Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Resita

Fond Funciar

(Sentinta civila nr. 1188 din data de 10.04.2013 pronuntata de Judecatoria Resita)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Resita | Jurisprudenta Judecatoria Resita

Instanta a respins actiunea formulata de catre reclamanta.
In speta, instanta a retinut faptul ca, potrivit dispozitiilor art. 36 alin 2 din Legea nr. 18/1991, terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei, in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte, trec, la cererea proprietarilor actuali al locuintelor, in proprietatea acestora, integral, sau dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie.
De asemenea alin 3 al aceluiasi articol 36 prevede ca terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora, ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor, in conditiile dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, trec in proprietatea  actualilor proprietari ai dreptului de folosinta a terenului, proprietari ai locuintelor.
In fapt, reclamanta  a devenit proprietara  imobilului inscris in CF nr. 1566 nr.top 167 a localitatii Dognecea in anul 1976, in baza certificatului de mostenitor nr. 354/1976 eliberat de fostul Notariat de Stat.
In cursul aceluiasi an, in conditiile Legii nr. 58/1974, prin decizia nr. 354/1976 terenul din fila de CF mai sus mentionata a trecut in proprietatea Statului Roman.
Un an mai tarziu, la data de 17.02.1977 petenta, prin contractul de donatie nr. _ a donat imobilul constructie casa cu nr. .. de pe parcela nr.top 167 din CF 1566  Dognecea numitei P M O.
La randul ei, in anul 2001, aceasta a vandut casa cu nr. _ paratilor din dosar,  (contract de vanzare cumparare nr. _.. emis de _.
In anul 2005, in baza Ordinului Prefectului nr. 136/31.05.2002, paratilor_ . li s-a atribuit in proprietate suprafata de 576 mp identificata in fila de CF nr. 1566 Dognecea, nr.top 167.
Reclamanta prin prezenta actiune a solicitat anularea partiala a acestui ordin mai sus mentionat, in sensul diminuarii suprafetei de teren atribuita celor doi parati de la 576 mp la suprafata aferenta constructiei, precum si obligarea Institutiei Prefectului la emiterea unui nou ordin prin care sa-i fie ei atribuita in proprietate diferenta de teren inscrisa in CF 1566 Dognecea.
Verificand documentatiile existente la dosar, instanta constata ca petenta nu a facut dovada faptului ca a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pe terenul in discutie.
Pe de alta parte, la fila _dosar se afla cererea formulata de paratul _ la data de 12.04.2002 adresata Comisiei Judetene de Fond Funciar pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului in cauza.
Reclamanta nu se incadreaza in nici una din variantele articolului 36 din Legea nr. 18/1991 republic. Cu modificarile ulterioare, titularii actuali ai imobilului fiind paratii din anul 2001, prin cumparare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010