Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Valcea

Fond funciar. Nulitatea titlului de proprietate . Necontestarea actelor premergatoare emiterii titlului de proprietate.

(Sentinta civila nr. 3991 din data de 07.05.2009 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Ramnicu Valcea | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Valcea

     Fond funciar. Nulitatea titlului de proprietate . Necontestarea actelor premergatoare emiterii titlului de proprietate.
     
      Legile adoptate in materia fondului funciar au instituit o procedura speciala de reconstituire a proprietatii asupra terenurilor agricole si forestiere, finalizata prin emiterea titlului de proprietate . Fiind o procedura speciala , persoanele indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate trebuie sa respecte intocmai succesiunea etapelor ei si sa conteste in conditiile precis determinate de lege .
     
     Sentinta civila nr 3991/07.05.2009  a Judecatoriei Rm. Valcea.
     
     Cuprins pe materii : Drept civil . Fond funciar .
     Index alfabetic : - nulitate titlu
      
      
      Prin actiunea formulata de reclamantul L. I. I in contradictoriu cu paratii COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR M., prin reprezentantul sau legal, COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR V. si L. I. N. a solicitat sa se dispuna : nulitatea partiala a titlului de proprietate nr 3599/23.08.2007 emis pe numele paratului si a procesului verbal de punere in posesie care a stat la baza eliberarii acestuia; obligarea Comisiei locale de fond funciar M. sa inainteze Comisiei judetene de fond funciar V. spre aprobare si validare documentatia necesara referitoare la terenurile din pct. "Dealul Tars" ; obligarea Comisiei locale de fond funciar M. sa elibereze proces verbal de punere in posesie pentru diferenta de teren din pct. "Dealul Tars" ; obligarea primarului la daune cominatorii pe fiecare zi de intarziere in cuantum de 500.000 lei pana la punerea efectiva in posesie .
      In motivarea actiunii se arata ca in temeiul Legii nr 18/1991 reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile ce i-au apartinut anterior cooperativizarii, cererea cuprinzand si terenul in suprafata de 5000 mp situat in pct. "Dealul Tars" , eliberandu-i-se titlu de proprietate si proces verbal de punere in posesie pentru doar 3000 mp . Ignorand cererea de reconstituire formulata si actele aferente ( registrul agricol ) reprezentantii comisiei locale au eliberat proces verbal de punere in posesie , iar comisia judeteana titlu de proprietate paratului L. I. N. pentru o suprafata mai mare decat cea pe care in realitate a detinut-o in pct. "Dealul Tars" . Astfel in titlul de proprietate al paratului a fost inscris un teren la care acesta nu era indreptatit la reconstituire.
      In drept reclamantul isi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art 27 si 64 din Titlul V din Legea nr 247/2005.
      In cauza instanta a incuviintat si a administrat proba cu inscrisuri si interogatoriu .
      Paratul L. I. N. a formulat intampinare prin care solicita respingerea actiunii reclamantului ca fiind neintemeiata . Se arata in intampinare ca reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 5000 mp in pct. "Dealul Tars" si i s-a eliberat titlul de proprietate nr 3085/18/11.11.2004 pentru suprafata de 3000 mp in pct. "Dealul Tars" , avand ca vecini N- Z. M., S- B., E- L. N., V- L. C. , situata in tarlaua 3, parcela F/1, suprafata cu care a fost pus in posesie prin proces verbal de punere in posesie. Prin sentinta civila nr 4596/12.09.2008 pronuntata in dosarul nr 8645/288/2007 al Judecatoriei R. V. , ramasa irevocabila prin nerecurare, reclamantul a fost obligat sa-i respecte paratului dreptul de proprietate pentru un teren in suprafata de 1982 mp situat in pct. "Dealul Tars". Se arata ca , in masura in care ar fi fost nemultumit de modul de rezolvare a cererii sale de reconstituire a dreptului de proprietate , reclamantul ar fi trebuit ca, in temeiul dispozitiilor art 53 din legea fondului funciar sa conteste Hotararea de validare a Comisiei judetene de fond funciar. Precizeaza paratul ca , in dosarul amintit anterior au fost comparate titlurile de proprietate ale partilor si verificate sub aspectul legalitatii lor , astfel incat capetele actiunii sale de fata nu pot fi primite. De altfel , in dosarul amintit, prin intampinarea depusa , reclamantul a recunoscut ca inainte de infiintarea C.A.P. i-a dat paratului 3000 mp loc de casa in schimbul caruia a primit 2400 mp in pct. Poieni. Se precizeaza in intampinare ca nu rezulta din actiune pentru se suprafata de teren din pct. "Dealul Tars" se cere sa se constate nulitatea titlului de proprietate eliberat paratului. De altfel intre reclamant si parat , la 25.04. 1995 s-a incheiat o intelegere, materializata intr-un act sub semnatura privata , intelegere confirmata de organele competente prin emiterea titlurilor de proprietate.
      Din probatoriul administrat in cauza instanta retine ca reclamantul L. I.I. a solicita reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 0,50 ha teren situat in "Dealul Tarsii" prin cererea inregistrata sub nr 1471593/25.02.1991 dar si prin cererea inregistrata sub nr 1944/14.03.1991 ( filele 60-61 dosar).  Reclamantul figura cu acest teren in registrul agricol al anilor 1959-1963 ( fila 59 dosar ).  Prin declaratia incheiata la 25.04.1995 reclamantul i-a cedat paratului 3000 mp din terenul din pct. "Dealul Tars" pentru 2500 mp in pct. "Poieni" ( filele 57 si 62 dosar). In anul 2004, avandu-se in vedere cererea de reconstituire a dreptului de proprietate si intelegerea incheiata cu fratele sau,  reclamantului i s-a eliberat titlul de proprietate nr 3085/18 ce cuprinde si  suprafata de 3000 mp in pct. "Dealul Tars" , avand ca vecini N- Z. M., S- B., E- L. N., V- L. C. , situata in tarlaua 3, parcela F/1, suprafata cu care a fost pus in posesie prin proces verbal de punere in posesie , dar si suprafata de 2657 mp pe care acesta a primit-o la schimb de la fratele sau.
      Desi a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru 5000 mp in pct "Dealul Tars" si i s-a eliberat titlul de proprietate nr 3085/18/11.11.2004 ce cuprinde doar  suprafata de 3000 mp in pct. "Dealul Tars" , avand ca vecini N- Z. M., S- B., E- L. N., V- L. C. , situata in tarlaua 3, parcela F/1, suprafata cu care a fost pus in posesie prin procesul verbal de punere in posesie nr 9539/08.11.2004 , reclamantul nu a contestat nereconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenta de 2000 mp solicitata prin cerere. Reclamantul a primit si titlul de proprietate si procesul verbal de punere in posesie sub semnatura.
      Legile adoptate in materia fondului funciar au instituit o procedura speciala de reconstituire a proprietatii asupra terenurilor agricole si forestiere, finalizata prin emiterea titlului de proprietate . Fiind o procedura speciala , persoanele indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate trebuie sa respecte intocmai succesiunea etapelor ei si sa conteste in conditiile precis determinate de lege .
      Aceste etape premergatoare emiterii titlului au ca obiect stabilirea intinderii dreptului de proprietate si a amplasamentului terenului atribuit . Orice nemultumire a solicitantilor legata de reconstituire sau de punere in posesie trebuie aduse la cunostinta comisiilor de aplicare a legilor fondului funciar , care rezolva acest gen de contestatii anterior emiterii titlului de proprietate .
      Dupa eliberarea titlului , asemenea contestatii nu mai sunt posibile , intrucat acceptarea lor ar presupune o eludare si o nesocotire a dispozitiilor legale ce reglementeaza expres procedurile cu caracter prealabil in reconstituirea proprietatii .
      Ori , in speta, reclamantul nu a contestat actele premergatoare emiterii titlului , situatie ce prezuma achiesarea atat la intinderea dreptului de proprietate , cat si la amplasamentul terenului atribuit.
      Mai mult , reclamantul solicita obligarea Comisiei locale de fond funciar M. sa inainteze Comisiei judetene de fond funciar V. spre aprobare si validare documentatia necesara referitoare la terenurile din pct. "Dealul Tars"  dar si sa elibereze proces verbal de punere in posesie pentru diferenta de teren din pct. "Dealul Tars" dupa ce , in urma actiunii in revendicare promovata de paratul L. I. N. , a fost obligat sa-i respecte acestuia dreptul de proprietate pentru un teren in suprafata de 1982 mp situat in pct. "Dealul Tars".
      Paratului L.I. N. i s-a eliberat titlul de proprietate nr 3599/23.08.2007 ce cuprinde suprafata totala de 7066 mp in pct "Dealul Tars" in care este inclusa si suprafata de teren in litigiu , suprafata neidentificata de reclamant prin actiunea sa , desi solicita nulitatea partiala a titlului de proprietate.
      In cauza ce a avut ca obiect actiunea in revendicare si unde a figurat in calitate de parat , Leau I Ion s-a aparat in sensul ca a dobandit proprietatea asupra terenului in litigiu prin uzucapiune si nu ca L. I. N. nu ar fi fost indreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului care a figurat la rolul sau agricol.
      De altfel, situatia juridica a terenului in litigiu a fost stabilita irevocabil prin sentinta civila nr  4596/12.09.2008 pronuntata in dosarul nr 8645/288/2007 al Judecatoriei R. V. , ramasa irevocabila prin nerecurare prin care reclamantul a fost obligat sa-i respecte paratului dreptul de proprietate pentru un teren in suprafata de 1982 mp situat in pct. "Dealul Tars".
      Mai mult decat atat, a constata nulitatea partiala a titlului de proprietate eliberat paratului pentru 2000 mp teren situat in pct."Dealul Tars" si a dispune validarea , eliberarea titlului de proprietate si punerea in posesie a reclamantului cu aceasta suprafata de teren ar presupune recunoasterea unui drept de proprietate in favoarea acestuia mai mare decat  insasi dreptul recunoscut prin inscrierile in registrul agricol al anilor 1959-1963 , reclamantul achiesand atat la intinderea dreptului de proprietate , cat si la amplasamentul terenului atribuit prin necontestarea hotararii de validare a dreptului sau de proprietate . Practic, reclamantul a fost de acord , asa cum rezulta din declaratia din 1995 , sa fie compensat cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau, in lipsa, in extravilan, acceptata de el, fiind vorba despre terenul din pct. "Poieni". Timp de 4 ani de la eliberarea titlului sau de proprietate nu a contestat intinderea dreptului de proprietate recunoscut prin acest titlu . A fost nevoie de o hotarare judecatoreasca prin care sa fie obligat sa respecte dreptul de proprietate al paratului pentru a realiza ca nu este tocmai multumit de intinderea dreptului sau de proprietate.
      Fata de probatoriul administrat in cauza , instanta a apreciat neintemeiata actiunea reclamantului.
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010