Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

CIVIL - Fond Funciar. Exceptia lipsei de interes a primarului, in calitate de presedinte al comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate, in promovarea actiunii avand ca obiect constatare nulitate absoluta titlu de proprietate.

(Sentinta civila nr. 1056 din data de 21.10.2013 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria Patarlagele

                                    J U D E C A T A,
Asupra actiunii civile de fata.
  Reclamantii Primarul Comunei G.T. si Comisia Locala de Fond Funciar G.T. , in contradictoriu cu paratele  B.A.E.D. si Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra terenurilor B., in baza art.III alin 1, indice 1, pct ( ii ) din Legea nr 169/1997, coroborat cu alin 2 indice 2 al aceluiasi articol, au solicitat   constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 103409/08.07.2008 emis pe numele S.S.P..D. pentru suprafata de 1493,9 ha teren cu vegetatie forestiera din totalul de 1915 ha. Suprafata  de 1493,9 ha pentru care se solicita constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate se afla in UP IX Musa Mare.
In fapt, odata cu aparitia Legii nr. 247/2005, S.S.P.D., in prezent decedat a formulat la Comisia Locala de Fond Funciar G.T., mai multe cereri de retrocedare de la autorul  C.S. privind mai multe suprafete cu vegetatie forestiera.
Astfel ,prin  cererea adresata Comisiei Locale cu nr. 39/30.11.2005 S.S.P.D. a solicitat retrocedarea unei suprafete de 500 ha teren forestier.
Aceasta cerere a fost precizata si completata prin adresa cu nr. 3777/18.09.2007 de catre procuratorul lui S.S.P.D. in sensul ca autorul acestuia din urma ar fi detinut inainte de nationalizare urmatoarele suprafete forestiere:padurea de pe Muntele G. in suprafata de 1915 ha teren forestier, emitandu-se in acest sens titlul de proprietate cu nr. 103.409/08.07.2008, pentru care se solicita  constatarea nulitatii absolute partiale, padurea de pe Muntele Curiul ( astazi se numeste Coraiul) in suprafata de 2023,65 ha teren forestier - aceasta padure a apartinut, conform unei conventiuni de partaj ereditar in proportie de 60% lui C.S. ( autorul lui S.S.P.D.) si in proportie de 40% lui F.S. ( fratele lui C.S. , unchiul lui S.S.P.)-, emitandu-se in acest sens titlul de proprietate cu nr. 43395/21.12.2006 pe care nu-l contesta .Se mai arata ca tot in padurea de pe Muntele Curiul.
S.S.P. a mai solicitat suprafata de 447 ha teren forestier, emitandu-se in acest sens titlul de proprietate cu nr. 102.697/24.04.2008, pe care ,de asemenea, nu-l contesta.
Nelegalitatea titlului de proprietate cu nr. 103.409/08.07.2008 este motivata in drept de catre reclamanti conform dispozitiilor art.III alin.1 indice 1 din Legea nr. 169/1997 si Deciziei 605/2009 a Curtii Constitutionale  care a aratat ca "in domeniul legilor fondului funciar,legiuitorul a  optat pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole sau  forestiere pe vechile amplasamente".
Reclamantii invoca nelegalitatea titlului a carui anulare se solicita, aratand ca titlul de proprietate a carui anulare se solicita este rodul unei grave greseli in ceea ce priveste amplasamentul UP IX Musa Mare pentru suprafata de 1493.9 ha teren forestier.
In realitate si cu totul evident din studierea " Planului general de situatie a padurilor proprietatea S.A.A." , rezulta fara putinta de tagada ca suprafata de 1493,9 ha a fost retrocedata pe un alt amplasament in conditiile in care vechiul amplasament era liber la data solutionarii cererii de retrocedare.
Amplasamentul de 1493,9 ha Musa Mare a apartinut S.A.A.Mai mult decat atat, la momentul acordarii acestui amplasament, Comisia Locala era investita cu o cerere de retrocedare apartinand urmasilor actionari ai societatii sus amintite.
S-a mai aratat ca din lecturarea cu atentie a intregii documentatii depusa de catre S.S.P.D. rezulta ca vechiul amplasament din Muntele Giurgiu era format din pasune ( nu padure) acesta intinzadu-se intre  "culmea principala a Muntelui Giurgiu, care formeaza hotarul de rasarit al acestui corp, paraul Giurgiu si Plaiul Stanii" cu urmatoarele vecinatati: Nord, Nord - Vest,Vest si Sud - padurile statului grupate in UP XVII-a , la Est - golul de munte de pe versantul rasaritean al Giurgiului.
Pe cale de consecinta, reclamantii considera ca retrocedarea in privinta suprafetei de 1439,9 ha din cele 1915 ha inscrise in titlul de proprietate a carui anulare partiala o solicita s-a realizat cu incalcarea prevederilor legale in materie, in conditiile in care vechiul amplasament era liber la data retrocedarii.
Se mentioneaza ca parata are calitate procesuala pasiva prin prisma
faptului ca aceasta este legatara universala a lui S.S.P.D..conform testamentului autentificat la Biroul Notarului Public - Elena Roman sub nr. 143/27.06.2006.
Regia Nationala a Padurilor - D.S.B. a formulat cerere de interventie accesorie in interesul reclamantilor  solicitand admiterea in principiu si  comunicarea acesteia partilor din cauza si pe fond admiterea actiunii principale.
Se mentioneaza ca , cererea de interventie accesorie este admisibila in orice materie si deci si in materia litigiilor de fond funciar, nici o dispozitie procedurala din cuprinsul Codului de procedura civila sau a legilor speciale de reconstituire a dreptului de proprietate pentru proprietatile funciare, neavand dispozitii exprese care sa o limiteze.
Interesul Regiei Nationale a Padurilor-prin D.S.B. este prev. de dispoz. art 11 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, administrarea fondului forestier proprietate statului realizandu-se de aceasta institutie.
Reconstituirea dreptului de proprietate si punerea in posesie a numitului S.S.P.D. pe suprafata de  1493,9 ha teren cu vegetatie forestiera (din totalul de 1915 ha) amplasata conform cadastrului forestier al O.S.G.T. in UP IX Musa Mare, fara ca autorul acestuia sa fi detinut vreodata teren cu vegetatie forestiera pe acest amplasament, a condus implicit la prejudicierea fondului forestier national proprietatea publica a S.R..
Titlul de proprietate a carui anulare este solicitata este rezultatul unei grave greseli in ceea ce priveste amplasamentul UP IX Musa Mare pentru suprafata de 1493,9 ha teren forestier.
In realitate si cu totul evident din studierea " Planului general de situatie a padurilor proprietatea S.A.A.", rezulta fara putinta de tagada ca, suprafata de 1493,9 ha a fost retrocedata pe un alt amplasament in conditiile in care vechiul amplasament era liber la data solutionarii cererii de retrocedare si in conditiile in care concomitent, pe rolul Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar G.T. se afla spre solutionare cererea de reconstituire a dreptului de proprietate depusa de SC F.A. SRL, presupusa continuatoare in drepturi a fostei S.A.A. pentru industrie forestiera.
Din toate inscrisurile depuse de SC F.A. SRL si aflate la Comisia Locala G.T., inclusiv la momentul reconstituirii dreptului de proprietate pentru numitul S..S.P.D., rezulta fara putinta de tagada ca, amplasamentul in suprafata de 1493,9 ha teren cu vegetatie forestiera situat in UP IX M.M. a apartinut S.A.A..
Din lecturarea cu atentie a intregii documentatii depusa de catre S.S.P.D. rezulta  ca vechiul amplasament era situat cu exactitate in Muntele G., fiind format din pasune impadurita ( nu padure), acesta intinzandu-se intre "culmea principala a Muntelui G, care formeaza hotarul de rasarit al cestui corp, paraul G. si P." cu urmatoarele vecinatati: N, N-V, V si S - padurile statului grupate in UP XVII-a , la E - golul de munte de pe versantul rasaritean al G_..
Aceste vecinatati si delimitari sunt descrise in amenajamentul silvo-pastoral - pasune Muntele G.."
Pe cale de consecinta, considera ca  retrocedarea in privinta suprafetei de 1439,9 ha din cele 1915 ha  inscrise in titlul de proprietate a carui anulare partiala se solicita, s-a realizat cu incalcarea prevederilor legale in materie, in conditiile in care vechiul amplasament era liber la data retrocedarii.
In drept, isi intemeiaza  actiunea pe dispozitiile art.49-56 Cod procedura civila, Legea 169/1997, Legea nr. 1/2000, ambele modificate si completate prin Legea nr.247/2005, HG nr. 890/2005 si Decizia nr. 605/2009 a Curtii Constitutionale a Romaniei.
In acest sens au fost atasate,  in copie, extras din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic si extras din HG nr.229/2009.
Instanta a pus in discutia partilor admisibilitatea in principiu a cererii de interventie , iar in conformitate cu  incheierea de sedinta din data de  15.09.2011 a fost admisa in principiu , fiind introdusa in cauza in calitate de intervenienta in interesul reclamantilor.
Reclamantii au formulat cerere completatoare si precizatoare la actiunea introductiva, prin care au inteles  sa cheme  in judecata alaturi de ceilalti  parati si pe subscrisa S.C.C.E.SRL, motivat de faptul ca aceasta este  succesoarea cu titlu particular a paratei B.A.E.D. , cumparand de la aceasta din suprafata de 1915 ha teren cu vegetatie forestiera inscrisa in  titlul de proprietate nr. 103409/08.07.2008 emis pe numele S.S.P.D.
 Se mentioneaza ca suprafata de 1493,9 ha teren cu vegetatie forestiera face parte din totalul de 1915 ha, fiind situate in UP IX M.M..
De asemenea   se solicita  instantei anularea tuturor actelor de reconstituire a dreptului de proprietate emise pe numele S.S.P.D. in ceea ce priveste suprafata de 1915 ha teren cu vegetatie forestiera situata in complexul M.M. UP IX si inscrise in titlul de proprietate 103409/08.07.2008, respectiv  Hotararea comisiei Judetene Buzau nr. 372/08.05.2008 prin care s-a aprobat referatul cu nr. 1787/22.04.2008 privind corectarea amplasamentului pentru suprafata de 1493,90 ha teren cu vegetatie forestiera si procesul verbal de punere in posesie nr. 2354 din 11.06.2008.
In motivare se  arata ca vechiul amplasament in ceea ce priveste suprafata de 1493,9 ha pentru care se solicita  constatarea nulitatii absolute partiale - , conform actului primar de proprietate (Avizul de expropriere cu nr. 436/02.03.1946), aceasta suprafata avea categoria de folosinta pasune ,iar nu padure.
 De altfel din cuprinsul avizului nr. 436/02.03.1946, rezulta categoria
de  folosinta si     granitele    acestei    imense   suprafete de pasune "numitul
proprietar poseda in muntele G. suprafata de 1500 ha teren pasune si faneata si ca deci aceasta proprietate a fost arendata in conformitate cu art. 3 alin. h si e a declarat-o expropriata repartizand-o ca izlaz comunal comunelor: L..N, M., C., G.D. si B.".
    In consecinta, vechiul amplasament era , pe de o parte, format exclusiv din pasune si izlaz, iar, pe de alta parte, acesta ( vechiul amplasament) nu se afla pe raza administrativ teritoriala a comunei G.T., caz in care , potrivit art.6 alin 1 , lit. 1 din HG nr. 890/2005, punerea in posesie pentru suprafata de 1493,9 pasune si izlaz se realizeaza de catre Comisia Judetean.
   Parata B.A.E.D., a formulat intampinare prin care a solicitat  respingerea actiunii si a cererii de interventie si obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata.
  Prin actiune reclamantii solicita anularea partiala a Titlului de proprietate nr. 103409/08.07.2008, invocand trei motive :fostul proprietar, S.P.D.S. a avut in proprietate pasune si nu padure asa cum gresit i s-a reconstituit dreptul de proprietate,terenul care i-a apartinut lui S.S. a avut un alt amplasament decat cel care face obiectul titlului de proprietate si padurea care face obiectul titlului de proprietate a apartinut anterior S.A.A.pentru industrie forestiera.
  Se mentioneaza ca reclamanta se afla intr-o confuzie in ceea ce priveste terenurile care s-au aflat in proprietatea antecesorului sau, S.S.
  Asa cum rezulta din ordonanta de adjudecare nr. 915/11 martie 1901 P.S. (bunicul lui S.S.) dobandeste in proprietate "Muntele C situat in comuna G,judetul B cu o intindere de teren de peste 2.500 ha ..." si a muntelui G. din judetul B., comuna L. cu o intindere de peste  3.000 ha pe care se afla padure de brad si locuri de pasune _.".
  Ca urmare, in anul 1901 P.S. dobandeste in proprietate o suprafata de peste 3000 ha de teren pe muntele G., cu destinatia de padure si locuri de pasune, pe raza comunei L. In anul 1945 prin procesul verbal nr. 2 din 22 aprilie 1945 Comisia pentru aplicarea reformei agrare hotaraste sa exproprieze "un teren de circa 1.500 ha pasune si faneata, proprietatea lui C.P.S.... " . C.S.e este fiul lui P.S si tatal lui S.S., iar in procesul verbal nr. 2 din 22 aprilie 1945 se face mentiunea ca "referitor la terenul de 2.000 ha padure ce sus mentionatul proprietar mai poseda tot in raza comunei L. ramane ca sa se primeasca instructiuni".
  Asadar, in urma reformei agrare din 1945, C.S., fiul fostului proprietar P.S., sufera exproprierea suprafetei de 1.500 ha pasune, pastrand insa in proprietate cele 2000 ha padure, situatie confirmata de Avizul nr. 436 din 2 martie 1946 intocmit de Comisia Judeteana de indrumatori ai reformei agrare Buzau , in care se arata ca C.S. detine in comuna L. 1.500 ha pasune - suprafata expropriata - si 2.000 ha padure   exceptata de la expropriere.
  Un alt document care atesta proprietatea lui C.S este Situatia nr. 1 privitor la padurile exploatate cu suprafete neregenerate , in care se confirma faptul ca C.S. era proprietarul a 2.023,65 ha padure pe muntele C. din comuna G. si a 1915 ha padure pe muntele G. din comuna L.
  In concluzie, reclamantii se afla in eroare sau in necunostinta de cauza atunci cand afirma ca antecesorul lui S.S. nu a avut in proprietate decat pasune, cand actele atesta faptul ca acesta a avut in proprietatea si aproximativ 2000 ha de padure pe muntele G.
  Cu privire la amplasamentul padurii , stabilirea acestuia  s-a facut exclusiv de catre D.S., in urma unor demersuri care au durat doi ani. Initial prin Hotararea nr. 354/18.09.2006 C.J.B. la propunerea Comisiei locale a stabilit ca suprafata de padure de 1915 ha padure este situata astfel:"421 ha cu amplasamentul pe raza ocolului silvic G.T.,iar diferenta de 1.493.90 ha comisia locala va stabili amplasamentul cu primariile comunelor V.V, L., B, M. pe raza carora se afla acest amplasament cu goluri de munte si pasuni impadurite, conform adresei O.S. G.T. nr. 787/22.08.2006".Intrucat amplasamentul stabilit de O..S.G.T. s-a dovedit  a fi gresit, deoarece el corespundea pasunii expropriate, asa cum rezulta din harta de amplasament intocmita cu prilejul exproprierii si nu padurii care a ramas in proprietatea lui Clery Sachelarie.
  Ulterior prin Hotararea nr. 367/15.11.2007 a C.J.B. care a aprobat propunerea Comisiei locale s-a stabilit noul amplasament propus de Comisia locala si de O.S.G.T. ,acesta fiind situat pe raza O.S.G.T. (421 ha) si pe raza O.S.C.din J.C. (1.493,90 ha). Ulterior s-a stabilit ca nici acest amplasament nu era corespunzator , D.S.C.  intocmind o expertiza   extrajudiciara,   iar   in  baza   acesteia    s-a stabilit amplasamentul 
terenului si s-a dispus punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate catre S.S. la data de 08.05.2008 ,propunerea de atribuire pe amplasamentul actual a fost avizata inclusiv de juristul Comisei locale.
S-a mai aratat ca , in ceea ce priveste proprietarul anterior al padurii  restituite lui S.S., chiar daca cele afirmate in actiune ar fi adevarate, persoana juridica despre care se afirma ca ar fi continuatoarea fostului proprietar, S.C. F.A. S.R.L., a beneficiat deja de reconstituirea dreptului de proprietate si a si instrainat intre timp terenul  forestier primit in baza legilor fondului funciar.
   In aceste conditii, actiunea reclamantei apare ca fiind lipsita de interes, doar cel indreptatit la restituirea terenului in cauza ar fi avut interes in formularea prezentei actiuni, insa acea persoana nu mai poate contesta nici ea titlul antecesorului subsemnatei deoarece a vandut bunul intre timp.
     Pentru acest motiv parata invoca exceptia lipsei de interes in promovarea actiunii.
   In ceea ce priveste cererea completatoare se mentioneaza ca aceasta nu are calitate procesuala pasiva deoarece nu se cere nimic in contradictoriu cu SC C.E. SRL.
      In concluzie, prezenta actiune este formulata de o persoana care nu justifica un interes, impotriva unei parate care nu are calitate procesuala pasiva, si se bazeaza pe necunoasterea actelor din dosarul care a stat la baza emiterii titlului de proprietate.
      Au fost atasate urmatoarele inscrisuri:ordonanta de adjudecare nr.915/11.03.1901, proces verbal nr.2 /22.04.1945,aviz nr.436/2.03.1946, Hotararile nr.354/2006 ,367/2007 si 372/2008 ale C.J.B., expertiza tehnica extrajudiciara si harta de amplasament intocmita cu prilejul exproprierii.
  Reclamanta Comisia Locala G.T. a depus  la dosarul cauzei documentatia care a stat la baza  emiterii actelor de reconstituire a caror nulitate absoluta se solicita a fi constatata.
  S-a formulat raspuns la intampinare prin care a aratat ca in ceea ce priveste exceptia lipsei de interes fata de motivarea in drept a actiunii reclamantilor  coroborate cu faptul ca vechiul amplasament este in continuare liber,rezulta fara putinta de tagada ca respectiva exceptie este nefondata.
Parata B.A.E.D.  a formulat o nota de sedinta prin care a aratat ,in esenta,ca solicita respingerea actiunii invocand si practica CEDO in materie ,respectiv hotararile  pronuntate in cauza Toscuta si altii impotriva Romaniei, cauza  Jones impotriva Romaniei si Ioan impotriva Romaniei.
In sedinta publica de la data de 23.02.2012 ,la cererea intervenientei D.S.B. s-a solicitat introducerea in cauza  ,in calitate de intervenient a Statului Roman,prin Ministerul Finantelor Publice, in calitate de proprietar  al acestor terenuri, intrucat la momentul punerii in posesie  era proprietarul terenurilor in litigiu.
Statul Roman -prin Ministerul Finantelor Publice a formulat intampinare prin care a invocat lipsa calitatii procesuale pasive, invocand  dispozitiile art.12 alin.5 din Legea nr.231/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic  al acesteia " in litigiile prevazute la alin.4. statul este
reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, iar unitatile administrativ teritoriale, de catre consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de Consiliile locale (...)
 In speta de fata Statul Roman este reprezentat, de unitatea administrative teritoriala, respectiv de Comisia Locala de Fond Funciar G.T. prin Primarul Comunei G.T..
 Fata de acestea solicita instantei admiterea exceptiei astfel cum a fost formulata.
 In cazul in care instanta va trece peste aceasta, se solicita admiterea actiunii promovate de reclamanta, in sensul constatarii nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 103409 din 08.07.2008 emis pe numele S.S.P.D. pentru suprafata de 1493,9 ha teren cu vegetatie forestiera, constatarea nulitatii absolute partiale a Hotararii Comisiei Judetene B. 372 din 08.05.2008 precum si constatarea nulitatii absolute a procesului verbal de punere in posesie cu nr. 2354 din 11.06.2008, pentru motivele aratate in cererea de chemare in judecata astfel cum a fost modificata si completata.
  Reclamantii au   solicitat instantei  in baza art.III alin 1, indice 1, pct. (ii)  si (vi) , art. 2 indice 4 din Legea nr. 169/1997, coroborat cu alin. 2 indice 2 al aceluiasi articol, constatarea nulitatii absolute partiale privind contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 3230 din 17.09.2008 la Biroul Notarilor Publici Asociati - Vasile Victor si Vasile Robert Ciprian prin care S.S.P.D., in prezent decedat ( autorul paratei B.A.E.A.D. ) vinde lui P.D.A. , respectiv lui O.F.M urmatoarele suprafete de teren, categoria de folosinta padure: suprafata de 436.590 mp situata in extravilanul comunei G.T. , tarlaua 9, parcela 153, inscrisa in cartea funciara nr. 1211 a localitatii G.T. , cu nr. cadastral 4199 ,  suprafata de 3.544.922 m.p. situata in extravilanul comunei G.T., tarlaua 8, parcela 135, inscrisa in cartea funciara nr. 1212 a localitatii G.T., cu nr. cadastral 4200, suprafata de 977.325 mp, situata in extravilanul comunei G.T. , tarlaua 7, parcelele nr. 1213 a localitatii G.T., cu nr. cadastral 4201, suprafata de 13.828.243 mp, situate in extravilanul comunei G. T., tarlalele nr. 15, 16, 17, 18, 19, 36 si 37, parcelele 276, 296, 299, 300, 317, 308, 482, inscrisa in cartea funciara nr. 1214 a localitatii G.T., cu nr. cadastral 4202 si suprafata de 369.022 mp, situate in extravilanul comunei G.T., tarlalele 19, 36 si 37, parcelele 308, 480 si 482, inscrisa in cartea funciara nr. 1215 a localitatii G.T., cu nr. cadastral 4203.De asemenea a solicitat constatarea nulitatii absolute si a contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1302 din 01.06.2009 la Biroul Notarului Public Andreea Dana Radulescu, prin care P.D.A., P.I.R., O.F.M. si O.S.C. vinde S.C. C.E. suprafata de 1915, 61.02 ha padure, dupa cum urmeaza: suprafata de 436.590 mp situate in extravilanul comunei G.T. , tarlaua 9, parcela 153, inscrisa in cartea funciara nr. 1211 a localitatii G.T. cu nr. cadastral 4199, suprafata de 3.544.922, situata in extravilanul comunei GG.T., tarlaua 8, parcela 135, inscrisa  in cartea funciara nr. 1212 a localitatii G.T., cu nr. cadastral 4200, suprafata de 977.325 mp, situata in extravilanul comunei G.T., , tarlaua 7, parcelele 123, 124 si 129, inscrise in cartea funciara nr. 1213 a localitatii G.T., cu nr. cadastral 4201, suprafata de 13.828.243 mp, situate in extravilanul comunei G.T., tarlalele nr. 15, 16, 17, 18, 19, 36 si 37, parcelele 276, 296, 299, 300, 317, 308, 482, inscrisa in cartea funciara nr. 1214a localitatii G.T., cu nr. cadastral 4202 si suprafata de 369.022 mp, situate in extravilanul comunei G.T., tarlalele 19, 36 si 37, parcelele 308, 480 si 482, inscrisa in cartea funciara nr. 1215 a localitatii G.T.i, cu nr. cadastral 4203.
Se mentioneaza ca fundamentul actiunii reclamantilor  deriva din fraudarea textelor de lege invocate in motivarea cererii de chemare in judecata, sanctiunea fiind aceea a nulitatii absolute partiale a operatiunii, adica a tuturor actelor de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 1493,9 ha padure.
 In aplicarea principiilor resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis si quod nullum est, nullum producit effectum , se solicita sa se constate nulitatea absoluta partiala a tuturor actelor subsecvente operatiunii de reconstituire a dreptului de proprietate, respectiv a contractelor sus mentionate.
 In principiu, efectele anularii actului juridic se rasfrang numai asupra partilor in cauza dupa cum actul juridic creeaza, modifica sau stinge drepturi si obligatii exclusive in raporturile dinte parti.
 Reclamantii considera ca in pricina dedusa judecatii, efectele nulitatii absolute partiale invocate   ar    trebui   sa    se    rasfranga   si asupra tertilor
participanti la procesul de reconstituire a dreptului de proprietate, deoarece au dobandit drepturi de la partea impotriva careia a fost indreptata actiunea in constatarea nulitatii absolute partiale.
  Raportat la pricina dedusa judecatii, considera ca se incadreaza in ceea ce  doctrina si practica judiciara mai veche numeste " cazul subdobanditorului de buna-credinta cu titlu oneros al unui imobil - veritabila exceptie de la principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis, intrucat , din  analiza acestei exceptii - jurisprudenta mai noua a conturat o "exceptie de la exceptie", consecinta fiind aceea ca, chiar si buna - credinta a cumparatorilor unui imobil nu ii poate apara de efectul nulitatii. Totodata se invoca practica judiciara, in aplicarea jurisprudentei CEDO, care a decis ca exceptia bunei-credinte nu mai este aplicabila,  in cazul incalcarii art. 1 din Protocolul
Aditional nr. 1 al Conventiei. Totodata se mai arata ca exista situatii comparabile cu cele din materia Legii 10/2001, iar insusi textul  alin 2 indice 4 din Legea nr. 169/1997 - "In cazul unor instrainari succesive ale terenurilor , cel care a vandut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sa remita pretul actualizat fostului proprietar ramas fara teren "- "instaureaza" unul din efectele nulitatii si anume retroactivitatea.
  In conformitate cu dispoz.art.129 alin.5 c.p.civila instanta a solicitat intreaga documentatie care a stat la baza intocmirii celor doua contracte de vanzare-cumparare a caror nulitate absoluta se solicita a fi constatata.
  Paratii  P.D.A. si P.I.R., O.F.M. si O.S..-C. au formulat intampinare prin care au solicitat  respingerea actiunii si obligarea  reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata.
  In cuprinsul intampinarii se invoca  exceptia lipsei de interes a reclamantei in formularea actiunii, pentru urmatoarele motive: persoana careia i s-ar fi cuvenit potrivit afirmatiei reclamantei terenul in litigiu nu a_solicitat anularea titlului de" proprietate emis pe numele lui S.S.,S..F.A. a cedat drepturile sale litigioase privind terenul in litigiu ,in favoarea cesionarului  C.GH. , asa cum rezulta din sentinta pronuntata de Judecatoria Patarlagele in dosarul nr. 171/277/2011, ramasa irevocabila, cesionarul drepturilor a formulat actiune in vederea obligarii Comisiei locale la atribuirea altor suprafete in locul celor care au fost atribuite lui S.S., asa cum rezulta din sentinta mentionata mai sus, cesionarul drepturilor a beneficiat deja de atribuirea altor suprafete de teren, asa cum rezulta din titlul de proprietate nr. 108362 din 31.05.2011, emis de Comisia judeteana B. in executarea obligatiilor stabilite prin sentinta mai sus mentionata si a  instrainat deja terenurile obtinute prin titlul de proprietate mentionat mai sus.
  Asadar, chiar daca terenul din litigiu s-ar fi aflat anterior preluarii de catre stat in proprietatea societatii F.A., aceasta societate a cedat drepturile sale, iar cesionarul a primit in urma unei hotarari irevocabile un alt teren, pe care l-a si instrainat intre timp.
  In concluzie, arata ca admiterea actiunii nu ar aduce nici un folos reclamantei, deoarece terenul din litigiu nu se poate restitui societatii F.A., existand deja o hotarare irevocabila care statueaza asupra drepturilor acesteia.
  Se mai arata ca reclamantii solicita constatarea nulitatii absolute a contractelor de vanzare-cumparare incheiate subsecvent titlului de proprietate, indicand ca temei dispozitiile art. III alin. 24 din Legea nr. 169/1997: "in cazul unor instrainari succesive ale terenurilor, cel care a vandut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sa remita pretul actualizat fostului proprietar ramas
fara teren."
      Acest text de lege este insa exact temeiul de drept pentru care actiunea trebuie respinsa. Si anume, textul de lege stabileste in mod expres care este consecinta anularii unui titlu de proprietate, daca terenul care facea obiectul titlului a fost instrainat: remiterea pretului de catre beneficiarul titlului catre proprietarul de drept al terenului care a ramas fara teren.Se mai precizeaza ca din acest text de lege rezulta care sunt conditiile pentru a putea opera anularea unui titlu de proprietate care are ca obiect un teren instrainat ulterior: actiunea sa fie formulata de proprietarul de drept al terenului,proprietarul de drept sa fi ramas fara alt teren,obiectul actiunii sa-l constituie obligatia beneficiarului titlului de a remite pretul incasat.
      In speta, nici una din aceste conditii nu este indeplinita intrucat S.F.A. nu a cerut nici anularea titlului si nici remiterea pretului,aceasta a cedat drepturile sale, iar cesionarul a primit alt teren in locul celui imposibil de restituit, astfel incat nu este in situatia de a fi ramas fara teren.  
      In  concluzie, se solicita admiterea exceptiei lipsei de interes in promovarea actiunii si respingerea  actiunii.
     Parata S.C. C.E. S.R.L. a formulat intampinare  solicitand pe cale de exceptie respingerea actiunii ca fiind lipsita de interes,iar pe fondul cauzei   respingerea  actiunii ca fiind neintemeiata.
     In cuprinsul intampinarii s-a aratat ca la data de 01.06.2009, intre C.E., in calitate de cumparator si P.D.A., P.I.R., O.F.M. si O.S.C., in calitate de vanzatori, s-a incheiat Contractul de vanzare - cumparare autentificat de BNP Andreea Dana Radulescu sub nr. 1302/01.06.2009 ("Contractul de vanzare - cumparare"‘).
     Conform art. 1 din Contractul de vanzare - cumparare, obiectul acestuia il reprezinta transmiterea dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere in suprafata totala de 1915 ha din acte, respectiv 1915,6102 ha conform masuratorilor cadastrale.
     Potrivit art. 2.1 din Contractul de vanzare - cumparare, pretul total platit de Societate pentru achizitionarea terenurilor sus-mentionate este de 3.700 Euro/ 1 ha, respectiv 7.085.500 Euro, platibili in lei la cursul de schimb al BNR de la data platii.
    In ceea ce priveste dobandirea de catre vanzatori a dreptului de proprietate, precizeaza ca acesta a fost dobandit in cote parti indivize egale de 1/2 fiecare familie, in timpul casatoriei, prin cumparare in baza Contractului  de vanzare cumparare autentificat sub nr.3230/17.09.2008 de Notar Public V.R.C., de la S.S.P.D.
   Totodata, S.S.P.D. A   dobandit   dreptul de proprietate asupra terenurilor sus-mentionate prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar si al Legilor nr. 169/1997 si nr. 1/2000, conform Titlului de proprietate nr. 103409 din data de 08.07.2008, eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - Judetul B.
 Se precizeaza faptul ca, prin adresa transmisa la data de 12.02.2009 de catre Primaria G.T. paratului P.D.A., autoritatile au confirmat faptul ca, in ceea ce priveste suprafata totala de 1915 ha ce face obiectul Contractului de vanzare - cumparare, la momentul incheierii acestui contract, nu existau cereri sau notificari de restituire inregistrate la nivelul Primariei G.T., in baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2001 sau Legii nr. 247/2005, Primaria G.T. nu avea cunostinta despre existenta vreunor litigii cu privire la terenurile in suprafata totala de 1915 ha si terenurile nu erau  cuprinse in nici un proiect de expropriere sau utilitate publica.
 In speta se impune admiterea exceptiei lipsei_de_interes si  pe cale de consecinta, respingerea cererii de chemare in judecata ca fiind lipsita de interes. Astfel, potrivit celor aratate in cererea de chemare in judecata, asa cum aceasta a fost completata si modificata, promovarea prezentei actiuni ar fi justificata de reconstituirea dreptului de proprietate pe un alt amplasament decat cel initial (vechi), iar suprafata de 1493,9 ha ce face obiectul litigiului ar fi apartinut S.A.A. si nu autorilor Societatii.
 In acest sens, se mentioneaza ca S.A.A. a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unei suprafete de aproximativ 5.000 ha, suprafata ce a fost integral restituita si ulterior instrainata de catre aceasta. Concret, S.A.A. a obtinut restituirea suprafetelor de teren detinute anterior, fara ca vreo cerere formulata de aceasta sa vizeze suprafata ce face obiectul prezentului litigiu.     Mai mult, conform informatiilor obtinute si documentelor existente inca de la momentul incheierii Contractului de vanzare - cumparare, nu exista nici o alta cerere de reconstituire/ constituire a dreptului de proprietate care sa aiba drept obiect suprafata de teren de 1493,9 ha, dobandita de catre  SC  C.E. in temeiul Contractului de vanzare - cumparare. Prin urmare, in absenta vreunei cereri avand drept obiect suprafata de teren de 1493,9 ha, dobandita de catre S.C.C.E. S.R.L. in temeiul Contractului de vanzare - cumparare, promovarea prezentei actiuni este lipsita de interes.
 Mai mult, S.C. C.E.  S.R.L.a dobandit titlul de proprietate asupra terenului in litigiu, fiind de totala buna credinta la momentul perfectarii Contractului de vanzare - cumparare.
 In drept isi intemeiaza cererea pe dispoz.art. 115 C.pr.civ., precum si celelalte dispozitii la care a facut referire in cuprinsul prezentei cereri.
  Parata SC C.E. SRL,in contradictoriu cu Comisia Judeteana B., Comisia Locala G.T. si Primarul comunei G.T. a formulat cerere reconventionala  solicitand ca  prin hotararea ce se va pronunta,in ipoteza  admiterii cererii de chemare in judecata  sa se dispuna obligarea Comisiei Judetene  la atribuire a unei suprafete de teren  avand categoria de folosinta padure , in suprafata totala de 1493,9 ha ,iar in caz contrar obligarea Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a Comisiei Locale si a Primarului comunei G.T. la plata echivalentului éin lei conform cursului BNR  de la data efectuarii platii al sumei de  5.527.430 Euro reprezentand pretul platit de societate pentru suprafata de teren ce face obiectul litigiului .
In motivarea actiunii se arata ca la momentul achizitionarii terenului in suprafata totala de 1915 ha ,aceasta societate a avut in vedere  adresa transmisa de catre Primaria comunei G.T.  la data de 12.02.2009, prin care autoritatea a confirmat faptul ca nu existau cereri sau notificari de restituire inregistrate la nivelul Primariei G.T. in baza legilor fondului funciar, neavand cunostinta despre existenta vreunor litigii cu privire la  acest teren. Mai mult amplasamentul terenului atribuit  din titlul  de proprietate a fost stabilit de catre Comisia Judeteana Buzau,aceasta fiind cea care trebuie sa raspunda in ipoteza in care exista erori cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate.
    Se mai arata ca in ipoteza admiterii cererii de chemare in judecata,anularea titlului de proprietate si eventual a actelor subsecvente  este consecinta directa a faptelor ilicite ale Comisiei Judetene si Primariei comunei G.T., fiind indreptatiti la repararea prejudiciului cauzat .
   In drept au fost invocate dispozitiile art.119 c.p.civila.
   Reclamantii - parati Comisia Locala G.T. si Primarul comunei G.T.,au formulat intampinare la cererea reconventionala prin care au invocat  exceptia inadmisibilitatii  , a lipsei cauzei juridice a cererii reconventionale , a prematuritatii  si netimbrarii cererii reconventionale .
    In cuprinsul intampinarii se arata ca  cererea reconventionala este inadmisibila  in ceea ce priveste obligarea Comisiei Locale la atribuirea  suprafetei de teren  categoria de folosinta padure ,in conditiile in care atat in faza administrativa anterioara emiterii titlului de proprietate,cat si in prezenta cauza,intre acestea nu au existat raporturi juridice. In ceea ce priveste obligarea primarului la plata sumei de 5.527.430 Euro  se mentioneaza ca cererea este inadmisibila intrucat "Primarul sau Prefectul , ca reprezentanti legitim ai autoritatilor  comunale,orasenesti,municipale sau judetene,precum si in cazul autoritatii nationale pentru restituirea proprietatilor , interesul pe care acestia au atat dreptul, cat si obligatia sa il respecte si sa il valorifice este
interesul general al comunitatii locale".
    In ceea ce priveste exceptia cauzei juridice se arata ca in literatura juridica , cauza juridica reprezinta fundamentul juridic al pretentiei, temeiul juridic pe care se intemeiaza cererea de chemare in judecata, considerand ca cererea reconventionala este lipsita de  cauza juridica.
    Exceptia prematuritatii invocata de catre reclamantii - parati consta in faptul ca numai in situatia in care actiunea principala ar fi admisa, valorificarea pretinsului drept ar indeplini cerinta de a fi actual. Atat  timp cat nu se cunoaste care va fi verdictul judiciar cererea reconventionala este prematur introdusa.
    Pe fondul cauzei ,paratii-reclamanti mai arata ca nu contesta buna- credinta a paratei  - reclamante ,la momentul perfectarii actelor de vanzare - cumparare a caror anulare se solicita, dupa cum nu neaga nici faptul ca la nivelul anului 2009 nu avea cunostinta despre existenta unor litigii cu privire la suprafetele inscrise in contractele de vanzare-cumparare. Precizeaza ca neregularitatea suprafetei a carei anulare partiala se  solicita , le-a fost adusa la cunostinta abia la nivelul anului 2011 atunci cand  o data cu intocmirea raportului de expertiza in dosarul nr.171/277/2011, expertul a constatat ca  suprafata de 1493,9 ha teren forestier situata in masivul Muntele Giurgiu,a apartinut  anterior anului 1948  Societatii forestiere anonime Ardeleana.
  Instanta a dispus atasarea dosarului 171/277/2011 in care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate subscrisei S.F.A..
Partile  au depus concluzii scrise.
  A fost administrata proba cu inscrisuri , intervenienta  RNP D.S.B. depunand un set de documente care au stat la baza emiterii titlului de proprietate  a carei nulitate absoluta se solicita a fi constatata.
Instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei de interes, precum si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Statului Roman-prin Ministerul Finantelor Publice,  asa cum rezulta din incheierea de sedinta din data de 7.06.2012. Totodata  la data de 27.09.2012 a fost pusa,din nou in discutia partilor, exceptia lipsei de interes a reclamantilor - parati invocata de catre parata B.A.E.D., paratii P.D.A. ,P.I.R,O.V.M., O.S.C. si de parata - reclamanta  SC C.E.Sebes, precizandu-se de catre parati si de parata-reclamanta ca exceptia lipsei de interes priveste intreaga actiune,atat cea principala,cat si actiunea completatoare.
  De asemenea s-au pus in discutia partilor exceptiile invocate de catre reclamantul-parat Primarul comunei G.T.
  Analizand exceptiile invocate prin prisma actelor si lucrarilor dosarului
si cu prioritate in conf.cu dispoz.art.137 alin.1 c.p.civila care prevede ca "instanta se va pronunta  mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos ,in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii", se retine urmatoarea situatie de fapt:
  Prin promovarea actiunii principale se solicita constatarea nulitatii absolute  partiale  a titlului de proprietate  103409/8.07.2008 emis pe numele S.S.P.D. pentru suprafata de 1493,9 ha teren cu vegetatie forestiera din totalul de 1915 ha . Actiunea fiind completata  se solicita anularea tuturor actelor de reconstituire a dreptului de proprietate emise pe numele aceluiasi autor in ceea ce priveste suprafata de 1915 ha teren cu vegetatie forestiera situata in complexul Musa Mare  UP IX , inscrisa in titlul de proprietate mentionat respectiv  Hotararea Comisiei Judetene nr.372/8.05.2008, precum si procesul-verbal de punere in posesie nr.2354/11.06.2008.
   Atat in actiunea principala,cat si in actiunea completatoare ,in motivarea in fapt a acestora  s-a aratat ca la momentul reconstituirii dreptului de proprietate  nu s-a respectat vechiul amplasament , precizandu-se ca din studierea "planului general de situatie a padurilor proprietatea Societatii A.A." amplasamentul suprafetei de 1493,9 ha Musa Mare, a apartinut acestei societati ,iar la momentul acordarii acestui amplasament  Comisia Locala  era investita cu o cerere de retrocedare apartinand urmasilor actionari ai societatii sus-amintita.
  Aceeasi situatie de fapt este   mentionata si de catre   intervenienta
D.S.B. , care a concluzionat ca  emiterea titlului de proprietate  a carui nulitate absoluta se solicita  a fi constatata  s-a  realizat cu incalcarea prevederilor legale in materie , in conditiile in care vechiul amplasament era liber la data retrocedarii.
  In sustinerea actiunii atat reclamantii-parat,cat si intervenienta au aratat ca  au  constatat ca reconstituirea dreptului de proprietate nu s-a facut pe vechiul amplasament cu ocazia solutionarii dosarului 171/277/2011 in care a fost efectuat un raport de expertiza.
  Prin sentinta civila nr.  706/12.04.2011 pronuntata de Judecatoria Patarlagele in acest dosar  ,a fost anulata in parte hotararea Comisiei Judetene Buzau nr.353/25.08.2006 , ca urmare a plangerii formulata de SC F.A. SRL  fiind reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 5132,29 ha teren atat pe vechiul amplasament ,cat si pe alte amplasamente,prin omologarea raportului de expertiza intocmit de expert tehnic O.M.. Petenta din acea cauza nu a declarat recurs impotriva sentintei  chiar daca s-a stabilit ca vechiul amplasament nu a mai putut fi reconstituit , insa au fost atribuite suprafete si in UP X Musa Mica.
  Un alt motiv de constatarea nulitatii absolute invocat de catre reclamantii-parati  a constat in faptul ca  vechiul amplasament liber la data retrocedarii era format in cea mai mare parte din pasune creandu-se un avantaj patrimonial petentului in dezavantajul altor persoane care au suferit o semnificativa pierdere patrimoniala.
  Fata de situatia de fapt retinuta instanta apreciaza ca  nu exista interes in ceea ce priveste constatarea nulitatii absolute  actelor de reconstituire emise pe numele autorului S.S.P.D. ,prin mostenitori parata in speta.
  Prin interes se intelege folosul practic  urmarit de cea care a pus in miscare actiunea civila, respectiv oricare din formele procedurale ce intra in continutul acesteia. Interesul poate fi material sau moral si trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:sa fie legitim , sa fie nascut si actual , sa fie personal si direct. Interesul  trebuie sa fie nascut si actual, sa existe in momentul in care se exercita dreptul la actiune, in sensul ca partea  s-ar expune la un  prejudiciu numai daca nu ar recurge  in acel moment la actiune. De asemenea interesul  trebuie sa fie personal si direct ,in sensul ca folosul practic trebuie sa-l vizeze pe cel care recurge la forma procedurala, ,iar nu pe altcineva. Aceasta cerinta exista si atunci cand  forma procedurala nu este promovata de titularul dreptului,ci  de alte persoane sau organe carora legea le recunoaste legitimare procesuala, intrucat  folosul practic se produce asupra titularului.
In speta, desi se recunoaste primarului ,   in    calitate de presedinte al Comisiei Locale , legitimitate procesuala activa in promovarea  actiunilor  privind constatarea nulitatii absolute a actelor de reconstituire ,in cauza de fata interesul nu este dovedit,nu indeplineste conditiile  mentionate . Concret lipseste legitimarea procesuala a  reclamantilor -  parati ,din perspectiva interesului legitim , impiedicand instanta sa procedeze la analizarea apararilor formulate de acestia pe fondul pretentiei, in conditiile in care  singura  entitate care ar putea solicita  anularea titlului de proprietate ar fi societatea  SC F.A. S.R.L. , continuarea in drepturi a fostei societati  anonime Ardeleana. Un astfel de demers  nu a fost initiat de catre  aceasta societate , mai mult decat atat  aceasta a beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate conform sentintei civile nr.706/12.04.2011. In spiritul si  litera art.III pct.2 din Legea 169/1997 si ale Legii 18/1991, in categoria persoanelor care justifica un interes legitim  intra persoanele carora prin titlul de proprietate contestat le-a fost nesocotit dreptul de proprietate recunoscut prin lege. Sintagma "recunoscut prin lege"presupune nu numai simplul fapt al inregistrarii cererii de retrocedare al terenului preluat abuziv, ci solutia adoptata in privinta acestei cereri  prin stabilirea dreptului de proprietate in
modurile stabilite de Legea 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.
Asa cum se poate observa  reconstituirea dreptului de proprietate precum si emiterea titlului de proprietate autorului S.S.P.D. s-a facut  conform hotararii Comisiei Judetene nr.372/2008, punerea in posesie conform procesului verbal nr.2354/11.06.2008,iar titlul de proprietate a fost emis in anul 2008, iar reconstituirea dreptului de proprietate ,in ceea ce priveste SC F.A. S.R.L. s-a facut prin hotarare judecatoreasca irevocabila in anul 2011,ulterior reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenul  inscris in titlul de proprietate a carei anulare absoluta se solicita a fi constatata.
Un alt argument in sprijinul lipsei de interes al reclamantilor-parati in prezenta cauza ar fi si acela  ca la momentul acordarii amplasamentului  terenului forestier in discutie , Comisia Locala G.T. era investita cu o cerere de retrocedare apartinand urmasilor actionari ai societatii sus-amintita, insa a fost solutionata in anul 2011, cand  aceasta societate  a fost de acord cu amplasamentele stabilite prin hotararea judecatoreasca.
Pe cale de consecinta ,fiind finalizata procedura de reconstituire a dreptului de proprietate pentru societatea  aratata , nu exista nici folosul practic al retrocedarii acestui amplasament  catre  societate , daca s-ar constata  nulitatea absoluta  a titlului de proprietate. Astfel fiind, va admite exceptia lipsei de interes si va respinge ca fiind lipsita de interes actiunea avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr.103409/8.07.2008, a procesului verbal de punere in posesie nr.2354/11.06.2008 si a HCJ nr.372/2008.
Reclamantii-parati si-au completat actiunea initiala solicitand constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.3230/17.09.2008 a BNP Asociatii Vasile Victor si Vasile Robert Ciprian,precum si a contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1302/1.06.2009 a BNP Andreea Dana Radulescu.
  In motivarea actiunii  s-a aratat ca  deriva din fraudarea textelor de lege invocate in motivarea cererii de chemare in judecata, sanctiunea fiind aceea a nulitatii absolute partiale a operatiunii, adica a tuturor actelor de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 1493,9 ha padure.
  Se mentioneaza ca, efectele anularii actului juridic se rasfrang numai asupra partilor in cauza dupa cum actul juridic creeaza, modifica sau stinge drepturi si obligatii exclusive in raporturile dinte parti.
  Reclamantii-parati considera  faptul ca in pricina dedusa judecatii, efectele nulitatii absolute partiale invocate ar trebui sa se rasfranga si asupra tertilor participanti la procesul de reconstituire a dreptului de proprietate, deoarece au dobandit drepturi de la partea impotriva careia a fost indreptata
actiunea in constatarea nulitatii absolute partiale.
  Din documentatia inaintata  instantei de Birourile Notarilor Publici reiese ca  autorul S.S.P.D. a vandut  paratilor  P.D.A. si O.F.M.  terenul categoria de folosinta padure  dobandite conform titlului de proprietate 103.409/08.07.2008 la data de 17.09.2008. La randul lor  paratii P.D., P.I.R, O.F.M. si O.S.C. au vandut  paratei SC C.E. SRL  intreaga  suprafata de teren cu vegetatie forestiera dobandita  in baza contractului incheiat initial .
 Reclamantii-parati isi justifica interesul in promovarea actiunii completatoare in conditiile in care  contractele de vanzare-cumparare sunt acte subsecvente  emiterii titlului de proprietate nr.103.409/08.07.2008.
 Instanta considera ca  desi  interesul  exista ,actiunea completatoare este neintemeiata, in conditiile in care nu sunt incidente nici unul din cauzele de nulitate absoluta a contractului de vanzare-cumparare, iar actele de proprietate care au stat la baza intocmirii acestora  nu au fost anulate.
 In ceea ce priveste exceptiile invocate de catre  reclamantii - parati fata de cererea reconventionala formulata de  SC  C.E. SRL Sebes instanta apreciaza ca sunt neintemeiate .
 In speta, prin cererea reconventionala se solicita ca in cazul in care actiunea principala va fi admisa ,   instanta   sa   dispuna  obligarea Comisiei
Judetene  la atribuirea unei suprafete de teren  categoria de folosinta padure,iar in caz contrar la plata echivalentului in lei conform cursului BNR de la data efectuarii platii al sumei de  5527430 Euro reprezentand pretul platit de societate pentru suprafata ce face  obiectul litigiului.
 In ceea ce priveste exceptia de netimbrare , instanta apreciaza ca este neintemeiata intrucat potrivit art.15 lit.p din Legea 146/1997 republicata  sunt scutite de la plata  taxei judiciare de timbru orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru. Cum  actiunea principala este scutita de plata taxei judiciare de timbru,iar cererea reconventionala formulata in raport de actiunea principala,instanta considera ca si aceasta este scutita de la plata  taxei judiciare de timbru. De altfel,daca instanta ar fi considerat ca se impune plata taxei judiciare de timbru,conform art.20 din aceeasi lege  ,aceasta trebuia stabilita si platita anticipat.
In ceea ce priveste inadmisibilitatea  promovarii cererii reconventionale  instanta apreciaza ca este neintemeiata urmand a fi respinsa . De altfel,din
cuprinsul art. 137 alin.1 c.p.civila rezulta o clasificare a exceptiilor procesuale  in exceptii de procedura si exceptii de fond, iar nu in exceptii de procedura si inadmisibilitati. Inadmisibilitatile sunt exemple de exceptii procesuale, ce au ca punct comun  o anumita solutie  pe care o va pronunta instanta in cazul
admiterii lor, anume de a respinge cererea ca inadmisibila. Deci notiunea de inadmisibilitate vizeaza nu exceptia , ci efectul spre care tinde aceasta , o anumita modalitate de respingere a cererii. Totodata respingerea cererii ca inadmisibila  este in legatura numai cu exceptiile peremtorii,insa  nu toate exceptiile peremtorii duc la inadmisibilitate,trasatura comuna a acestora fiind  impiedicarea judecatii pe fond.
In raport cu cele aratate  instanta, fata de pretentiile concrete ale paratei-reclamante, apreciaza ca cererea reconventionala este admisibila in principiu.
 Cu privire la exceptia prematuritatii cererii reconventionale motivat de faptul ca ar trebui ca  instanta sa  pronunte "un verdict judiciar" in raport de care parata-reclamanta  poate avea pretentii proprii fata de reclamantii - parati se apreciaza ca este neintemeiata urmand a fi respinsa. Astfel, instanta analizand exceptia lipsei de interes, exceptie de fond absoluta si peremtorie ,a apreciat ca  actiunea initiala este lipsita de interes,iar  cererea  completatoare  de constatare a nulitatii absolute a celor doua contracte de vanzare - cumparare este neintemeiata , ca urmare a  respingerii actiunii initiale, astfel ca cererea reconventionala  nu este prematur introdusa .
 Asa cum a fost formulata cererea reconventionala depinde de solutia  pronuntata in actiunea principala, iar cum actiunea principala  a fost respinsa  ca lipsita de   interes   si   ca   neintemeiata, instanta  apreciaza ca si cererea
reconventionala poate fi  solutionata ,nefiind  prematur introdusa.
Reclamantii-parati au mai invocat exceptia cauzei juridice a cererii reconventionale  aratand ca , in raport de definitia data acestei institutii in literatura juridica ,prin formularea cererii reconventionale nu exista fundament juridic fiind lipsita de cauza juridica.
Instanta, apreciaza ca  desi nu este indicat un temei de drept al cererii reconventionale , asta nu inseamna ca lipseste fundamentul pretentiei afirmate.
In conditiile in care actiunea principala a fost respinsa  ca fiind lipsita de interes ,iar cererea completatoare  ca neintemeiata, instanta apreciaza ca pretentiile proprii formulate de SC C.E. SRL Sebes, prin cererea reconventionala ,fata de  Comisia Judeteana B., Comisia Locala G.T. si Primarul comunei G.T. sunt neintemeiate .
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Statului Roman-prin Ministerul Finantelor Publice se apreciaza ca este intemeiata urmand a fi admisa.
Astfel,calitatea procesuala pasiva presupune identitate intre persoana paratului si cel despre care se pretinde ca este obligat in raportul juridic dedus judecatii . In raport cu obiectul cererii de chemare in judecata si motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza ,se apreciaza   ca   doar comisiile
constituite in baza fondului funciar au calitate procesuala pasiva.
  Instanta considera ca, in cauzele avand ca obiect  constatarea nulitatii absolute partiale a titlurilor de proprietate , Comisia Judeteana  este autoritate  cu atributii  administrativ-jurisdictionale  care reprezinta S.R.  si functioneaza in subordinea Guvernului  la nivel descentralizat al Prefecturilor. Prin urmare va respinge actiunea avand ca obiect constatarea nulitatii absolute  a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate  emise pe numele autorului S.S.P.D. ,ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
  In conf.cu dispoz.art.49 si urm. din codul de procedura  civila instanta va respinge cererea de interventie accesorie formulata de R.N.P. D.S.B. ca fiind neintemeiata.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O TA RAS T E ,
 Admite exceptia lipsei de interes  a reclamantilor-parati COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR G.T. si PRIMARUL COMUNEI G.T. invocata de parata B.A.E.D., de paratii P.D.A. SI P.I.R,  O.F.M., , O.S.C., precum si de parata - reclamanta S.C. C.E. SEBES.
Respinge, ca fiind lipsita de interes, actiunea avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr.103409/08.07.2008, a procesului verbal de punere in posesie nr.2354/11.06.2008, si a HCJ nr.372/2008.
Respinge exceptia lipsei de interes  a reclamantilor -parati invocata de parata B.A.E.D., paratii P.D.A., P.I.R., O.V.M. si O.S.C., precum si de parata - reclamanta S.C. C.E. SRL SEBES in ceea ce    priveste actiunea completatoare  avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.3230/17.09.2008 de BNP Asociatii Vasile Victor si Vasile Robert Ciprian si contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1302/01.06.2009 a BNP Andreea Dana Radulescu, ca fiind neintemeiata.
Respinge cererea completatoare formulata de reclamantii-parati avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare
autentificat sub nr.3230/17.09.2008 de BNP Asociatii Vasile Victor si Vasile Robert Ciprian si contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1302/01.06.2009 a BNP Andreea Dana Radulescu, ca fiind neintemeiata.
Respinge exceptiile inadmisibilitatii, de netimbrare, lipsei cauzei juridice si prematuritatii cererii reconventionale formulata de reclamantul -parat Primarul comunei G.T., ca neintemeiate.
Respinge cererea reconventionala formulata de parata -reclamanta S.C.C.E. SRL SEBES, ca fiind neintemeiata.
Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice.
Respinge actiunea avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr.103409/08.07.2008, constatarea nulitatii absolute a procesului verbal de punere in posesie nr.2354/11.06.2008, a HCJ nr.372/2008, ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Respinge cererea de interventie accesorie a RNP - D.S.B.
In temeiul art. 274 cod procedura civila ia act ca nu se solicita plata cheltuielilor de judecata.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi  27.09.2012.

   PRESEDINTE,                                                             GREFIER,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010