectul atat al analizei Comisiei Locale De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Calugareni, judetul Prahova, cat si al analizei Comisiei Judetene  De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Prahova si deci al Hotararii nr.7190/1.10.2009 emise de Comisia Judeteana  De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Prahova, reiese in plus, si din imprejurarea ca hotararea Comisiei Judetene  De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Prahova, ca solutie de invalidare, a fost comunicata numai autoarei cererii, petenta P. E. G. si nu si petentei P.M., care nu mai formulase cerere de reconstituire la aparitia Legii nr.247/2005, ca ultima lege edictata de legiuitor cu privire la repararea prejudiciilor aduse de regimul comunist cetatenilor romani in ceea ce priveste terenurile de care au fost expoliati.
Ca urmare a acestor considerente, instanta a luat act de faptul indubitabil ca, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului categoria padure formulata de petenta P.M., anterior aparitiei Legii nr.247/2005, la data de 8.03.2000 si inregistrata sub nr.516/2000, depusa in copie la fila 123 dosar, nu a facut obiectul analizei Comisiei Locale De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Calugareni, judetul Prahova  si nici al analizei Comisiei Judetene  De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Prahova, care a emis Hotararea nr.7190/1.10.2009 numai cu privire la cererea formulata de petenta  P. E. G. si respectiv propunerea Comisiei Locale referitoare la cererea acesteia din urma, ce fusese formulata in termen legal, dar, dupa aparitia Legii nr.247/2005 si in temeiul prevederilor acestei legi.
Urmare a acestor considerente, instanta a apreciat ca, cererea mai veche a petentei P.M., inregistrata sub nr.516/8.03.2000, nu a facut obiectul unei noi analize, mai intai in cadrul Comisiei Locale de Aplicare A Legilor Fondului Funciar Calugareni, judetul Prahova si apoi in cadrul Comisiei Judetene  De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Prahova, Hotararea nr.7190/1.10.2009 nevizand in nici-o modalitate a cererea de reconstituire formulata de aceasta cu privire la suprafetele de padure, pretins a fi detinute de autorii acesteia, O. A.V. si O. E. -, desi Titlul VI, art.I din Legea nr.247/2005 obliga Comisia Locala sa reia analiza cererilor formulate anterior acestei legi, in speta, in baza dispoz. Legii nr.1/2000, care nu fusesera urmate de reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, in lumina disp.art.79 din Legea nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere aceste rationamente, instanta a apreciat ca, dupa o analiza preliminara a cererii formulate de petenta P.M., inregistrata sub nr........../8.03.2000 de catre Comisia Locala De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Calugareni, judetul Prahova si numai in cazul unei noi hotarari de invalidare a propunerii Comisiei Locale, ce ar putea fi emisa de Comisia Judeteana  De Aplicare A Legilor Fondului Funciar Prahova, aceasta se va putea adresa instantei in termenul legal de 30 zile cu o plangere identica.
Instanta a retinut ca in continuare petenta P.M. poate solicita instantei obligarea  Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Calugareni, judetul Prahova sa se pronunte asupra cererii sale distincte de cea a surorii sale P. E. G., in conformitate cu dispozitiile legale in materie, in cadrul unei actiuni cu obiectul "obligatia de a face" si, ulterior, daca se va considera nedreptatita sa formuleze contestatia prevazuta de art.51 din Legea nr.18/1991, republicata, ce va fi inaintata Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova, intrucat cele doua comisii nu au avut pana in prezent in vedere, respectiv Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Calugareni nu a avut in vedere cererea sa, inregistrata sub nr.516/8.03.2000 si deci nu s-a pronuntat pana in prezent asupra acestei cereri noi, iar Comisia Judeteana  de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova nu a fost sesizata in vederea validarii vreunei propuneri a Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Calugareni, judetul Prahova de reconstituire a dreptului de proprietate solicitat pe cale separata de catre petenta P.M. si respectiv nu a putut fi sesizata cu o eventuala contestatie din partea petentei P.M. intrucat aceasta din urma nu a beneficiat de o hotarare ce putea fi adoptata de Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Calugareni, in ceea ce o priveste, ca petenta distincta de petenta P. E. G, sora acesteia.
Abia ulterior si numai in cazul in care petenta va primi o hotarare de invalidare a unei eventuale propuneri de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 10,35 ha padure, ce ar fi putut apartine autorilor acesteia, O. A. V. si O. E., sau prin care i-ar fi respinsa contestatia  prevazuta de art.51 din Legea nr.18/1991, republicata, aceasta poate formula in termen legal de 30 zile o plangere la Judecatoria Mizil, pentru a solicita o cenzurare a hotararii Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Prahova.
Avand in vedere considerentele detaliat expuse mai sus, inclusiv principiul ca nu pot fi nesocotite etapele administrativa si administrativ - jurisdictionale prealabile stabilite imperativ de art.9,45(cu referire la terenurile cu vegetatie forestiera) 51 si urm. din Legea nr.18/1991 republicata, aplicabile ca procedura speciala si obligatoriu de urmat in continuare in materia fondului funciar, instanta a respins plangerea formulata de petenta P.M. ca fiind neintemeiata. 

JUDECATOR 
Anghelina Popescu
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010