InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Valcea

Fond funciar. Reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea mostenitorilor care au formulat cereri in acest sens.

(Sentinta civila nr. 619 din data de 29.01.2009 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Ramnicu Valcea | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Valcea

      
      
      Fond funciar. Reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea mostenitorilor care au formulat cereri in acest sens. Cerere de reconstituire formulata in baza Legii nr. 169/1997, adresata unei alte comisii decat cea competenta. Incidenta disp. art. 33 din Legea nr. 1/2000, potrivit carora ,,cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse in termen chiar daca acestea au fost depuse la alte comisii decat cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, instiintand despre acest lucru si persoanele indreptatite".
        
        Desi Primaria S nu si-a indeplinit obligatiile care ii reveneau potrivit textului de lege mentionat, in sensul de a trimite, din oficiu, la Comisia locala D, cererea de reconstituire, aceasta cerere este valabila si isi produce toate efectele sale firesti.
        
                                                      Judecatoria Rm. Valcea,
                                                       sentinta civila nr. 619 din 29 ianuarie 2009(nepublicata)
                                                    
        
        Prin cererea inregistrata initial pe rolul Rm.Valcea, reclamantii N E, N G, P D, G I, N A, N T, N S, N F, C I, C G, P F au chemat in judecata pe paratii Comisia locala de fond funciar D, Comisia Judeteana de fond funciar, C T, C M, C N, D F si C E, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 308/21.03.2005, emis de Comisia Judeteana de fond funciar V in favoarea acestora, asupra terenurilor cu vegetatie forestiera in suprafata totala de 5 ha si 700 mp. si obligarea Comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar la punerea lor in posesie cu suprafata de teren-sus mentionata.
        Motivand cererea, reclamantii au aratata ca sunt proprietarii suprafetelor de teren cu vegetatie forestiera inscrise in titlul de proprietate mentionat, suprafete care au apartinut autorului lor comun, C  F. G
        Reclamantii au precizat ca terenurile cu vegetatie forestiera au figurat la rolul agricol al autorului comun, iar ulterior, in conditiile legii fondului funciar, paratul C T si autorul paratilor C N, C El si D F, respectiv C D, au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate si li s-a eliberat titlul de proprietate a carui nulitate o solicita.
        Sustinand ca au aceleasi drepturi ca si paratii si ca in fapt terenurile sunt stapanite de toti mostenitorii autorului, reclamantii au apreciat ca in mod eronat s-a eliberat titlul de proprietate doar pe numele paratilor.
        In drept au fost invocate dispozitiile Legii nr. 18/1991 cu modificarile ulterioare.
        Prin cererea aflata la filele 60,61 din dosar, reclamantii au precizat actiunea initiala, aratand ca reclamanta N E este fiica autorului C F. G, reclamantii P D, G I, N A, N T, N F, N S si N G sunt nepoti de fiica si, respectiv, sotul supravietuitor al fiicei decedate, Ni M, reclamantii C G si P F sunt nepoti de fiu decedat ,C C, C I este sotia supravietuitoare a autorului C G, paratii C N, D Fl, C E, C M, sunt nepoti de fiu decedat si, respectiv, sotia fiului decedat, C D, iar D S, D V, D I, D A si D F sunt nepoti de fiica decedata, D F. 
        Prin cererile aflate la filele 51 si 78 dosar, intervenientii in interes propriu D S, D V, D I, D A si D F, in calitate de mostenitori ai autoarei lor, D F, fiica autorului C F. G, au solicitat constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 308/21.03.2005 emis de Comisia Judeteana de fond funciar V pentru suprafata de 5 ha si 700 mp. pe numele C T si C D (decedat in prezent).
        Motivand cererea, intervenientii in interes propriu au aratat ca sunt nepoti de fiica decedata (D F) a autorului C F. G si, prin urmare, in calitate de mostenitori legali ai autorului comun, sunt indreptatiti si ei la suprafetele de teren cu vegetatie forestiera inscrise in titlul de proprietate nr. 308/2005.
        Intervenientii au mai aratat ca aceste suprafete de teren au apartinut autorului C F. G, fiind inscrise la rolul agricol al acestuia, si ca, in fapt, fiecare parte stapaneste cate o suprafata de teren din cele mentionate in titlul de proprietate.
        In drept au fost invocate dispozitiile art. 49 si urm. C.pr.civ.
        Prin sentinta civila nr. 280/21.01.2008, Judecatoria Rm. Valcea a admis exceptia lipsei de interes a reclamantilor si intervenientilor in interes propriu invocata din oficiu in sedinta publica din data de 21.01.2008 si a respins actiunea principala formulata de reclamanti, precum si cererea de interventie in interes propriu, formulata de intervenienti,  ca fiind lipsite de interes.
         Pentru a adopta aceasta solutie, instanta a retinut, in esenta, ca reclamantii si intervenientii in interes propriu nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor, nici in calitate de mostenitori si nici in nume propriu, si, prin urmare, constatarea nulitatii titlului de proprietate emis in favoarea paratilor nu ar produce niciun folos material acestora, de vreme ce nu au inteles sa urmeze procedura speciala a plangerii prevazute de Legea nr. 18/1991, prin care sa urmareasca validarea lor cu suprafetele solicitate si, ulterior, cu aceasta indreptatire sa solicite inlaturarea efectelor juridice ale actelor emise in mod nelegal, astfel ca, fata de dispozitiilor art. III alin. 2 din Legea nr. 18/1991, modificata, nici reclamantii si nici intervenientii in interes propriu nu justifica un interes legitim in promovarea actiunilor formulate.
        Impotriva acestei sentinte civile au declarat recurs reclamantii, sustinand ca hotararea instantei de fond este nelegala si netemeinica pentru urmatoarele motive:
        - in mod gresit instanta a solutionat problema dedusa judecatii pe exceptie, fara sa cerceteze fondul cauzei, dat fiind ca potrivit dispozitiilor art.III alin.2 din Legea nr.169/1997, nulitatea titlului de proprietate o poate invoca orice persoana interesata, care justifica un interes legitim, cata vreme au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate inregistrata sub nr.143/14.01.1998 la Comisia locala S;
        -instanta a incalcat dispozitiile art.129 alin.5 C.pr.civ. pentru ca nu a manifestat rol activ in cauza si fara sa faca verificarile necesare, a concluzionat ca recurentii nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile din titlul de proprietate atacat.
        Recurentii au mai sustinut ca au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate si ca, in acest temei, au si participat la masuratorile facute de comisie. In plus, s-a pretins ca suprafata in litigiu a si fost partajata voluntar intre recurenti, iar paratii au fost de acord cu promovarea actiunii.
        In recurs, la fila 216 din  dosar,  s-a depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata in anul 1998 de N E, pentru terenul din pct. "La Liliacu".
        Prin decizia civila nr. 1086/R02.10.2008,Tribunalul Valcea a admis recursul formulat de reclamanti si intervenienti impotriva sentintei civile nr. 280/21.01.2008, pronuntata de Judecatoria Rm. Valcea, sentinta care a fost casata in parte, numai cu privire la cererea formulata de N E, si s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, respectiv Judecatoria Rm. Valcea, numai cu privire la aceasta cerere, fiind mentinute restul dispozitiilor sentintei.
        Pentru a hotari astfel, instanta de control judiciar a apreciat ca prima critica din recurs este fondata in parte, in ceea ce o priveste pe reclamanta N E, care a depus  in recurs (fila 216) copia cererii de reconstituire pe care a formulat-o in anul 1998 pentru teren cu vegetatie forestiera, si ca pentru aceasta reclamanta, care a justificat un interes in promovarea actiunii in constatarea nulitatii absolute a titlului, solutia instantei de fond este gresita.
        In privinta celorlalti recurenti-reclamanti si intervenienti, tribunalul a apreciat ca solutia pronuntata de judecatorie este corecta. In acest sens, instanta de control judiciar a retinut ca, potrivit dispozitiile art.8 alin.3 din Legea nr. 18/1991, stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, si ca, in conditiile in care ceilalti reclamanti si intervenientii nu sunt indreptatiti la restituire intrucat nu au formulat cereri, cerinta caracterul legitim al interesului, conditie a actiunii civile, este evident neindeplinita in privinta acestora, calitatea de mostenitori ai aceluiasi autor ca si paratii, nu justifica interesul cat timp nu s-au formulat cereri de reconstituire.
        Tribunalul a mai retinut ca cea de-a doua critica din recurs, referitoare la incalcarea dispozitiilor art.129 alin.5 C.pr.civ.,  este nefondata. Astfel, pentru a solutiona cauza sub aspectul formularii cererilor de reconstituire, instanta, inca din sedinta publica din data de 30 aprilie 2007 (fila 62 dosar), a pus in discutie necesitatea inaintarii de catre Comisia locala, a acestor cereri si a celorlalte acte primare, respectiv a intregului dosar de reconstituire a dreptului de proprietate intocmit pe numele autorului C G (dupa care s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate). Cu aceasta cerere partile prezente si aparatorul reclamantilor au fost de acord. In sedinta urmatoare din 28.05.2007, s-a revenit cu adresa la Comisia locala in acelasi sens, iar in 8 octombrie 2008 - fila 115 - s-au solicitat expres cererile de reconstituire. Intemeindu-si solutia pe raspunsul primit de la comisia locala - filele 73-76 dosar - instanta a retinut ca reclamantii si intervenientii nu au formulat cereri de reconstituire, asfel ca nu i se poate reprosa ca nu ar fi avut rol activ.
        In legatura cu intelegerile dintre recurenti cu privire la stapanirea terenului, tribunalul a retinut ca acestea nu pot constitui temei de admitere a actiunii, cat timp acestia nu erau indreptatiti sa obtina reconstituirea dreptului de proprietate pentru acest teren.
        Fata de cadrul procesual stabilit prin decizia de casare, cauza privind pe reclamanta N E  si pe paratii C T, C N, D F, C E, Comisia locala de aplicare a Legii nr. 18/1991 D, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor V, C M (decedata in cursul procesului, avand ca mostenitori pe paratii C N, D F, C E, in calitate de descendenti de gradul I), a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Rm. Valcea, in rejudecare, sub nr.  nou.
        La termenul de judecata din data de 29.01.2009, reclamanta si-a precizat actiunea, in sensul ca solicita sa se constate nulitatea partiala a titlului de proprietate nr. 308/21.03.2005, emis in favoarea numitilor C T si C Gh. D, in calitate de mostenitori ai autorului C F. G, in ceea ce priveste terenul in suprafata de 5000 mp, situat in punctul ôLa Liliacu", si sa se dispuna emiterea unui nou titlu de proprietate pentru acest teren, in care sa figureze si reclamanta.
        Instanta, din oficiu, a administrat proba cu interogatoriul reclamantei N E si a solicitat relatii de la Comisia locala de aplicare a Legii nr. 18/1991 D si de la Comisia locala de aplicare a Legii nr. 18/1991 S, ce au fost comunicate cu adresele nr. 99/12.01.2009 (filele 56-60 din dosar), si, respectiv, nr.956/14.01.2009 (fila 62 din dosar).
        Pe baza  probelor administrate in cauza, instanta a retinut urmatoarele:
        Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor V a emis titlul de proprietate nr. 308/21.03.2005 , pentru terenul cu vegetatie forestiera in suprafata totala de 5 ha si 700 mp, situat pe raza comunei D, judetul Valcea, in favoarea numitilor C T si C Gh. D, in calitate de mostenitori ai autorului C F. G.
        Reclamanta N E si paratul C T sunt fiii defunctului C F. G, iar paratii C N, D F si C E sunt descendenti de gradul II ai defunctului C F. G, si, respectiv, descendenti de gradul I ai defunctului C Gh. D, si ai paratei C M ( decedata in cursul procesului).
      La baza emiterii mentionatului titlu de proprietate s-au aflat H.C.J. nr. 4259/16.05.2002, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate in favoarea celor doi mostenitori (filele 135-137 dosar initial) si procesul verbal de punere in posesie nr. 355/3.02.2005.
        Din cuprinsul adreselor nr. 1268/23.05.2007 si nr.1268/7.01.2008, emise de Primaria comunei D si Comisia locala de fond funciar D, judetul V, aflate la filele 72 si 131 din dosarul initial, rezulta ca terenul inscris in titlul de proprietate a apartinut autorului comun al partilor-persoane fizice, C F. G, fiind inscris la rolul sau agricol, iar pentru acest teren s-au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate de catre mostenitorii legali, C T si C Gh. D, precizandu-se ca ceilalti mostenitori nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate (filele 73-76 dosar initial). 
        Prim cererea formulata la data de 14.01.1998 si inregistrata la Primaria comunei S sub nr. 143/14.01.1998, reclamanta N E, in calitate de mostenitoare a defunctului C F. G, solicita, in baza Legii nr. 169/1997, reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul cu vegetatie forestiera in suprafata de 0,50 ha, situat in punctul ôLa Liliacu"(fila 57), anexand la cerere declaratie pe proprie raspundere privind suprafata de teren reconstituita anterior in baza Legii fondului funciar, certificatele sale de nastere si de casatorie, certificatul de deces al autorului C F. G, declaratii olografe ale martorilor V I si C M, aspecte confirmate de mentiunile din adresa nr. 99/12.01.2009, emisa de Primaria S ( filele 56-60), care se coroboreaza cu raspunsurile date de reclamanta la interogatoriu (fila 66).
        Contrar sustinerilor paratului C T, reclamanta este cea care a formulat cererea de reconstituire mentionata mai sus, si nu o alta persoana cu acelasi nume ca al acesteia. Imprejurarea ca reclamanta a mentionat in cuprinsul cererii de reconstituire initiala prenumelui sotului (P), si nu pe cea a tatalui sau (Gh.), cum, dealtfel, obisnuia sa procedeze si in cazul altor inscrisuri pe care le completa cu numele sau, asa cum rezulta din raspunsul dat la interogatoriu, si chiar din semnatura executata pe buletinul sau de identitate (fila 27 dosar initial), nu poate conduce la o alta concluzie. Pe de alta parte, reclamanta N E, care a formulat cererea de reconstituire in calitate de mostenitoare a autorului sau, N F. G, era singura persoana in masura sa faca dovada acestei calitati prin actele de stare civila depuse in dosarul de reconstituire.
        Desi prin adresa nr. 99/12.01.2009, emisa de Primaria S, s-a sustinut ca nu s-a validat suprafata de 0,50 ha,in favoarea reclamantei, deoarece nu s-a identificat pe teren, neputandu-se stabili comuna pe raza careia se afla, din raspunsul reclamantei la interogatoriu, coroborat cu declaratia facuta in instanta de C I la termenele de judecata din 27.11.2008, si 29.01.2009, rezulta ca terenul cu vegetatie forestiera situat in punctul ôLa Liliacu", solicitat de reclamanta prin cererea de reconstituire, este situat la granita comunelor D si S, si a fost identificat de reprezentantii celor doua comisii locale, care au efectuat masuratorile in prezenta paratului C T si al sotului reclamantei, fiind unul si acelasi cu terenul in suprafata de 5000 mp, UP IV, UA 82 A, cuprins in titlul de proprietate nr. 308/21.03.2005, a carui nulitate partiala se solicita a se constata.
        Potrivit art. 8 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, reconstituirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita, o dispozitie similara regasindu-se si in HG nr. 131/1991 privind Regulamentul de aplicare a Legii fondului funciar(in vigoare la data formularii cererii de catre reclamanta).
        Potrivit art. 9 din Legea nr.18/1991 si art. 12 din Regulamentul de aplicare a acesteia , cererea impreuna cu actele doveditoare ale dreptului pretins se depun la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul.
        In speta, chiar daca cererea de reconstituire formulata de reclamanta in baza Legii nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 169/1997, nu a fost depusa la Primaria D, in a carei raza teritoriala este situat terenul, avand in vedere faptul ca aceasta  nu a fost solutionata nici pana in prezent, devin incidente dispozitiile art. 33 din Legea nr. 1/2000 (lege in baza careia a si fost emis titlul de proprietate contestat), potrivit carora ,,cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse in termen chiar daca acestea au fost depuse la alte comisii decat cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, instiintand despre acest lucru si persoanele indreptatite".
        Prim urmare, desi Primaria S nu si-a indeplinit obligatiile care ii reveneau potrivit textului de lege mentionat, in sensul de a trimite, din oficiu, la Comisia locala D, cererea de reconstituire, aceasta cerere este valabila si isi produce toate efectele sale firesti, cu atat mai mult cu cat amplasamentul terenului, existenta si intinderea dreptului de proprietate asupra acestuia au fost deja stabilite de catre comisiile de fond funciar.
        Cum C T si C Gh. D nu erau singurii mostenitori ai autorului C F. G, indreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului cu vegetatie forestiera in suprafata de 5000mp, situat in punctual ôLa Liliacu", pe raza comunei Danicei, UP IV, UA 82 A, pentru care a formulat, in termen legal, cerere de reconstituire si reclamanta, care are, in egala masura, vocatie la redobandirea proprietatii asupra acestuia, se impune concluzia ca, in ceea ce priveste acest teren, titlul de proprietate nr. 308/21.03.2005 este lovit de nulitate absoluta, potrivit disp. art. III alin.(1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
        Pentru considerentele expuse mai sus, instanta a admis actiunea astfel cum a fost precizata la termenul de judecata din data de 29.01.2009 si a constatat nulitatea partiala a titlului de proprietate nr. 308/21.03.2005, emis pe numele lui C T si C Gh. D, in calitate de mostenitori ai defunctului C F.G, in ceea ce priveste terenul cu vegetatie forestiera in suprafata de 5000 mp, situat pe raza comunei D, UP IV, UA 82 A, avand ca vecini:la N-drum exploatare, la S-C I, la E-B I, la V- C I.
      In conformitate cu disp. art. 13 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare, instantaa dispus emiterea unui nou titlu de proprietate pentru terenul cu vegetatie forestiera individualizat mai sus, in care sa figureze si reclamanta N Gh. E, alaturi de ceilalti doi mostenitori ai defunctului C F. G, respectiv C T si C Gh. D.
        
        Nota.
        Sentinta a ramas irevocabila ca urmare a neexercitarii cailor  de atac prevazute de lege.

1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010