Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

FOND FUNCIAR-constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate

(Sentinta civila nr. 655 din data de 05.05.2015 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. (_/_) petentul (_) a chemat in judecata pe intimatii (_), solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa se dispuna constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. (_/_) emis de pe urma defunctului (_) si modificarea acestui titlu, in sensul excluderii mostenitorilor (_), ca fiind persoane neindreptatite la beneficiul reconstituirii dreptului de proprietate funciara, precum si in sensul includerii in suprafata totala reconstituita si a suprafetei de (_) ha. teren arabil extravilan din (_); cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii se arata ca de pe urma autorului petentului, defunctul (_) s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de (_)  ha., pe raza localitatii (_) prin titlul de proprietate nr. (_/_), insa in acest titlu au fost trecuti ca beneficiari ai dreptului de proprietate, in calitate de mostenitori petentul, precum si fratii lui (_). A mai precizat ca (_) a decedat la data de (_), mostenitorii acestuia fiind (_). De asemenea, arata petentul ca si (_) a decedat la data de (_) mostenitorii acestuia fiind (_), care a decedat la data de (_), succesorii acestuia fiind (_). Se mai sustine ca, succesiunea autorului sau (_) a fost dezbatuta notarial, emitandu-se certificatul de mostenitor nr. (_), in care unicul mostenitor acceptant a fost petentul, deoarece ceilalti mostenitori au renuntat la succesiune, prin declaratii exprese, astfel ca pentru toate motivele invocate, solicita admiterea actiunii.
In drept, a invocat dispozitiile art. III alin. 1 lit. a din Legea 169/1997, art. 12 din Legea 18/1991 si art. 22 din Legea 1/2000.
A depus alaturat, in copie, inscrisuri.
La data de (_) intimatul (_) a formulat intampinare, prin care solicita respingerea actiunii, ca inadmisibila.
La data de (_) intimata (_) a formulat intampinare prin care solicita respingerea actiunii, ca neintemeiata.
In sedinta publica din (_), aparatorul petentului, arata ca acesta a decedat, mostenitorii fiind (_), sotie si (_) , fiu.
La data de (_) intimata (_) a comunicat documentatia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. (_)
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si s-a dispus  din oficiu, efectuarea unei expertize tehnice de specialitate.
Expertiza tehnica topografica a fost intocmita de expert (_) si depusa la dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Prin titlul de proprietate nr. (_/_) emis de catre (_) s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru defunctul (_), autorul reclamantului pentru suprafata totala de (_) ha teren pe raza localitatii (_).
Pe langa petentul din prezenta cauza, pe titlul mai sus mentionat au fost trecuti si alti doi mostenitori ai defunctului respectiv (_). Din continutul certificatului de mostenitor nr.(_), rezulta ca cei doi mostenitori, (_) au renuntat la mostenirea autorului lor.
Se observa astfel ca in aplicarea dispozitiilor art. 8 si art. 13 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, beneficiaza de repunerea in termenul de acceptare a succesiunii numai mostenitorii, care nu au acceptat succesiunea in termenul prevazut de art. 700 Cod civil, iar nu si cei care au renuntat la succesiune. Renuntatorul nu poate beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate, chiar daca a fost trecut  pe titlul de proprietate, alaturi de alti mostenitori acceptanti ai succesiunii fostului proprietar.
In acest sens s-a pronuntat si ICCJ prin Decizia nr.XI din data de (...), aceasta statuand ca prin efectul renuntarii, mostenitorul este socotit ca nu a fost niciodata mostenitor, iar vocatia sa succesorala este retroactiv desfiintata.
S-a retinut astfel ca regula indivizibilitatii patrimoniului succesoral confera acelasi caracter indivizibil si optiunii succesorale care nu poate fi conditionata de aspectul cantitativ al patrimoniului succesoral. Renuntarea vizeaza atat bunurile existente in succesiune la data decesului, cat si cele care, eventual, ar intra in succesiunea respectiva.
Ca urmare, in raport de data reglementarii, s-a stabilit ca beneficiaza de dreptul de mostenire a proprietatii, in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, in sensul repunerii in termenul de acceptare a succesiunii, numai mostenitorii care nu au acceptat-o in termenul prevazut de lege, iar nu si cei care au renuntat la succesiune.
In ceea ce priveste cel de-al doilea capat de cerere formulat in cauza de catre petent, respectiv  punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate asupra unui teren in suprafata de (_) , se observa din probele administrate in cauza ca petentul nu a probat imprejurarea ca de pe urma autorului sau s-a reconstituit o suprafata mai mare decat cea inscrisa in titlul de proprietate antementionat.
Din cererea formulata de catre petent in temeiul Lg.18/1991, depusa la fila (_) dosar, rezulta ca acesta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietae asupra mai multor suprefete de teren , respectiv (_/_)
Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a fost validata prin H.nr.(_)
Din inscrisurile depuse de catre intimata comisie locala rezulta ca petentului i-a fost aprobata insa o suprafata mult mai mic , respectiv (_) ha teren cu vegetatie foresteira si (_)  mp teren agricol, in conditiile in care cererea de inscriere in CAP  autorului acestuia a avut ca obiect doar suprafata de (_) ha teren.
Se observa astfel ca petentul in cazul in care era nemultumit de solutia adoptata de catre cele doua comisii avea deschisa calea plangerii prevazuta de disp.art.53 alin.2 din Lg.18/1991.
Cum petentul nu a inteles sa beneficieze de aceasta cale la data solutionarii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, primind de altfel si titlul de proprietate eliberat doar pentru suprafata incuviintata, este evident faptul ca cererea sa este neintemeiata.
Imprejurarea ca in cuprinsul procesului verbal de punere in posesie nr. (_) s-a inscris suprafata de (_) mp, pozitie taiata cu bara, este evident ca a existat o eroare din partea comisiei locale care a inteles sa o corecteze astfel, imprejurare ce nu profita petentului cata vreme acesta nu este beneficiarul reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafata de (_) mp teren.
In consecinta, avand in vedere considerentele din cele ce preced, instanta va admite in parte cererea si va anula in parte titlul de proprietate nr.(_) in sensul ca se vor exclude din titlul de proprietate numitii (_)
Respinge capatul de cerere avand ca obiect punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate pentru un teren in suprafata de (_) mp ca neintemeiat.
Avand in vedere ca petitul ce a avut ca obiect punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate pentru un teren in suprafata de (_)  mp, indreptat impotriva ambelor comisii a fost respins ca neintemeiat, cererea petentului de obligare a intimatei comisia locala la plata cheltuielilor de judecata va fi la randul sau respins ca neintemeiat.
Chiar daca a fost admis capatul de cerere privind anularea partiala a titlul de proprietate nr.(_) se observa ca modificarea titlului de proprietate este doar atributul comisiei judeteane, ori cheltuielile de judecata au fost solicitate doar in contradictoriu cu comisia locala astfel ca cererea petentului este neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010