Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

Plangere HCJ

(Sentinta civila nr. 415/2014 din data de 04.03.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

R O M A N I A
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
TG-CARBUNESTI

Sentinta civila Nr. 415/2014
Sedinta publica de la 04 Martie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE L.M.P.
Grefier E.I.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petenta T.N., domiciliata in comuna B., sat P.V., judetul G., pe intervenientul principal C.F., domiciliat in comuna B., judetul G., si pe intimatele Comisia Locala de Fond Funciar B., cu sediul in comuna B., judetul G., Comisia Judeteana de Fond Funciar G., cu sediul in Tg-Jiu, judetul G., si Directia Silvica G., cu sediul in Tg-Jiu, judetul G., avand ca obiect fond funciar - plangere HCJ.
La apelul nominal facut in sedinta publica, la ordinea cauzei conform listei de sedinta, au lipsit partile, petenta fiind reprezentata de avocat P.C., iar intervenientul de procuratoarea D.D..
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care a invederat ca prin serviciul registratura au fost inaintate la dosarul cauzei relatiile solicitate Comisiei Locale de Fond Funciar B., respectiv adresa nr. 710/28.02.014, avand atasata schita terenului identificat.
Avocat P.C. a precizat ca a observat relatiile inaintate la dosar de Comisia Locala de Fond Funciar B..
Procuratoarea D.D. a precizat ca a observat relatiile inaintate la dosar de Comisia Locala de Fond Funciar B..
Instanta a pus in discutie proba cu expertiza topografica, solicitata de petenta.
Avocat P.C. pentru petenta a precizat ca nu mai insista in proba cu expertiza topografica, dat fiind ca a fost intocmita de catre Comisia Locala schita terenului si au fost audiati martorii.
Fata de precizarea petentei, formulata prin avocat P.C., instanta a luat act ca petenta renunta la proba cu expertiza topografica.
Avocat P.C. pentru petenta a precizat ca nu formuleaza alte cereri.
Procuratoarea D.D. a precizat ca nu formuleaza alte cereri.
Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat, constatand terminata cercetarea judecatoreasca si cauza in stare de judecata, instanta a acordat cuvantul pe exceptia lipsei de interes a intervenientului C.F. in promovarea cererii de interventie, invocata de petenta si unita de instanta cu fondul cauzei.
Avocat P.C. pentru petenta a solicitat admiterea exceptiei lipsei de interes a intervenientului C.F. in promovarea cererii de interventie. Intervenientul nu a solicitat prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietate terenul in litigiu, astfel ca nu are interes sa solicite anularea HCJ de invalidare.
Reprezentanta intervenientului C.F. a solicitat respingerea exceptiei lipsei de interes a intervenientului C.F. in promovarea cererii de interventie motivat de faptul ca intervenientul a solicitat terenul in litigiu.
In replica, avocat P.C. a precizat ca cererea intervenientului a fost facuta in baza Legii nr. 1/2000 si a fost validat partial.
Instanta a acordat cuvantul pe fond, asupra cererii principale si asupra cererii de interventie formulate de intervenientul C.F..
Avocat P.C. pentru petenta a solicitat admiterea plangerii, anularea partiala a HCJ nr.4220/2006 cu privire la pozitia petentei T.N. si reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenta dintre suprafata de teren de 7988 mp, identificata de Comisia Locala, si suprafata de teren de 2000 mp, validata anterior lui C.F., deci pentru suprafata de 5988 mp, asa cum rezulta din schita depusa la fila 40 din dosarul cauzei si din ultima schita depusa la dosar de Comisia Locala.
Totodata, a solicitat respingerea cererii de interventie formulata de intervenientul C.F..
Reprezentanta intervenientului C.F., D.D., a solicitat ca terenul in litigiu sa fie impartit frateste intre T.N. si C.F..

INSTANTA

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei T-C. la data de 27.09.2013, sub nr_../317/2013, petenta T.N. a solicitat, in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala de Fond Funciar B., Comisia Judeteana de Fond Funciar G. si Directia Silvica G., ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea Hotararii Comisiei Judetene G. nr.4220/2006, comunicata petentei prin adresa nr. 3133/09.09.2013, si obligarea intimatelor sa-i reconstituie suprafata de teren cu vegetatie forestiera solicitata prin cererea de reconstituire nr.432/28.11.2005.
In motivare, petenta a aratat ca, prin cererea de reconstituire nr.432/28.11.2005, a solicitat Comisiei Locale de Fond Funciar B. reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0.42 ha teren cu vegetatie forestiera de pe urma autorului C.N., in cuprinsul cererii de reconstituire aratand ca este mostenitoarea autorului mentionat, cererea de reconstituire fiind insotita de inscrisuri pentru dovedirea dreptului de proprietate, precum si pentru dovedirea legaturii de filiatie fata de autor.
A invederat reclamanta ca cererea sa de reconstituire a fost respinsa de Comisia Judeteana G. de fond funciar prin HCJ nr.4220/11.08.2006, motivat de faptul ca nu a facut dovada dreptului de proprietate.
A precizat reclamanta ca nu este de acord cu aceasta solutie adoptata de Comisia Judeteana, deoarece este mostenitoarea autorului sau si a facut dovada faptului ca acesta a detinut anterior colectivizarii suprafata de teren solicitata prin cererea de reconstituire.
Terenul solicitat are o suprafata de cea 7988 mp si face parte dintr-o curea de teren cu o latime de 14 m ce se intinde pana in hotarul Pojarului la Est, avand urmatoarele vecinatati: Nord - most. M.A., Sud - S.L., Est - hotar Pojar, Vest- rest proprietate teren agricol.                                                                  
A mai aratat petenta ca vecinul din partea de nord, def. M.A., cu mostenitorii M.I. si C.F., detin titlu de proprietate in care petenta este mentionata ca vecin in partea de sud, iar Comisia locala de fond funciar B. a identificat prin schita amplasamentul terenului confirmand suprafata si vecinatatile indicate. Diferenta dintre suprafata solicitata (0,42 ha) si cea identificata de CLFF (0,7988 ha) se explica prin faptul ca in timp terenul s-a impadurit in mod natural, in prezent petenta intelegand sa solicite intreaga suprafata, pe vechiul amplasament.
In acest context, a aratat petenta ca apreciaza ca solutia adoptata de Comisia Judeteana de Fond Funciar G. de invalidare a cererii de reconstituire este neintemeiata, motiv pentru care solicita admiterea plangerii formulate si obligarea intimatelor sa-i reconstituie suprafata de 0,7988 ha teren cu vegetatie forestiera pe amplasamentul indicat in schita intocmita de Comisia Locala de Fond Funciar B..
In  drept, petenta si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art.53 din Legea 18/1991.
Sub aspectul probatiunii, petenta a aratat ca intelege sa se foloseasca de proba cu inscrisuri, proba testimoniala si proba cu expertiza de specialitate.
Au fost atasate cererii de chemare in judecata, in copie: adresa nr. 3133/09.09.2013 emisa de Primaria comunei B., HCJ nr.4220/11.08.2006 cu anexa aferenta, schita teren, acte stare civila, titlul de proprietate nr. 1500936/03.06.2008 (filele 4-12).
Petentei i-au fost comunicate in scris lipsurile cererii de chemare in judecata, lipsuri pe care le-a complinit in data de 17.10.2013, prin nota inaintata la dosar (fila 17) petenta indicand numele si domiciliile martorilor propusi spre audiere.
Cererea de chemare in judecata si inscrisurile doveditoare au fost comunicate intimatelor, cu mentiunea de a formula intampinare.
La data de 25.10.2013 a fost inaintata la dosarul cauzei cerere de interventie principala formulata de numitul C.F. (filele 25-26). Prin cererea de interventie, C.F. a aratat ca este frate cu reclamanta T.N., fiind indreptatit alaturi de petenta la terenul cu vegetatie forestiera solicitat la reconstituire in prezenta cauza. A mai sustinut C.F. ca, in mod intentionat si fara a-i aduce la cunostinta, petenta a formulat singura prezenta plangere impotriva comisiilor de fond funciar, urmarind sa obtina numai pentru ea intreaga suprafata de teren cu vegetatie forestiera.
Au fost atasate cererii de interventie, in copie: cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate nr. 418/20.03.1998, procesul verbal de punere in posesie nr.157/22.01.2004, acte de stare civila, declaratie C.F. (filele 27-31).
Intimata Directia Silvica G. a formulat intampinare (fila 32), prin care a solicitat respingerea actiunii.
In motivare, intimata a aratat ca nu sunt indeplinite si respectate conditiile fundamentale dispuse de legislatia funciara pentru retrocedarea proprietatilor forestiere (autor deposedat, dovada filiatiei fata de autorul deposedat, dimensiunea dreptului de proprietate si amplasamentul acestuia).
A mai sustinut intimata ca martorii propusi nu detin acte care sa ateste ca sunt proprietari pe terenul vecin cu al petentei si raportat la varsta acestora nu aveau cum sa cunoasca daca autorii petentei au detinut terenuri cu vegetatie forestiera anterior nationalizarii.
 A mai aratat intimata ca actiunea este netemeinica si nefondata, intrucat se solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de teren cu vegetatie forestiera fara sa se respecte conditiile impuse de art.6 alin 1 si alin 1 indice 3 din Legea 1/2000 modificata, respectiv dispozitiile privind proba cu acte sau martori proprietari vecini pe toate laturile, avand in vedere ca nici petenta si nici martorii nu detin acte de proprietate pe terenurile cu vegetatie forestiera sau alte terenuri impadurite.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe disp. art.205 C.pr.civ., intimata solicitand judecarea cauzei si in lipsa sa.
Intimata Comisia Judeteana de Fond Funciar G. a formulat intampinare (file 34), prin care a solicitat respingerea actiunii in ceea ce o priveste.
In motivare, intimata a invocat prevederile HG. nr. 890/2005, potrivit carora Comisia Judeteana are competenta sa solutioneze contestatiile, sa valideze sau sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale si sa emita titluri de proprietate, toate acestea facandu-se insa urmare a activitatii comisiilor locale in a caror competenta exclusiva sunt date atributiile de stabilire a suprafetelor de teren ce urmeaza a fi atribuite persoanelor indreptatite, iar punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare, atributii ce revin comisiilor locale.
A mai precizat intimata ca prin H.CJ. G. nr. 4220/2006 Comisia Judeteana G. a invalidat suprafata de 0,42 ha teren forestier, motivat de neindeplinirea prevederilor art.9 alin. 4 si 5 din Legea nr. 18/1991, a prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, republicata si actualizata, precum si a prevederilor art. 11 din Regulamentul de aplicare a legii nr.247/2005, aprobat prin H.G. 890/2005, asa cum reiese din documentatia intocmita de Comisia Locala B..
La momentul adoptarii acestei hotarari, petenta nu a facut dovada proprietatii cu acte sau declaratii de la vecini proprietari pentru suprafetele de teren solicitate, fapt ce exclude culpa comisiei judetene, intrucat obligatia de a proba cu acte doveditoare conform art.9 alin.5 din Legea nr.18/1991, actualizata, revine solicitantilor.
A mai sustinut intimata ca este cert ca, atata timp cat solicitantii nu fac dovada proprietatii la comisia judeteana si nu uzeaza in mod eficient de procedura administrativa, nu se poate retine vreo culpa Comisiei Judetene G. in ceea ce priveste invalidarea suprafetei de teren pentru care nu face dovada proprietatii, asa cum reiese din documentatia intocmita de Comisia Locala B..
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe disp. art.205 alin.2 C.pr.civ., iar intimata a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
Intampinarile formulate au fost comunicate petentei, punandu-i-se in vedere ca este obligata ca in termen de 10 zile sa formuleze raspuns la acestea.
Petenta a formulat raspuns la intampinari (fila 38), prin care a aratat ca sustinerile intimatelor din intampinari nu sunt intemeiate, avand in vedere urmatoarele considerente: petenta a atasat cererii de reconstituire dovada filiatiei fata de autorul C.N., acesta fiind tatal sau; petenta a atasat declaratii de vecinatate pe ambele laturi ale terenului; cel putin unul dintre  vecini (most. M.A.) a obtinut titlu de proprietate in care petenta este evidentiata ca vecin in partea de Sud; amplasamentul terenului a fost identificat de CLFF B., prin schita intocmita.
A sustinut petenta ca a facut dovada faptului ca este indreptatita sa solicite reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenului in litigiu, fiind fiica autorului C.N., iar dovada dreptului de proprietate urmeaza a fi facuta prin proba testimoniala.
In drept, petenta a invocat disp. art.201 alin.3 C.pr.civ.
La raspunsul la intampinare, petenta a atasat, in copie, titlul de proprietate nr.1500936/03.06.2008 si, in original, schita intocmita de CLFF B. (filele 39-40).
Prin rezolutia presedintelui de complet din data de 03.12.2013 a fost stabilit primul termen de judecata la data de 07.01.2014, pentru cand s-a dispus citarea partilor si emiterea unei adrese catre Comisia Locala de fond funciar B. pentru: a inainta documentatia care a stat la baza emiterii HCJ G. de invalidare nr.4220/11.08.2009, pozitia 24 tabel anexa - defunct C.N., solicitant T.N.; dovada comunicarii HCJ contestate catre petenta, conform disp. art.53 alin. l din Legea 18/1991, urmand a preciza daca adresa nr.3133/09.09.2013 reprezinta prima comunicare a HCJ contestata catre petenta sau au mai existat comunicari anterioare, raspunsul urmand a fi insotit de dovezi aferente; a preciza daca terenul cu vegetatie forestiera solicitat de petenta T.N. prin cererea inregistrata sub nr.432/28.11.2005 a mai fost solicitat la reconstituire si de catre alti mostenitori ai autorului C.N., in caz afirmativ, sa se precizeze concret ce cereri de reconstituire au fost formulate, de catre cine si sa se comunice modalitatea de solutionare, urmand a fi inaintate documentatiile intocmite pana in prezent; a preciza daca terenul solicitat la reconstituire de catre petenta T.N. si invalidat prin HCJ nr.4220/11.08.2009 se regaseste in suprafata de teren cu vegetatie forestiera de 0,6000 ha inscrisa in procesul verbal de punere in posesie nr. 157/22.01.2004, defunct C.N., mostenitori C.F.si T.N.; a inainta documentatia care a stat la baza emiterii procesului verbal de punere in posesie nr. 1.57/22.01.2004, respectiv toate cererile de reconstituire formulate, actele doveditoare si actele de stare civila depuse  de solicitanti, propunerea organului local, HCJ de validare cu anexa aferenta.
La solicitarea instantei, intimata Comisia Locala de Fond Funciar P. a raspuns prin adresa nr. 4855/06.01.2014 (fila 50), prin care a comunicat urmatoarele: terenul cu vegetatie forestiera ce a apartinut defunctului C.N. a fost solicitat de T.N. si C.F., mostenitorii acestuia, conform cererilor depuse de acestia si anexate in copie la prezenta; terenul forestier solicitat de T.N. si C.F.se regaseste in procesul verbal nr.157/22.01.2004, dar acesta nu a fost semnat de Ocolul Silvic H., motivul fiind ca terenul inscris in procesul verbal depaseste suprafata validata; in momentul de fata s-a facut o inventariere a tuturor terenurilor forestiere ce au apartinut defunctului C.N., terenuri aflate pe vechiul amplasament liber la aceasta data, insumand o suprafata totala de 13561 mp.
A mai precizat organul local B. ca instanta are posibilitatea sa reconstituie mostenitorilor, in coproprietate, intreaga suprafata de 13561 mp, intrucat acestia au solicitat reconstituirea atat in baza Legii 1/2000, cat si in baza Legii 247/2005.
Au fost atasate adresei de raspuns, in copie, cererea de reconstituire formulata de T.N. si inregistrata sub nr. 432/28.11.2005, schita amplasament teren forestier intocmita de petenta, declaratii date la organul local de S.L.si C.A., certificat de deces C.N., certificat de nastere C.N., buletin de identitate T.N. - primele file, cererea de recosntiturie formulata de C.F. si inregistrata sub nr. 418/20.03.1998, declaratie C.F. datata 20.03.1998, buletin de identitate C.F.- primele file, certificat de nastere C.F., patru schite intocmite de Comisia Locala de fond funciar B. pentru terenul in suprafata totala de 13561 mp, HCJ nr. 4220/2006 si anexa aferenta (filele 51-67).
La termenul de judecata din data de 07.01.2014, pentru considerentele expuse in cuprinsul incheierii de sedinta de la acea data (filele 69-70), instanta a admis in principiu cererea de interventie formulata de intervenientul C.F..
Petenta T.N. a formulat intampinare la cererea de interventie (filele 77-78).
Pe cale de exceptie, petenta a solicitat respingerea cererii de interventie ca lipsita de interes, cu motivarea ca, pentru a beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile Lei 18/1991, este necesara formularea unei cereri. A invocat petenta prevederile art. 9 din Legea 18/1991 si art.11 din Regulament, potrivit carora este necesara formularea unei cereri de catre persoana indreptatita sa solicite reconstituirea.
A mai aratat petenta ca prin plangerea formulata a contestat HCJ 4220/11.08.2006 prin care i-a fost invalidata cererea de reconstituire formulata in baza Legii 247/2005, asa cum rezulta din anexele HCJ - ului respectiv, iar pentru a beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate si, implicit, de a fi parte in prezenta contestatie, intervenientul trebuia sa fi formulat o cerere de reconstituire in baza Legii 247/2005, in lipsa acestei cereri cererea de interventie fiind lipsita de interes.
Pe fond, petenta a solicitat respingerea cererii de interventie formulate ca neintemeiata, cu motivarea ca prin cererea de reconstituire nr.418/1998, depusa la dosar de catre intervenient si de catre organul local, intervenientul a solicitat alte suprafete de teren decat cele care fac obiectul plangerii petentei, provenite tot de la autorul comun, si chiar daca unele dintre acestea au ca vecin pe M.A. si S.I., nici una dintre acestea nu are latimea de 14 m. A sustinut petenta ca suprafetele de teren au fost identificate de Comisia Locala de fond funciar B., fiind diferite de cureaua de teren solicitata de petenta.
A apreciat petenta ca rezulta faptul ca nici in cererea nr.418/1998 intervenientul C.F. nu a solicitat suprafata de teren cu vegetatie forestiera solicitata de petenta in anul 2005.
Referitor la procesul verbal de punere in posesie 157/22.01.2004, petenta a invederat ca se impune solicitarea de lamuriri Comisiei Locale de fond funciar B. cu privire la urmatoarele aspecte: daca a existat o hotarare a comisiei judetene de validare care a stat la baza emiterii acestui proces verbal, deoarece organul local nu a facut nici o referire la existenta unei astfel de validari si nu a inaintat inscrisuri in acest sens; care este situatia juridica a acestui proces verbal in lipsa semnaturii reprezentantului ocolului silvic.   
In drept, petenta si-a intemeiat intampinarea pe disp. art. 205-208 raportat la art. 65 alin. 3 C.pr.civ.
La termenul de judecata din 21.01.2014 (incheiere de sedinta stata la filele 79-80), instanta a dispus revenirea cu adresa catre Comisia Locala de Fond Funciar B. pentru a comunica urmatoarele: sa se inainteze dovada comunicarii HCJ nr. 4220/11.08.2009 catre petenta T.N.; sa se comunice modalitatea de solutionare a cererii de reconstituire nr. 418/20.03.1998 formulata de Cirlig N. Florian, propunerea de validare/invalidare, HCJ de validare/invalidare, precum si toata documentatia intocmita in baza acestei cereri; sa se inainteze documentatia care a stat la baza emiterii procesului verbal de punere in posesie nr.157/22.01.2004, respectiv toate cererile de reconstituire formulate, actele doveditoare si actele de stare civila depuse de solicitanti, propunerea organului local, HCJ de validare cu anexa  aferenta; sa se precizeze daca au fost emise acte de proprietate in procedura prevazuta de legile fondului funciar pentru terenurile cu vegetatie forestiera provenite de la autorul C.N.. De asemenea, instanta a incuviintat pentru petenta si pentru intervenient proba cu martorii proprietari vecini de mejdina ai terenurilor in litigiu, respectiv M.A. si S.L. sau mostenitorii acestora, a respins proba cu martorul M.I., solicitata de procuratoarea intervenientului, a dispus prorogarea discutiilor privind utilitatea probei cu expertiza pana dupa audierea martorilor si comunicarea relatiilor solicitate Comisiei Locale de Fond Funciar B..
La solicitarea instantei, intimata Comisia Locala de Fond Funciar P. a raspuns prin adresa nr. 346/30.01.2014 (fila 82), prin care a comunicat ca cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr.418/1998 formulata de C.F. a fost validata pentru suprafata 0,20 ha, desi acesta a solicitat la reconstituire 0,82 ha, drept pentru care intervenientul figureaza inscris in HCJ nr.3063/2002, anexa 53, pozitia 215, validare cu 0,20 ha.
 A mai precizat intimata ca documentatia (procesul-verbal de punere in posesie) s-a intocmit pentru o suprafata mai mare, motivul fiind reconstituirea terenului in comuna B. pe vechiul amplasament, procesul verbal nefiind semnat de Ocolul Silvic nici pana la aceasta data.
A mai sustinut intimata Comisia Locala B. ca pentru terenurile cu vegetatie forestiera provenite de la autorul C.N. nu a fost emis nici un act.
Au fost atasate adresei de inaintare, in copie: cererea de reconstituire formulata de C.F. si inregistrata sub nr. 418/20.03.1998, declaratie C.F.datata 20.03.1998, buletin de identitate C.F. - primele file, certificat de nastere C.F., procesul-verbal de punere in posesie nr. 157/22.01.2004, tabel anexa HCJ, tabel nominal incheiat cu ocazia inmanarii HCJ nr.4220/2006 (filele 83-90).
Petenta, prin aparator, a depus la dosarul cauzei, in copie, acte de stare civila pentru martora C. (fosta M.) F. (filele 91-93).
Intervenientul C.F., prin procurator, a depus la dosar note de sedinta, avand atasata copia actului de schimb datat 26.04.1939 (filele 94-95).
In sedinta publica din data de 04.02.2014 au fost audiati martorii C.F. si S. L., depozitiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei (filele 96-97).
La acelasi termen de judecata, pentru considerentele expuse in cuprinsul incheierii de sedinta (filele 98-99), instanta a unit exceptia lipsei de interes a intervenientului C.F., invocata de petenta T.N., cu fondul cauzei, a incuviintat proba cu interogatoriul petentei T.N., a dispus revenirea cu adresa catre Comisia Locala de Fond Funciar B. pentru a comunica urmatoarele: sa se precizeze daca au fost emise acte de proprietate in baza HCJ nr. 3063/2002, pozitia 215 tabel anexa C.F., respectiv: adeverinta de proprietate, proces-verbal de punere in posesie, titlu de proprietate si, in caz afirmativ, sa se inainteze la dosarul cauzei; sa se precizeze expres daca procesul-verbal de punere in posesie nr. 157/22.01.2004 a fost intocmit in baza HCJ nr. 3063/2002; sa se procedeze la individualizarea terenului cu vegetatie forestiera in suprafata de 0,20 ha, validat intervenientului C.F., in totalul suprafetei de 1,3561 ha identificata prin schita de Comisia Locala; sa se inainteze HCJ de validare nr. 3063/2002 pentru care a fost inaintata doar anexa de validare.
La solicitarea instantei, intimata Comisia locala de fond funciar B. a raspuns prin adresa nr. 554/14.02.2014 (fila 102), prin care a precizat ca pe numele lui C.F. a fost emis procesul verbal de punere in posesie nr.157/2004, in coproprietate, pe o suprafata de 6000 mp, dar acesta nu a fost semnat de Ocolul Silvic pentru ca a depasit suprafata validata de 0,20 ha si nu poate fi luat in considerare, cu mentiunea ca nu au fost emise alte acte (titlu de proprietate, adeverinta de proprietate) pentru mostenitorii lui C.N.. Privitor la individualizarea terenului cu vegetatie forestiera de 0,20 ha validat pe numele lui C.F., intimata a precizat ca acest teren face parte din suprafata totala de 1,3561 ha, fiind vorba de o singura curea de pamant si padure identificata a autorului C.N. si pentru a se imparti in mod corect acesti 0,20 ha pot fi inclusi in suprafata totala de 1.3561 ha si sa se emita o hotarare in coproprietate.
A fost atasata adresei de inaintare, in copie, HCJ nr. 3063/25.02.2002 (fila 103).
La termenul de judecata din data de 18.02.2014 a fost sustinut un interogatoriu petentei (fila 104).
Prin adresa nr. 710/28.02.2014 (fila 108) intimata Comisia Locala de fond funciar B. a aratat ca terenul in suprafata de 0,20 ha validat pe numele lui C.F. face parte din suprafata totala de 1,3561 ha, situat in tarlaua 96, UP III, UA 112, inaintand schita terenului mentionat (fila 109).
Analizand actele si lucrarile dosarului:
In urma analizarii materialului probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarea stare de fapt, care va fi avuta in vedere atat la solutionarea cererii de chemare in judecata principale formulate de T.N., cat si la solutionarea cererii de interventie principale formulate de C.F.:
Din actele de stare civila depuse la dosarul cauzei (certificatele de nastere state la filele 9 si 29, certificatul de casatorie al petentei stat la fila 10, actele de identitate ale ambelor parti state la filele 8 si 30) rezulta ca petenta si intervenientul principal sunt frati si, totodata, mostenitori ai autorului C.N., decedat la data de 30.03.1959 (certificat de deces stat la fila 54).
Se mai retine, atat din sustinerile partilor, cat si din relatiile comunicate de organul local prin adresele nr.4855/06.01.2014, nr.346/30.01.2014, nr.554/14.02.2014 si nr.710/28.02.2014, ca atat petenta, cat si intervenientul, au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera situate pe raza comunei B., terenuri provenite de la autorul C.N., dupa cum urmeaza:
- intervenientul C.F. a formulat cererea inregistrata sub nr.418/20.03.1998 (fila 57), prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera in suprafata totala de 0,82 ha, in declaratia din aceeasi data facand precizarea ca este mostenitorul defunctului C.N.;
- petenta T.N. a formulat cererea inregistrata sub nr.432/28.11.2005 (fila 51), prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera in suprafata totala de 0,42 ha, in cuprinsul cererii facand mentiunea ca solicita reconstituirea in calitate de mostenitoare a defunctului C.N..
Retine instanta ca cele doua cereri de reconstituire a dreptului de proprietate au fost solutionate dupa cum urmeaza:
- cererea de reconstituire nr.418/20.03.1998 formulata de intervenientul C.F. a fost solutionata prin HCJ nr.3063/25.02.2002, anexa 53, pozitia 215 (filele 88-89, 103), fiind validat partial C.F. cu suprafata de teren cu vegetatie forestiera de 0,20 ha;
- cererea de reconstituire nr.418/20.03.1998 formulata de petenta T.N. a fost solutionata prin HCJ nr.4220/11.08.2006, pozitia 24 tabel anexa (filele 65-67), fiind invalidata cererea de reconstituire.
Intervenientul C.F. nu a contestat HCJ G. nr. 3063/25.02.2002, iar in baza acestei hotarari de validare a fost emis procesul verbal de punere in posesie nr.157/22.01.2004 (fila 87), pentru teren cu vegetatie forestiera in suprafata de 0,6000 ha. Prin adresele nr.346/30.01.2014 si nr.554/14.02.2014, Comisia Locala de fond funciar B. a precizat ca procesul verbal de punere in posesie nr.157/2004 a fost intocmit cu depasirea suprafetei de teren validate, respectiv desi validarea a fost pentru 0,20 ha, procesul verbal de punere in posesie a fost intocmit pentru 0,60 ha, motiv pentru care Ocolul Silvic a refuzat semnarea acestui proces verbal, cu consecinta ca nu a mai fost luat in considerare.
Petenta T.N. a contestat HCJ nr.4220/11.08.2006, contestatia facand obiectul prezentului litigiu.
Se mai retine ca intimata Comisia Locala de fond funciar B. a identificat toate terenurile cu vegetatie forestiera detinute pe raza comunei B. de autorul C.N., totalizand o suprafata de 1,3561 ha, intocmind schitele acestor terenuri (filele 61-64), precizand ca sustine reconstituirea in indiviziune pentru cei doi mostenitori ai autorului C.N., pentru terenurile in suprafata totala de 1,3561 ha.
Analizand temeinicia cererii de chemare in judecata principale formulate de petenta T.N.:
Asa cum s-a aratat si mai sus, prin cererea de reconstituire formulata de petenta T.N. si inregistrata la Primaria comunei B. sub nr.432/28.11.2005 (fila 51), aceasta a solicitat, in baza Legii 247/2005, reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile cu vegetatie forestiera in suprafata de 0,42 ha, situate pe raza comunei B., judetul G., terenuri provenite de la autorul def. C.N..
Cererea de reconstituire a fost insotita de schita terenului solicitat intocmita de petenta (fila 52), in care petenta a redat teren cu latime de 14 si lungime de 300 m, cu vecini: la N - teren M. A., la S - teren S. L., la V - teren agricol proprietatea petentei, la E - hotarul comunei B..
Prin HCJ nr. 4220/11.08.2006, s-a invalidat cererea promovata de catre petenta, cu motivarea ca nu a facut dovada proprietatii cu acte de proprietate sau declaratii de martori ale proprietarilor vecini sau mostenitorilor lor pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.
Impotriva HCJ nr.4220/11.08.2006 petenta a promovat prezenta plangere, apreciata de instanta ca fiind facuta in termen legal, intrucat din relatiile comunicate de organul local la solicitarea instantei a rezultat ca hotararea de invalidare nu a fost comunicata petentei cu respectarea rigorilor prevazute de disp. art. 53 alin.1 din Legea 18/1991 rep., potrivit carora hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, iar petenta, in cadrul raspunsul la interogatoriu, a precizat ca nu i-a fost inmanata hotararea organului judetean la momentul solutionarii cererii sale.
Instanta retine ca in sustinerea cererii de reconstituire formulata, petenta a depus declaratii de recunoastere reciproca a limitelor proprietatii terenului forestier detinut pe teritoriul comunei, declaratii date de proprietarii vecini sub sanctiunea art.292 C.pen.
Cererea de reconstituire si hotararea de invalidare a acesteia dovedesc indeplinirea procedurii administrativ - funciare reglementate de lege.
Identificarea terenului solicitat s-a facut de intimata Comisia locala de fond funciar B. in conditiile legii, respectiv ale art.5 lit. c) din regulamentul aprobat prin HG nr.890/2005. Astfel, comisia locala este autoritatea publica indrituita si chiar obligata sa stabileasca marimea si amplasamentul terenului solicitat spre reconstituire, indiferent daca reconstituirea se face prin procedura administrativa sau cea judiciara.
In ceea ce priveste identificarea terenului de catre organul local B., instanta face urmatoarele observatii:
Comisia Locala de fond funciar B. a intocmit schita terenului solicitat la reconstituire de petenta T.N. prin cererea nr.432/28.11.2005 (schita de la fila 40 dosarul cauzei), intocmind, de asemenea, si schitele tuturor terenurilor cu vegetatie forestiera ce au apartinut autorului C.N., in suprafata totala de 1,3561 mp (schitele de la filele 61-64), suprafata totala in care se include si terenul solicitat la reconstituire de catre petenta.
Instanta subliniaza faptul ca analiza temeiniciei plangerii deduse judecatii nu se poate face decat prin raportare la terenul solicitat de catre petenta la reconstituire si invalidat de organul judetean, si nicidecum prin raportare la toate suprafetele de teren ce au apartinut anterior preluarilor abuzive autorului acesteia, def. C.N., in conditiile in care aceste terenuri nu au fost cerute la reconstituire de petenta.
Aceasta, intrucat legile adoptate in materia fondului funciar (Lg.18/1991, Lg.169/1997, Lg.1/2000 si Lg.245/2005) au instituit o procedura speciala de reconstituire a proprietatii asupra terenurilor agricole si forestiere, finalizata cu emiterea titlului de proprietate, drept pentru care, fiind o procedura speciala, persoanele indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate trebuie sa respecte intocmai succesiunea etapelor ei si sa conteste in conditiile precis determinate de lege. Etapele premergatoare emiterii titlului au ca obiect stabilirea intinderii dreptului de proprietate si a amplasamentului terenului atribuit. Prioritar, pentru a beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile Legii 18/1991, persoana indreptatita la reconstituire trebuie sa se adreseze cu o cerere scrisa comisiei locale de fond funciar, iar potrivit dispozitiilor art.5 lit. a, c, si h din HG 890/2005, comisia locala are obligatia de a prelua si analiza cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate, de a intocmi propunerile de validare si a le inainta comisiei judetene. Potrivit disp. art.6 lit. e) din HG 890/2005, comisia judeteana are obligatia de a valida sau invalida propunerile comisiei locale, iar in cazul validarii propunerii comisiei locale printr-o hotarare a comisiei judetene, conform dispozitiilor art.5 lit. i) din HG 890/2005, comisia locala are obligatia de a pune in posesie persoanele indreptatite sa primeasca terenul, a intocmi si inainta comisiei judetene documentatia premergatoare eliberarii titlului de proprietate. Impotriva hotararii de validare sau invalidare solicitantul are deschisa calea plangerii prevazuta de art.53 din Legea 18/1991.
In concluzie, in cadrul prezentului litigiu, instanta analizeaza exclusiv temeinicia HCJ de invalidare nr.4220/2006, in limita pozitiei petentei, si indreptatirea petentei la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului cu vegetatie forestiera solicitat prin cererea nr.432/2005.
Revenind la terenul solicitat de petenta prin cererea nr.432/28.11.2005 si identificat de organul local prin schita intocmita (fila 40), instanta constata urmatoarele:
Desi petenta a solicitat la reconstituire teren cu vegetatie forestiera in suprafata de 0,4200 ha, iar organul local a identificat un teren cu vegetatie forestiera in suprafata de 0,7988 ha, instanta retine ca, in fapt, terenul solicitat la reconstituire de petenta este chiar terenul de 0,7988 ha, aspect care rezulta din schita terenului solicitat, intocmita de petenta la momentul formularii cererii de reconstituire. Se poate observa, astfel, ca petenta a cerut terenul cu vegetatie forestiera, cu latimea de 14 m intre M. A. (N) si S.L. (S), iar referitor la lungime, desi a indicat lungimea de 300 m, s-a raportat la restul proprietatii sale teren agricol (V) pana in hotarul cu comuna B. (E), aceste limite fiind intocmai redate si in schita organului local. Mai exact, organul local a identificat teren cu vegetatie forestiera, cu latimea de 14 m, intre M.A. (N) si S.L. (S), cu o lungime de 533,58 m, intre restul proprietatii petentei (V) pana in hotarul P. (E). Este astfel evident ca petenta s-a aflat doar intr-o eroare cu privire la lungimea terenului solicitat la reconstituire, in fapt intelegand sa solicite intreg terenul aflat intre limitele indicate: M.A. (N), S.L. (S), rest proprietate agricol petenta (V), hotarul cu B. - hotar P. (E).
In ceea ce priveste dovada dreptului de proprietate asupra terenului solicitat la reconstituire, instanta retine ca aceasta s-a facut in conditiile art.6 alin.1 din Legea nr.1/2000, prin declaratiile proprietarilor vecini, reconstituirea dreptului solicitandu-se a fi facuta pe vechiul amplasament. Dispozitiile art.6 alin.1 din Legea nr.1/2000 stabilesc modul in care se poate face proba dreptului de proprietate pentru terenurile cu vegetatie forestiera, si anume cu acte de proprietate anterioare anului 1948 sau, in lipsa acestor acte, cu martorii reprezentati de proprietarii vecini ai terenului.
In instanta au fost audiati vecinii inscrisi in schita terenului (mostenitori M.A. si S. L.), acestia recunoscand vecinatatea terenului lor cu cel solicitat de petenta. Astfel, au fost audiati: C.F., mostenitoarea autorului M.A., prin actele de stare civila depuse la dosarul cauzei (filele 91-93) aceasta facand dovada ca este mostenitoarea autorului mentionat, precum si S. L., depozitii atasate la dosarul cauzei (filele 96-97).
De asemenea, se mai retine ca pentru defunct M.A. (vecinul de la Nord), cu mostenitori M.I. si C.F. (audiata de instanta), a fost eliberat titlul de proprietate nr.1500936/03.06.2008, pentru teren cu vegetatie forestiera in suprafata de 4,1370 ha (fila 12), iar la terenul situat in T 96 P 13907 si 13907/1 este mentionata ca vecina la Sud tocmai petenta T.N..
Instanta apreciaza astfel ca petenta a facut dovada dreptului de proprietate pentru terenurile cu vegetatie forestiera in suprafata de 0,7988 ha provenite de la autorul C.N. si solicitate la reconstituire.
Avand in vedere si dispozitiile art. 6 alin 14 care stipuleaza ca orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi inlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta probanta produsa de detinatorul actual al terenului sau de catre terti, tagaduind dreptul de proprietate, instanta constata ca in cauza nici una dintre intimate nu a inlaturat probele adminstrate in instanta, ci dimpotriva intimata Comisia Locala B. a confirmat amplasamentul si indreptatirea petentei la reconstituire.
Instanta va avea in vedere solicitarea petentei ca reconstituirea dreptului de proprietate sa se faca doar pentru suprafata de 0,5988 ha teren cu vegetatie forestiera (diferenta intre suprafata de 0,7988 ha identificata de organul local si suprafata de 0,2000 ha validata intervenientului C.F.), drept pentru care, dand expresie principiului disponibilitatii care guverneaza desfasurarea procesului civil, in baza art.8 al.3 din L. 18/1991, art.53 L.18/1991 si art.6 al.13 din L.1/2000, vazand si disp. art.11 alin.8 din HG 890/2005, instanta va admite plangerea formulata de petenta T.N., va anula HCJ nr.4220/11.08.2006, cu privire la pozitia nr.24 tabel anexa - autor C.N., mostenitor solicitant T.N., si va dispune reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea petentei T.N. pentru suprafata de 0,5988 ha teren cu vegetatie forestiera (diferenta intre suprafata de 0,7988 ha identificata de organul local si suprafata de 0,2000 ha validata intervenientului C.F.), pe vechiul amplasament, asa cum a fost identificat si individualizat prin schita intocmita de intimata Comisia Locala de fond funciar B..
Se va face aplicarea dispozitiilor art.24 alin.1 din L.1/2000 referitoare la respectarea vechiului amplasament deoarece acest amplasament este liber, asa cum atesta organul local, iar dispozitia legala mentionata anterior impune cu prioritate respectarea acestui vechi amplasament.
In ceea ce priveste cererea de interventie principala formulata de C.F., instanta se va pronunta cu prioritate asupra exceptiei lipsei de interes a intervenientului, invocata de petenta T.N., pe care o va respinge pentru urmatoarele considerente:
Interesul in promovarea unei actiuni civile rezida in folosul practic, legitim, actual si direct, pe care il urmareste cel care a pus in miscare actiunea civila. Interesul este actual atunci cand exista in momentul in care se exercita actiunea civila si este direct, in sensul ca folosul practic trebuie sa il vizeze pe cel care promoveaza actiunea, iar nu pe altcineva.
In conditiile in care intervenientul invoca faptul ca autorul sau, C.N., reprezinta persoana deposedata, in sensul legilor fondului funciar, pentru terenul in litigiu, in limita caruia solicita sa se dispuna reconstituirea dreptului de proprietate si in favoarea sa, prevalandu-se de cererea de reconstituire inregistrata sub nr.418/20.03.1998, instanta apreciaza ca trebuie sa i se recunoasca interesul in a supune controlului judecatoresc pretentiile sale, urmand ca analizarea in concret a conditiilor cerute pentru a obtine reconstituirea dreptului de proprietate sa se faca pe fondul cererii.
Pe fond, instanta urmeaza sa respinga ca neintemeiata cererea de interventie principala formulata de Carlig Florin, pentru urmatoarele considerente:
Reitereaza instanta ca sunt neindoielnice urmatoarele aspecte: cei doi mostenitori ai autorului C.N., petenta si intervenientul, au formulat separat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera provenite de la autorul comun,  iar cererile lor de reconstituire au fost solutionate separat, prin hotarari diferite ale comisiei judetene.
Asa cum s-a aratat mai sus, intervenientul C.F. a formulat o singura cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile cu vegetatie forestiera provenite de la autorul C.N., respectiv cererea inregistrata sub nr.418/20.03.1998 (fila 57), prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera in suprafata totala de 0,82 ha, cerere ce a fost validata partial prin HCJ nr.3063/25.02.2002, anexa 53, pozitia 215 (filele 88-89, 103), fiind validat C.F. cu suprafata de teren cu vegetatie forestiera de 0,20 ha.
HCJ nr.3063/25.02.2002, de validare partiala, nu a fost contestata.
In aceste conditii, in care T.N. si C.F. au formulat cereri de reconstituire separate in procedura prevazuta de legile fondului funciar, cereri care au primit solutionari separate prin hotarari ale comisiei judetene separate, nu se poate retine ca plangerea formulata de T.N. impotriva pozitiei sale de invalidare din HCJ nr.4220/2006 are caracter conservatoriu si ca trebuie sa profite si celuilalt mostenitor, respectiv C.F.. Chiar daca terenul pentru care s-a dispus in aceasta cauza reconstituirea in favoarea lui T.N., respectiv terenul de 0,5988 ha (diferenta intre suprafata de 0,7988 ha identificata de organul local si suprafata de 0,2000 ha validata intervenientului C.F.), este teren provenit de la autorul comun, demersurile lui T.N. nu ii pot profita lui C.F., care a facut in mod separat propriile sale demersuri, solicitand reconstituirea in termenul prevazut de legile fondului funciar, pentru parte din terenurile provenite de la autorul comun.
Se retine, astfel, ca intervenientul C.F., pentru a obtine reconstituirea dreptului de proprietate si pentru alte suprafete de teren provenite de la autor, in afara suprafetei de 0,20 ha ce i-a fost validata, avea deschise doua cai: fie sa conteste HCJ nr.3063/25.02.2002 cu privire la propria sa pozitie de validare partiala, pozitia nr.215 tabel anexa, in temeiul art.53 din Legea nr.18/1991 si in termenul de 30 de zile prevazut de aliniatul 2 al aceluiasi articol; fie sa uzeze de calea deschisa de disp. art. 33 din Legea 1/2000, asa cum a fost modificat prin art. I pct.37 din Titlul VI al Legii 247/2005, potrivit carora fostii proprietari carora li s-au respins cererile de reconstituire a dreptului de proprietate  formulate in termenele prevazute de Legea 18/1991, Legea 169/1997 si Legea 1/2000, precum si fostii proprietari care nu au depus cereri de reconstituire in termenele aratate, puteau formula cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pana in data de 30.11.2005 inclusiv.
In speta, dat fiind ca a solicitat la reconstituire suprafata de 0,82 ha, din care i-a fost validata doar suprafata de 0,20 ha, rezulta ca, implicit pentru diferenta de 0,62 ha solutia organelor de fond funciar a fost de invalidare, drept pentru care intervenientul C.F. putea fie sa conteste HCJ nr. 3063/25.02.2002, fie sa formuleze o noua cerere de reconstituire pentru diferenta de teren de 0,62 ha.
In nici un caz, indreptatirea sa la reconstituire pentru diferenta de teren de 0,62 ha, solicitata prin cererea din anul 1998, sau pentru alte suprafete de teren, nu poate fi analizata in cadrul unei plangeri a petentei T.N. impotriva propriei sale hotarari de invalidare, intrucat acest fapt ar insemna o eludare a etapelor si termenelor prevazute de legile fondului funciar.
In speta, in cuprinsul aceleiasi curele de teren, intervenientul beneficiaza de reconstituirea dreptului de proprietate pentru teren de 0,2000 ha, iar petenta beneficiaza de reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenta de teren de 0,5988 ha.
Pe cale de consecinta, instanta va respinge cererea de interventie formulata de intervenientul C.F..

     PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite cererea de chemare in judecata principala formulata de petenta T.N., CNP __.., domiciliata in comuna B., sat P.V., judetul G., in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala de Fond Funciar B., cu sediul in comuna B., judetul G., Comisia Judeteana de Fond Funciar G., cu sediul in Tg-Jiu, judetul G., si Directia Silvica G., cu sediul in Tg-Jiu, judetul G., si cu intervenientul principal C.F., CNP 1230503181182, domiciliat in comuna B., judetul G..
Anuleaza HCJ nr.4220/11.08.2006, cu privire la pozitia nr.24 tabel anexa - autor C.N., mostenitor solicitant T.N., si dispune reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea petentei T.N. pentru suprafata de 0,5988 ha teren cu vegetatie forestiera (diferenta intre suprafata de 0,7988 ha identificata de organul local si suprafata de 0,2000 ha validata intervenientului C.F.), pe vechiul amplasament, asa cum a fost identificat si individualizat prin schita intocmita de intimata Comisia Locala de fond funciar B..
Respinge exceptia lipsei de interes a intervenientului C.F. in promovarea cererii de interventie, exceptie invocata de petenta.
Respinge cererea de interventie principala formulata de intervenientul C.F., CNP __., domiciliat in comuna B., judetul G..
Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 04.03.2014.
  
Presedinte,
L.M.P.
Grefier,
E.I.
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010