Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

Rectificare titlu de proprietate

(Sentinta civila nr. 487/2014 din data de 12.03.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

R O M A N I A

JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
TG-CARBUNESTI

Sentinta civila Nr. 487/2014
Sedinta publica de la 12 Martie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE C.V.
Grefier M.N.M.

Pe rol fiind judecarea actiunii formulata de reclamantul D.G.C., domiciliat in comuna S., sat S., judetul G., in contradictoriu cu paratii Comisa Locala de Fond Funciar S. prin presedinte D.R.C.C., cu sediul in comuna S., judetul G., D.G., D.G.N., cu ultimul domiciliu in comuna S., sat P., judetul G., F.E., domiciliata in comuna S., sat D., judetul G., Comisia Judeteana de Fond Funciar G., cu sediul in T-J., judetul G., Comisia Locala de Fond Funciar B., cu sediul in B., judetul G..
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantul D.G.C.si parata F.E., lipsa fiind ceilalti paratii.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca a fost depusa adresa nr. 663/07.03.2014 de catre  parata Comisia Locala de Fond Funciar B., dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta  a acordat cuvantul asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat cu privire la cererea de rectificare a titlurilor de proprietate nr.0021662/27.02.2006 si 1508869/18.03.2008 si asupra fondului cauzei in ce priveste celelalte cereri.
Reclamant D.G.C. a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata.
Parata F.E. a solicitat respingerea actiunii aratand ca pentru titlurile de proprietate emise pentru terenurile de la S. s-au mai judecat, iar pentru terenurile de la B. reclamantul poate sa solicite reconstituirea dreptului de proprietate, intrucat ea a cerut doar partea ce i se cuvenea.

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 11.11.2013 inregistrata sub numarul _/317/2013, reclamatul D.G.C. a chemat in judecata paratii  D.R.C.C. in calitate de primar si presedinte al comisei locale de fond funciar, D.G., D.G.N., parat F.E.,  Comisia Judeteana de Fond Funciar G. solicitand rectificarea titlurilor de proprietate nr.0021662/27.02.2006 nr.1508869/18.03.2008, in sensul de a se evidentia scriptic la rubrica intitulata "CETATEANUL/CETATEANA" toti mostenitorii legali ai autoarei D. Ghe M., obligarea Comisei Locale de Fond Funciar S.-G. sa faca propuneri de validare sau invalidare si asupra diferentei de teren ce rezulta din cererea depusa sub nr.27/03.1991, in care se evidentiaza punctual reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,13 ha, din care 1,87 ha teren arabil, 0,80 ha, teren faneata, iar 0,06 ha teren cu vita de vie.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca pana la aceasta data Comisia Locala de Fond Funciar S. nu a eliberat decat titlul de proprietate nr.0021662/27.02.2006, pentru suprafata de 0,2500 mp si titlul de proprietate nr.1508869/18.03.2009, pentru suprafata de 0,4728 mp, total 0,7228  mp, dintr-un total de 2,13 ha, diferenta la care sunt indreptatiti mostenitori autoarei D. Ghe. M. fiind de l ha si 4072 mp.
In drept, reclamantul a invocat prevederile Legii 18/1991si a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
In dovedire reclamantul a depus la dosar in copie: titlurile de proprietate nr.0021662/27.02.2006; l508869/18.03.2008; cererea inregistrata sub nr.25/08.03.1991, adeverinta nr.490/19.10.1992.
Cererea de chemare in judecata si inscrisurile atasate au fost comunicate paratilor.
La data de 27.11.2013, parata Comisia Locala de Fond Funciar S. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii aratand ca actiunea este nefondata. A invocat exceptia autoritatii de lucru judecat cu privire la capatul de cerere privind rectificarea titlurilor de proprietate nr.0021662/27.02.2006 si nr.1508869/18.03.2008, fata de sentinta pronuntata in dosarul nr.4514/317/2012.
A solicitat introducerea in cauza a numitei D. V. sotia defunctului D.G., aratand ca si paratul D.G.N. este decedat.
A solicitat respingerea capatului de cerere ce vizeaza obligarea de a face propuneri de validare-invalidare si asupra diferentei de teren ce rezulta din cererea de reconstituire, motivat de faptul ca reclamantul a fost validat cu intreaga suprafata declarata in registrul agricol 1959-1962, respectiv cu 1,60 ha,  prin titlul de proprietate nr.0021662/27.02.2006 reclamantului i  s-a reconstituit suprafata de 0,2500 ha teren agricol, in calitate de mostenitor al def. D. M., validarea fiind facuta prin HCJ.28/15.10.1991, pozitia 16 din anexa, iar prin titlul de proprietate nr.1508869/18.03.2008 s-a reconstituit in favoarea paratei F.E. suprafata de 0,4728 ha teren agricol, in calitate de mostenitoare a aceleiasi defuncte, D. Gh.M., la baza emiterii titlului de proprietate a stat cererea inregistrata sub nr. 1306/22.03.1991, formulata de parata impreuna cu sotul sau F. N., fiind validata prin HCJ.28/15.10.1991, pozitia 79 din anexa, in care a fost inscris sotul paratei. A mai aratat ca tot dupa aceeasi autoare i-a fost eliberat titlul de proprietate nr.51443165/21.05.2003 privind suprafata de 1170 m.p. de catre Comisia locala de fond funciar B. si considera ca pentru o corecta solutionare a cauzei este necesara introducerea in cauza si a Comisiei locale de fond funciar B.. 
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 205 alin. 2 din Codul de procedura civila si a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
Au fost atasate intampinarii in copie:titlurile de proprietate nr.1508869/18.03.2008, 51443165/21.05.2003, 0021662/27.02.2006, cerere de reconstituire, anexa validare, copie cerere nr.1306/22.03.1991, copii registru agricol,  sentinta civila nr. 711/27.02.2013.
La data de 07.01.2014 reclamantul D. Ghe. C. a formulat raspuns la intampinare prin care a solicitat respingerea exceptiei autoritatii de lucru judecat invocata de parata, aratand ca nu sunt indeplinite elementele triplei identitati pentru a se putea retine autoritatea de lucru judecat deoarece cererea de chemare in judecata din dosarul nr.4514/317/2012 vizeaza constatarea nulitatii HCJ nr.28/15.10.1991 si a proceselor-verbale de punere in posesie, iar actiunea din dosarul nr.4070/317/2013 vizeaza rectificarea titlurilor de proprietate  si nu constatarea nulitatii partiale a HCJ nr. 28/15.10.1991.
A aratat ca, avand in vedere probatoriul anexat de parata la intampinare, din care rezulta ca paratei i-a fost eliberat si titlul de proprietate nr.51443165/2003 de catre Comisia locala de fond funciar B., isi indreapta cererea de chemare in judecata si impotriva acestuia si solicita introducerea in cauza dedusa judecatii si a paratei Comisia locala de fond funciar B..
Referitor la capatul doi de cerere a aratat ca a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,13 ha, iar pana la aceasta data s-au eliberat titluri de proprietate doar pentru 8398 mp, rezultand o diferenta de 12902 mp pentru care parata trebuie sa emita acte de validare sau invalidare.
Au fost atasate raspunsului in copie adresa nr.5333/13.11.2012, adeverinta nr. 490/19.10.1992.
La termenul de judecata din data de 22.01.2014, avand in vedere precizarea reclamantului si a paratei F.E. ca la data introducerii actiunii paratii D.G. si D.G.N. erau decedati, instanta a pus in discutia partilor prezente si a admis exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a celor doi parati.
Fata de precizarea reclamantului in sensul ca prin raspunsul la intampinare a inteles sa solicite si modificarea titlului de proprietate nr.51443165/2003 eliberat de Comisia locala a comunei B. pe care intelege sa o cheme in judecata, instanta a dispus citarea in cauza, in calitate de parata a Comisiei locale de fond funciar B. cu copie de pe cererea modificatoare, aceasta insa nu a depus intampinare cu 10 zile inaintea termenului de judecata acordat.
Instanta a dispus atasarea dosarului nr. 4514/317/2012 al Judecatoriei Tg. C.
Cu adresa nr.327/17.02.2014 Comisia locala B. a depus la dosar in copie procesul verbal de punere in posesie nr. 8 din 26-03-2003 cu schita anexa si copie din caietul de masuratori, aratand ca F.E. a fost pusa in posesie in baza Legii 18 /1991 in teren efectiv pe raza com. B. cu suprafata de 1170mp asa rezulta si din caietele de masuratori ale comisiei de aplicare a leg. 18 /1991, ca aceasta nu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate la Comisia locala B., ea fiind pusa in posesie efectiv prin recunoasterea vecinilor in teren si lasa la aprecierea instantei solutionarea actiunii.
La termenul de judecata din data de 26.02.2014 reclamantul a invederat ca a inteles sa cheme in judecata Comisia locala de fond funciar S. prin presedintele acesteia D.C. R. C., fiind citata aceasta in cauza.
La solicitarea instantei, la data de 10.03.2014 Comisia locala de Fond Funciar B. a comunicat, cu adresa nr. 663/07.03.2014 , ca nu detin alte acte care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.51443165/21.05.2003, F.E. nu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr.18/1991 la Comisia locala B. si nu detin hotarare de validare.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta, fata de admiterea exceptiei lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratilor D.G. si D.G.N. la termenul de judecata din 22.01.2014, retinand ca potrivit art. 35 Cod civil capacitatea de folosinta incepe la nasterea persoanei si inceteaza odata cu moartea acesteia, aceasta  reprezentand aplicarea pe plan procesual a capacitatii civile, ce consta in aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si obligatii pe plan procesual, va respinge actiunea formulata de reclamant impotriva paratilor D.G. si D.G.N., ca fiind promovata impotriva unor persoane lipsite de capacitate procesuala de folosinta.
In ce priveste exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de Comisia locala de fond funciar S., instanta retine ca prin titlul de proprietate nr.0021662/27.02.2006 s-a reconstituit dreptul de proprietate in favoarea reclamantului pentru suprafata de 0,2500 ha teren agricol situat pe raza satului S., comuna S., in calitate de mostenitor al autoarei D. Gh. M., iar prin titlul de proprietate nr.1508869/18.03.2008 s-a reconstituit dreptul de proprietate in favoarea paratei F.E. pentru suprafata de 0,4728 ha teren agricol situat pe raza satului S., comuna S., in calitate de mostenitoare a autoarei D.G.M..
Reclamantul a solicitat rectificarea celor doua titluri de proprietate in sensul de a se evidentia scriptic la rubrica intitulata "cetateanul" toti mostenitorii legali ai autoarei D.G.M. .
Se constata ca prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.4514/317/2012 reclamantul a solicitat modificarea acelorasi titluri de proprietate si inscrierea paratei in titlul emis reclamantului alaturi de acesta, respectiv a reclamantului in titlul de proprietate emis paratei, alaturi de aceasta, actiunea fiind respinsa prin sentinta civila nr.711/04.04.2012.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul aratand ca sunt patru frati si titlul de proprietate trebuia eliberat pentru toti acestia, iar prin decizia civila nr.1079/22.04.2013 a fost respins ca nefondat recursul.
Potrivit art.431 alin.1 Cod procedura civila nimeni nu poate fi chemat in judecata de doua ori in aceeasi calitatea, in temeiul aceleiasi cauze si pentru acelasi obiect, iar in situatia in care se invoca o hotarare anterioara, instanta din cel de-al doilea proces este tinuta sa accepte ca fiind definitiv stabilite cele ce au format obiect de dezbatere pentru o judecata precedenta.
   Se constata ca pretentia reclamantului privind rectificarea titlurilor de proprietate nr.0021662/27.02.2006 si nr.1508869/18.03.2008 prin inscrierea si a altor persoane, in calitate de mostenitori ai autoarei D. M. a fost solutionata in mod irevocabil in dosarul nr.4514/317/2012, hotarare judecatoreasca ce se bucura de prezumtia absoluta de adevar  si nu poate fi contrazisa printr-o alta hotarare.
Principiul lucrului judecat impiedica nu numai o noua judecata, avand acelasi obiect, aceeasi cauza, fiind purtata intre aceleasi parti, ci si contrazicerile dintre doua hotarari judecatoresti, in sensul ca dreptul recunoscut unei parti si constatarile retinute printr-o hotarare judecatoreasca nu pot fi contrazise printr-o alta hotarare judecatoreasca, data intr-un alt proces.
In aceasta situatie, legalitatea hotararii prin care s-a respins actiunea pentru  modificarea titlurilor de proprietate nu mai poate fi pusa in discutie la cererea partilor, autoritatea de lucru judecat interesand ordinea publica si avand drept scop, pe langa evitarea pronuntarii unor hotarari contradictorii, asigurarea stabilitatii raporturilor juridice sau incetarea contestatiilor intre parti .
Fata de acestea, vazand si dispozitiile prevazute de art. 245 Cod procedura civila, instanta va admite exceptia autoritatii de lucru judecat cu privire la cererea de rectificare a titlurilor de proprietate nr.0021662/27.02.2006 si 1508869/18.03.2008.
Instanta retine ca neintemeiata cererea de obligare a Comisiei locale de fond funciar S. sa faca propuneri de validare sau invalidare cu privire la diferenta de teren ce a fost solicitata prin cererea de reconstituire.
Astfel, reclamantul a formulat cererea de reconstituire inregistrata sub nr.25/08.03.1991 prin care a solicitata reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,13 ha compusa din: 1,87 ha arabil, 0,20 ha fanete, 0,06 vii.
Prin HCJ nr.28/15.10.1991, pozitia 16 din anexa, a fost validata propunerea de stabilire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 1,60 ha in favoarea reclamantului, ulterior s-a emis titlul de proprietate nr.0021662/27.02.2006 pentru suprafata de 0,2500 ha teren arabil.
Potrivit art.5 lit.h din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, aprobat prin H.G. nr.890/2005, comisiilor locale le revine atributia de a inainta si prezenta spre aprobare si validare comisiei judetene situatiile definitive, impreuna cu documentatia necesara, precum si divergentele produse si consemnate la nivelul acestor comisii.
In cauza, Comisia locala S. de fond funciar si-a indeplinit aceasta obligatie, a inaintat propunerile privind solutionarea cererii de reconstituire formulata de reclamant, fiind solutionata prin HCJ nr.28/15.10.1991, iar nemultumirea reclamantului vizand suprafata validata si cea pentru care s-a emis titlul de proprietate nu poate conduce la reluarea procedurii prevazuta de art.5 lit. h din Regulament, persoana nemultumita avand posibilitatea contestarii actelor de reconstituire emise, in conditiile si termenele prevazute de Legea fondului funciar. 
Asupra cererii de rectificare a titlului de proprietate nr.51443165/21.05.2003 instanta retine ca prin acest titlu s-a reconstituit dreptul de proprietate in favoarea paratei F.E. pentru suprafata de 0,1170 ha teren agricol situat pe raza satului M., comuna B., reclamantul solicitand rectificarea acestuia prin inscrierea in titlu a sa si a celorlalti frati, D.G. si D.G.N..
Actiunea in rectificare presupune existenta unei erori materiale la emiterea actului, finalitatea actiunii constand in corectarea erorilor intervenite, in sens formal, fara afectarea substantei sau intinderii insusi a dreptului recunoscut, in raport de dispozitiile legale  privind emiterea titlului de proprietate.
Aceasta concluzie se desprinde din dispozitiile art.27 din Legea 18/1991 raportat la dispozitiile art.5 lit.i din HG 890/2005 potrivit carora comisiile locale pun in posesie prin delimitare in teren persoanele indreptatite sa primeasca terenul, completeaza fisele de punere in posesie a acestora, dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute si inmaneaza titlul de proprietate si art.36 alin 1 din HG 890/2005 conform caruia pe baza documentatiilor inaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere in posesie si schitele terenurilor, comisia judeteana emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat in anexa nr. 20.
In conditiile in care se invoca ca emiterea titlului de proprietate nu s-a facut in favoarea tuturor persoanelor indreptatite, cererea nu poate avea ca obiect rectificarea titlului, intrucat aceasta nu presupune o analiza formala, inscrierea in titlul de proprietate si a altor persoane care se pretind indreptatite la reconstituire afecteaza intinderea dreptului recunoscut persoanei in favoarea careia s-a emis actul de reconstituire, necesitand o analiza de fond si nu inlaturarea unor erori materiale intervenite la scrierea titlului de proprietate .
Avand in vedere ca in privinta titlului de proprietate nr.51443165/21.05.2003 nu s-a probat existenta vreunei erori materiale susceptibila de indreptare pe calea actiunii in  rectificarea actelor de reconstituire, instanta va respinge ca neintemeiata actiunea pentru rectificarea acestui titlu de proprietate. 


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Respinge actiunea formulata de reclamantul D.G.C., domiciliat in com.S., sat S., judetul G. impotriva paratilor D.G. si D.G.N., cu ultimul domiciliul in comuna S., sat P., judetul G., ca fiind promovata impotriva unor persoane lipsite de capacitate procesuala de folosinta. 
Admite exceptia autoritatii de lucru judecat cu privire la cererea de rectificare a titlurilor de proprietate nr.0021662/27.02.2006 si 1508869/18.03.2008 formulata de reclamantul D.G.C. in contradictoriu cu paratii Comisia locala de fond funciar S. cu sediul in S., judetul G., Comisia judeteana de fond funciar G. cu sediul in Tg. Jiu, judetul G., F.E., cu domiciliul in comuna S., sat D., judetul G. si respinge acest capat de cerere pentru existenta autoritatii de lucru judecat.
Respinge ca neintemeiata cererea avand ca obiect obligatie de a face, formulata de reclamantul D.G.C. in contradictoriu cu Comisia locala de fond funciar S..
Respinge ca neintemeiat capatul de cerere avand ca obiect rectificarea titlului de proprietate nr.51443165/21.05.2003, formulat de reclamantul D.G.C. in contradictoriu cu paratii Comisia locala de fond funciar B., cu sediul in comuna B., judetul G., Comisia judeteana de fond funciar G., cu sediul in Tg-Jiu, judetul G., F.E. cu domiciliul in comuna S., sat D., judetul G..
Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecatoria T.-C..
Pronuntata in sedinta publica azi 12.03.2014. 
Presedinte,
C.V.
Grefier,
M.N.M.
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010