Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Resita

Fond Funciar

(Sentinta civila nr. 3373 din data de 14.11.2012 pronuntata de Judecatoria Resita)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Resita | Jurisprudenta Judecatoria Resita

Fond Funciar
Art. 25 alin 1 si art. 27 alin 2/1 raportat la art. 11 alin 2/1 din Legea nr. 18/1991 republicata.
Instanta a admis in parte actiunea formulata de catre reclamanti..
In speta , opereaza  disp. art. 25 alin 1 si art. 27 alin 2/1 raportat la art.11 alin 21 din Legea 18/1991 republ. , aceste terenuri revin drept in proprietatea persoanelor proprietare sau mostenitorilor acestora care
 nu s-au inscris in CAP.
 Din verificarile efectuate de catre experta desemnata in cauza la Biroul de Carte Funciara Resita se constata ca imobilul in litigiu se identifica cu imobilul inscris in CF 31312 Ramna, provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 171 Ramna, nr.top 183 - Casele nrc. 358/359 cu teren de 2877 mp, proprietari tabulari fiind:
- CAP Ramna asupra terenului in suprafata de 2627 mp
- F A asupra caselor nrc. 358/359 si asupra 250 mp teren.
-    CAP Ramna nu mai exista ca persoana juridica.
Ca si istoric al imobilului in discutie, instanta retine ca inca din anul 1959 antecesorul paratei SF ,
Si anume JP, a vandut antecesorului reclamantilor AG, prin act sub semnatura privata intitulat
" Declaratie platu" si casa de la nr. 359 cu suma _, achitati in intregime, potrivit raspunsului de la pct
4 din interogatoriul luat in instanta acesteia.
Prin Sentinta civila nr. 994/13.05.1974 a Judecatoriei Resita din dosar nr. 656/1974, definitiva prin
neapelare, s-a consfintit tranzactia intervenita  intre antecesorii partilor din actualul proces, prin care JP
ii recunoaste lui AG dreptul de proprietate cu titlul de cumparare asupra cotei de parte din imobilul situat in _.., inscris in CF nr. 171 Ramna, nr. top 183 cu nr. consc 358 si 359 cu intindere de 2877 mp.
Totodata ambele parti au fost de acord sa se sisteze indiviziunea asupra acestui imobil prin dezmembrare si atribuire si anume parcela nr. top 183/2 cu casa nr. consc.358 in suprafata de 800mp ca proprietatea lui
JP parcela nr. top 183/2 intravilan gol in suprafata de 415 mp ca proprietate a CAP Ramna , iar parcela
Nr. top 183/1 cu casa nr. consc 359 in suprafata de 1662 mp ca proprietatea lui AG.,
Reclamantii sunt nepoti de fiu predecedat al defunctului AG, decedat la data de _., conform
 certificatului de deces de la dosar.
Hotararea judecatoreasca mai sus mentionata  nu a fost intabulata in CF.In anul 1979, numita FI in
calitate de mostenitoare( fiica), dupa defunctul JP, a mostenit casa nr. consc 358/359 de sub B8 din CF nr. 171 Ramna-in extenso-ocazie cu care notarul de stat a intocmit certificatul de mostenitor nr.
548/19.11. 979 in  1979 in care s-a consemnat ca masa succesorala se compune din imobilul intreg
 Inscris in CFnr. 17 Ramna, nr. top , casa nr. 358/359  cu teren de 250 mp" restul terenului formeaza
Proprietatea CAP". Ulterior numita FI a intocmit un Contract de intretinere autentificat sub nr. .., intocmit de catre BNP_., in favoarea paratei FA cu imobilul descris mai sus.
Numitul AG nu a fost membru CAP, pe cand numitul JP a fost membru CAP, situatie in care conform
Statului CAP, acesta din urma s-a intabulat in CF cu suprafata de 2627 mp din terenul intravilan de
2877 mp aferent caselor nr. consc.358/359 de sub B1.
Astfel din adresa de raspuns al Comisiei Locale de Fond Funciar Ramna, rezulta ca JP a fost inscris in
CAP incepand cu data de 05.12.1956, iar la fila 61 dosar exista cerere de mana a acestuia de inscriere in
CAP.Din cuprinsul cererii olografe a lui JP de inscriere in CAP se poate vedea ca acesta nu s-a inscris
in CAP si cu terenul intravilan aferent casei nr. cons 358/359. De altfel CAP Ramna s-a intabulat in CF
prin Incheierea CF  nr. 1262/19.11.1979, iar vanzarea cumpararea terenului intravilan aferent casa nr.
conscr. 359s-a facut in anul 1959 si consfintit prin hotarare judecatoreasca in anul 1974, deci anterior
 intabularii CAP; astfel , terenul de 1662 mp nu se mai afla in momentul respectiv in patrimoniul
membrului CAP JP, avand in vedere vanzarea din 1959 si constatarea acestei vanzari-cumparari prin
hotarare judecatoreasca Sentinta civila 994/13.05.1974 pronuntata de Judecatoria Resita in dosar nr.
 656/74, irevocabila prin neapelare.
Chiar daca hotararea judecatoreasca Sentinta civila nr. 994/13.05.1974 a Judecatoriei Resita nu a fost
intabulata, acest aspect nu este de natura sa duca la pierderea dreptului de proprietate legal obtinut si
constatat  de altfel prin hotarare, care este imprescriptibil si de care nu s-a tinut seama in
eliberarea certificatului mostenitor.
Instanta a retinut faptul ca dezbaterea succesiunii dupa numitul JP, in sensul acordarii casei cu nr. cons.
358/359 a suprafetei de teren de doar 250 mp, restul terenului formand proprietatea CAP nu a fost
corecta; conform tranzactiei facuta anterior intrarii in vigoare a Legii 18/1991, intentia reala a partilor
la data vanzarii a fost de 1662 mp, astfel ca in speta sunt aplicabile disp. art. 11 alin 21 coroborat cu art. 27 alin 21 si art. 23 alin 2 din Legea  18/1991 republicata si art. 6 din Legea nr. 213/1998, terenurile
aflate in aceasta situatie, revenind " ope legis" in proprietatea vechiului proprietar.
Instanta a dispus a dispus anularea partiala a Certificatului de mostenitor nr_., intocmit de catre fostul Notariat de Stat si a Contractului de intretinere autentificat sub nr_., intocmit de catre BNP_., , in
ceea ce priveste cota de din imobilul inscris in CF nr. 31312 Ramna, nr. CF vechi Ramna, nr. top
 183 cu casa nr. conscr. 359 in suprafata de 1662 mp si revenirea la situatia anterioara de CF.
Vazand si dispozitiile art. 34 alin 1 si 4 din Legea 7/1996, respectiv nevalabilitatea actului in temeiul
 caruia s-a efectuat inscrierea, precum si faptul ca inscrierea din CF nu mai este in concordanta cu
 situatia reala a imobilului , instanta a dispus si a rectificat fila CF nr.   31312 Ramna, nr. CF
 vechi 171 Ramna, nr. top 183 conform Sentintei civile nr. 994/13.05.1974, pronuntata de Judecatoria
 Resita in dosar nr. 656/1974, irevocabila prin neapelare , cu radierea dreptului de proprietate al CAP
Ramna asupra suprafetei de teren de 1662 mp, si intabularea antecesorului reclamantilor, respectiv a
 Numitului AG asupra parcelei nr. top 183/1 cu titlul de cumparare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010