Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Resita

Fond Funciar.Legea 18/1991republicata ( art. 27 alin 1), coroborata cu. HG 890/2005.

(Sentinta civila nr. 143 din data de 16.01.2013 pronuntata de Judecatoria Resita)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Resita | Jurisprudenta Judecatoria Resita

Fond Funciar
Legea 18/1991republicata ( art. 27 alin 1), coroborata cu.  HG 890/2005.
Instanta a admis actiunea formulata de catre reclamanta.
In speta, instanta a retinut faptul ca in baza Legii 18/1991 republicata ( art. 27 alin 1) coroborata cu HG 890/2005, se  impune anularea partiala a Titlului de Proprietate , emis de catre Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor , mostenitor fiind reclamanta, sub aspectul parcelei din intravilan nr. 1497/a tarla si pe cale de consecinta s-a dispus emiterea unui nou Titlu de Proprietate pe acelasi beneficiar in care sa se mentioneze pe langa celelalte parcele necontestate in locul parcelei 1497/a tarla 81, parcela corecta 516, tarla 29, conform schitei de punere in posesie  a localitatii.
Instanta a constatat ca la data de 04.11.1999, a fost emis de catre parata ,Titlul de Proprietate nr. 43654 privind pe reclamanta, pentru suprafata de 8 ha si 0336 mp, obtinuta prin reconstituirea dreptului de proprietate, pe teritoriul satului Zorlentu Mare.
Prin cererea formulata reclamanta a sustinut faptul ca la suprafetele mentionate ca primite in intravilan, in titlul de proprietate  in discutie
 s-a trecut in mod eronat la una din parcele numarul parcelei 1497/a de pe tarlaua 81 , in loc de parcela 516, tarla 29, conform schitei de punere in posesie .
Verificand sustinerile reclamantei , instanta constata ca intr-adevar pe schita de punere in posesie figureaza ca numar parcela 516, tarla 29.
Eroarea a pornit de la momentul intocmirii procesului verbal de punere in posesie a reclamantei unde in mod gresit s-a mentionat numarul de parcela intravilan-1497/a, tarla 81, in loc de numar parcela 516, tarla 29, astfel incat titlul de proprietate a fost intocmit conform procesului verbal de punere in posesie a reclamantei, cu eroarea mentionata.
Faptul ca s-a gresit numarul parcelei , este recunoscut de catre parata, care prin adresa nr. 1068/11.12.2012, invedereaza instantei ca terenul situat in intravilanul localitatii Zorlentu Mare, cu datele de identificare tarla 81 , parcela 1497/a in suprafata de 1536 mp, a fost trecuta eronat in titlul de proprietate nr. 43654/04.11.1999, acest teren apartinand altui proprietar.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010