Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

Obligatie de a face

(Sentinta civila nr. 486/2014 din data de 12.03.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

               R O M A N I A

JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
TG-CARBUNESTI

Sentinta civila nr.486
Sedinta publica de la 12 Martie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE C.V.
Grefier M.N.M.

     

Pe rol fiind judecarea actiunii formulata de reclamantul B.C., domiciliat in B., Soseaua M.B., nr.297, bloc 15, sc. A, apt.4, sector 3, CNP _., in contradictoriu cu paratii Primarul comunei L.- B.I.si Comisia Locala L. de Aplicare a Legii 18/1991, cu sediul in comuna L., judetul G..
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile, reclamantul fiind reprezentat de avocat P.N..
Procedura de citare legal indeplinita.
  S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, a fost atasat referatul incheiat de grefierul de sedinta la data de 11.03.2014 cu privire la dosarul nr.8348/2001 pronuntat de Judecatoria Tg.C. in care se arata ca acest dosar priveste alte persoane. Instanta a revenit asupra masurii atasarii dosarului nr.8348/2001, avand in vedere ca acesta priveste alte persoane.
Aparatorul reclamantului a depus la dosar in copie sentinta civila nr.4884/25.11.1999, aratand ca nu mai are alte cereri de formulat.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta a constatat terminata cercetarea procesului si a acordat cuvantul asupra exceptiei netimbrarii capatului de cerere privind lipsa de folosinta si in dezbateri asupra fondului cererii privind daunele cominatorii:             
           Avocat P.N. pentru reclamantul B.C., a aratat ca la dosar s-a depus precizare in sensul ca  reclamantul nu intelege sa timbreze capatul de cerere privind lipsa de folosinta, a solicitat admiterea primului capat de cerere, aratand ca din raspunsul comisiei locale rezulta ca nu a fost intocmita documentatia desi prin sentinta nr.5735/20.12.2000 a fost obligata aceasta sa intocmeasca documentatia necesara emiterii titlului de proprietate si punerii efective in posesie, ca, desi paratii isi motiveaza refuzul de a efectua punerea in posesie pe sentintele nr.3125/1997 si 4795/2001, aceste sentinte nu mai sunt in fiinta intrucat prin sentinta civila nr.4884/25.11.1999 a fost admisa cererea de revizuire si desfiintata sentinta nr.3125/1997 prin care se reconstituise dreptul de proprietate pentru L.O., fiind respinsa plangerea acesteia.
                                           
                                                  J U D E CA T O R I A

  Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 19.08.2013 sub nr_./317/2013, reclamantul B.C., in baza art. 64 alin. 2 teza 2, a formulat plangere impotriva refuzului Primarului comunei L.- B.I.si a Comisiei Locale L. de Aplicare a Legii 18/1991 de a-l pune efectiv in posesie cu privire la o suprafata de teren situata in punctul "Vatra Satului M.", cu latimea de 13,5 m si lungimea din drumul comunal DJ 675 pana in Dealul Seci, vecina la nord cu I.I.G., la sud most.T.L.C., la est Dealul Seci si la vest - P.I. ( D.J.675) si o bucata de teren situata in L., sat. M., cu latimea de 15 m si lunga din soseaua vecinala N-H., inspre apus, pe distanta de 213 m pana la capatul gradinii cu schimburi, vecin la nord cu most. C.I.C.(S.I.), la est soseaua vecinala N-H., la sud T.L.C., la vest capatul gradinii cu schimburi (gradina C.. L.G. si A..B.), solicitand, in baza art. 64 alin. 2 din Legea 18/1991 obligarea primarului B.I, la daune cominatorii pentru fiecare zi de intarziere, pana la punerea efectiva in posesie si, in baza art. 106 din Legea 18/1991, obligarea paratilor la plata sumei de 30.000 lei reprezentand despagubiri civile, constand in lipsa de folosinta a celor doua terenuri, pe anii 2011, 2012 si 2013.
In baza art.451 Cod procedura civila a solicitat obligarea paratilor la cheltuieli de judecata.
            In motivarea actiunii reclamantul B.C. a aratat ca este singurul M.tor legal al mamei sale B. M., care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la cele doua terenuri ramase de pe urma acesteia; ca mama sa a devenit proprietara terenurilor mentionate in baza testamentului partajar din 29 august 1945, pct. 1 lit.a si b si a actului de partaj voluntar din 29 aug.1945 pct. 4 lit. a si b, acte in baza carora au fost emise doua hotarari judecatoresti, sentinta civila nr.5735/20.12.2000 ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia nr.8036/15 nov.2001 a Curtii de Apel C. si sent.civ.nr.4884/25.11.1999 a Judecatoriei Tg.C., paratii fiind obligati ca in baza acestor hotarari sa intocmeasca documentatia necesara emiterii titlului de proprietate si punerii efective in posesie, insa, desi reclamantul s-a adresat atat in scris cat si verbal de nenumarate ori paratilor sa fie pus in posesie, acestia au refuzat de fiecare data.
In drept, a invocat  dispozitiile art. 54, 64 si 106 din Legea nr. 18/1991 si art. 7 alin. 2 din Legea nr. 165/2013.
In dovedirea plangerii, reclamantul a depus la dosar in copie nota de constatare nr. 1626 din 29.09.2000 a Consiliului Local L.; act de partaj voluntar autentificat sub nr. 3904 din 07.04.1998 la Directia Judeteana G. a Arhivelor Nationale; testament partajar autentificat sub nr. 143 din 30 august 1945 la Judecatoria rurala Tg.L.; adresa nr. 1695 din 25.06.2003 a Comisiei Locale de aplicarea Leg. 18/1991 L.; adresa nr. 532 din 27.02.2002 a Comisiei Locale de aplicarea Leg. 18/1991 L., sent.civ. nr. 3125 din 2.09.1997 pronuntata de Judecatoria Tg.C. in dosarul nr. 1024/1997; sentinta civila nr.5735/20 dec.2000 pronuntata de Judecatoria Tg.C. in dosarul nr. 7481/2000; Decizia nr. 8063 pronuntata de Curtea de Apel C. in dosarul nr. 9154/2001; sentinta civila nr. 4884 din 25.11.1999 pronuntata de Judecatoria Tg.C. in dosarul nr. 7574/1998 si motivarea.
Prin rezolutia din data de 28.08.2013 s-a comunicat reclamantului sa achite taxa judiciara de timbru in suma de 1505 lei pentru capatul de cerere avand ca obiect despagubiri pentru lipsa folosinta terenuri si sa depuna la dosar in original dovada achitarii acesteia.
Reclamantul nu a achitat taxa de timbru stabilita.
Cererea de chemare in judecata si inscrisurile au fost comunicate paratilor, insa acestia nu au formulat intampinare.
La solicitarea instantei, la data de 28.01.2014, cu adresa nr. 5667/27.01.2014,  Comisia locala L. a comunicat ca reclamantul nu a fost pus in posesie pe terenul situat in "Vatra satului M." datorita existentei sentintelor civile nr.3125/1997 si nr.4795/2001 care au obligat comisia locala sa elibereze titlu de proprietate numitei L.O. pe o suprafata ce se suprapune partial cu terenul solicitat de reclamant, ca a fost eliberat titlul de proprietate nr.1344982/01.07.2002 in baza procesului-verbal de punere in posesie din data de 28.11.2000. A depus la dosar in copie: sentinta civila nr. 478 din 23 februarie 2009 pronuntata de Judecatoria Tg-C. in dosarul nr.4433/317/2008; decizia nr.1389 din 25 mai 2009 pronuntata de Curtea de Apel C. in dosarul nr. 4433/317/2008; sentinta civila nr. 3125 din 2.09.1997 pronuntata de Judecatoria Tg.C. in dosarul nr.1024/1997, cererea formulata de petent privind punerea in posesie; titlul de proprietate nr.1344982 din 1.07.2002; proces verbal de punere in posesie nr. 37 din 01.07.2002.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata ca reclamantul nu a achitat taxa de timbru stabilita de instanta pentru cererea avand ca obiect despagubirile civile pentru lipsa de folosinta, cerere ce vizeaza angajarea raspunderii civile a paratilor si nu se incadreaza in cererile pentru care s-a prevazut scutirea de la plata taxei de timbru.
Potrivit art.197 Cod procedura civila, neindeplinirea obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru pana la termenul prevazut de lege sau stabilit de instanta se sanctioneaza cu anularea actiunii sau cererii.
Cum in speta reclamantul nu si-a indeplinit obligatia de plata a taxei judiciare de timbru in cuantum de 1505 lei, in termenul acordat, instanta va aplica sanctiunea anularii cererii privind despagubirile civile.
Asupra cererii privind daunele cominatorii instanta retine ca prin sentinta civila nr. 3125/02.09.1997 pronuntata de Judecatoria Tg-C. in dosarul nr.1024/1997 ramasa definitiva prin respingerea recursului a fost admisa plangerea formulata de petenta L.O., in contradictoriu cu intimatii B.C. si Prefectura G., fiind anulata Hotararea Comisiei Judetene nr. 2164/1996 si reconstituit petentei dreptul de proprietate pentru suprafata de 0,70 ha pe raza comunei L., sat M., judetul G., cu vecinii: N - M.tor G., S - N. N., E - Dealul S., V - soseaua comunala N. - H..
Impotriva acestei sentinte s-a formulat cerere de revizuire, iar prin sentinta civila nr.4884/25.11.1999 a fost admisa cererea de revizuire formulata de revizuentul B.C., a fost desfiintata sentinta civila nr.3125/02.09.1997 si pe fond respinsa plangerea formulata de petenta L.O. impotriva HCJ nr.2124 din 06.12.1996.
Prin sentinta civila nr.5735/20.12.2000 pronuntata de Judecatoria T.-C. in dosarul nr.7481/2000 a fost admisa plangerea formulata de petentul B.C., a fost obligata intimata Comisia locala de aplicare a Legii nr.18/1991 sa intocmeasca documentatia necesara emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de teren situata in punctul "Vatra Satului M.", cu latimea de 13,5 m si lungimea din drumul comunal DJ 675 pana in Dealul Seci, vecina la nord cu I.I.G., la sud most.T.L.C., la est Dealul S. si la vest - P.I. ( D.J.675). A fost obligata intimata Comisia Judeteana G. de aplicare a Legii nr. 18/1991 sa emita titlul de proprietate pentru terenul mai sus mentionat pe numele M.torilor autoarei M. N. B..
Din datele comunicate de Comisia locala de fond funciar rezulta ca reclamantul nu a fost pus in posesie pentru terenurile din litigiu, reclamantul solicitand, in cauza, obligarea primarului la plata de daune cominatorii, in temeiul art.64 din Legea nr.18/1991.
Potrivit art. 64 din Legea nr.18/1991 in cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul, iar daca instanta admite plangerea, primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau, dupa caz, punerea efectiva in posesie, sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila (devenit 905 dupa republicare).
Aplicarea penalitatilor nu semnifica o executare silita propriu-zisa, ci constituie un mijloc de constrangere patrimoniala indirecta a debitorului, pentru a executa in natura obligatia cu caracter strict personal pe care si-a asumat-o, constrangere ce se exercita in cadrul unei proceduri executionale. 
Din dispozitiile prevazute de art.905 Cod procedura civila rezulta ca aplicarea penalitatilor debitorului obligatiei de a face intuitu personae, cum este aceea de a efectua punerea in posesie pentru terenurile ce au facut obiectul Legii nr.18/1991, se poate face doar in cadrul procedurii executionale ce debuteaza prin incuviintarea executarii silite, alin.1 al acestui articol prevazand ca "daca in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii debitorul nu executa obligatia de a face sau de a nu face, care nu poate fi indeplinita prin alta persoana, acesta poate fi constrans la indeplinirea ei prin aplicarea unor penalitati, de catre instanta de executare".
Instanta retine ca in cauza nu sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea de penalitati, intrucat reclamantul nu a facut dovada ca a fost incuviintata executarea silita a titlului executoriu care cuprinde obligatia de a face si ca incheierea de incuviintare a executarii a fost comunicata debitorului, motiv pentru care va fi respinsa cererea. PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E :
                
            Anuleaza ca netimbrat capatul de cerere privind despagubirile civile din actiunea formulata de reclamantul B.C., domiciliat in B., Soseaua M.B., nr. 297, bloc 15, sc. A, apt.4, sector 3, CNP _., in contradictoriu cu paratii Primarul comunei L.- B.I.si Comisia Locala L. de Aplicare a Legii 18/1991, cu sediul in Comuna L., judetul G..
            Respinge cererea privind daunele cominatorii.
            Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecatoria T.-C..
            Pronuntata in sedinta publica azi 12.03.2014.

  
Presedinte,
C.V.
Grefier,
M.N.M.
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010