InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campeni

Fond funciar. Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor in conditiile art. 36 din legea 18/1991.

(Sentinta civila nr. 1/2008 din data de 19.09.2008 pronuntata de Judecatoria Campeni)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Campeni | Jurisprudenta Judecatoria Campeni     Pe rol fiind  judecarea plangerii formulate de petentii VP si  VM ambii din Campeni, V B, jud. Alba in contradictoriu cu intimatele PRIMARIA ORAS CIMPENI si CONSILIUL ORAS CIMPENI, avand ca obiect fond funciar.
     La apelul nominal facut in sedinta publica s-a prezentat petenta VM, lipsa fiind restul partilor.
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier , dupa care:
Instanta constata ca dosarul in cauza are obiect doar granituirea celor doua proprietati iar reclamantii nu au nici o calitate, intrucat nu sunt proprietari de CF asupra terenului ci doar au drept de folosinta asupra acestuia.
Petenta declara ca lasa la aprecierea instantei.


Prin plangerea inregistrata in dosar cu nr. de mai sus, petentii VP si  VM ambii din Campeni, V B, jud. Alba au chemat in judecata pe  intimatele PRIMARIA ORAS CIMPENI si CONSILIUL ORAS CIMPENI, solicitand ca prin hotarare judecatoreasca:
- sa fie obligate paratele sa faca propunerea de atribuire in proprietate a suprafetei de 288 mp. din C.F 2158 Cimpeni , iar in caz de refuz sa ii obligati la daune cominatorii in cuantum de 100 lei pe zi ;
- sa fie obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata in masura in care se opun admiterii actiunii .
In motivarea cererii se arata ca pe terenul in litigiu s-au construit case si anexe gospodaresti si n-a fost atribuit in folosinta pe perioada existentei constructiei prin decizie a fostului birou executiv Cimpeni ,acesta apartinand in totalitate Statului Roman .
Tot in motivarea cererii se mai arata ca reclamantii s-au adresat cu cerere de constituire a dreptului de proprietate primariei Campeni ,refuzand atribuirea in proprietate, pentru motive neintemeiate , respectiv pentru faptul ca terenul in litigiu ar forma obiectul unui alt proces civil.
In drept s-au invocat prevederile art. 38 si urm. din Legea 18/1991 republicata si modificata .
Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru.
Din actele si lucrarile de la dosar instanta retine urmatoarele :
Potrivit extrasului CF depus la dosarul cauzei - fila 3, rezulta ca imobilul in litigiu face parte din CF 2158 Cimpeni cu top. 3251 in suprafata de 288m.-p., de natura casa cu o camera la subsol, la parter cu una camera, pe fundatie de piatra si invelitoare de tabla, asupra careia reclamantii au un drept de folosinta,  constituit prin decizie, a fostului Birou Executiv al  Consiliului Local Campeni, incepand cu anul 1978.
Dreptul de folosinta a fost constituit in favoarea beneficiarilor, ca urmare a faptului ca la data de 28 decembrie 1978, le-a fost transmis imobilul in litigiu, prin contract de intretinere, de catre transmitatoarea T Z ( contract de intretinere depus la dosar fila 8), urmare a acestuia dreptul de proprietate asupra constructiilor a fost constituit in favoarea reclamantilor, in cota de 1/1 parte, iar dreptul de proprietate asupra terenului a intrat sub incidenta art. 30 si urm. din Legea 58/1964, trecut in proprietatea Statului si atribuit partial  in folosinta, in baza deciziei administrative,mai sus mentionate.
Se retine faptul ca  desi reclamantii s-au adresat organelor administratiei publice locale, in calitatea lor de persoane indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata trecuta in proprietatea statului,prin adresa nr. 6637, solicitarea a fost respinsa in mod nejustificat, cu motivarea ca imobilul in litigiu ar face obiectul unor alte procese civile, respectiv obiectul dosarului nr. _/203/2008 aflat pe rolul Judecatoriei Cimpeni, astfel calea administrativa prevazuta de lege a fost urmata de reclamanti, asa cum prevede art. 36 alin.3 din Legea 18/1991, republicata.
Facand aplicarea dispozitiilor art. 36 alin. 3 din Legea 18/1991, terenurile atribuite in folosinta, pe durata existentei constructiilor, dobanditorilor acestora, ca efect al preluarii terenurilor, aferente constructiilor in conditiile disp. art. 30 din Legea 58/1974, trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta ai terenurilor,proprietarii locuintelor, in consecinta aceste persoane, in speta reclamantii, sunt indreptatiti sa revendice astfel de terenuri iar nu proprietarii lor initiali care au instrainat constructia, iar potrivit alin. 4 din acelasi text de lege se arata ca dispozitiile art. 22 raman aplicabile. Legea 18/1991, pe langa masurile reparatorii  s-a urmarit sa se normalizeze o serie de situatii, printre care si cea a detinatorilor de terenuri, trecute in proprietatea statului, ca urmare a instrainarii constructiilor, aflate pe el, normalizare ce nu s-ar putea realiza prin atribuirea unor suprafete de cel mult 100m.-p. la oras si 250m.p. in mediul rural, caci, de foarte multe ori  terenul ocupat de casa de locuit si anexele gospodaresti, depasesc aceste suprafete.
Avand in vedere spiritul legii precum si continutul dispozitiilor art. 36al. 4din legea 18/1991 prin care se arata ca dispozitiile art. 22 raman aplicabile, se impune concluzia ca dobanditorul unei constructii trebuie sa primeasca in proprietate ceea ce a detinut ca teren aferent casei de locuit si anexele gospodaresti, precum si daca este cazul curtea si gradina din jurul acestora, adica tot cea s-a avut in vedere de partile conventiei de instrainare  si ca urmare a acestuia, detinut in fapt de catre dobanditor.
In cauza, terenul in suprafata de 288m.p. trecut in proprietatea Statului in urma contractului de intretinere incheiat in anul 1978, a fost folosit de reclamantii cumparatori de atunci si pana in prezent, ca actuali proprietari ai constructiilor,considerand deci ca dobanditorul constructiei, respectiv reclamantii, sunt indreptatiti in baza noilor reglementari legale sa obtina terenul aferent, prin ordinul Prefectului, la propunerea  primariei, in urma unei cereri formulate in acest sens( decizia nr. 1448/1996 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie).
Intimatele, desi au fost legal citate, nu au depus intampinare si nici nu si-au desemnat un delegat sa-i reprezinte interesele in fata instantei, urmeaza a-i fi aplicabile disp. art. 225 cod procedura civila.
Fata de considerentele de mai sus instanta va admite ca intemeiata cererea reclamantilor, urmand a obliga paratele sa propuna Institutiei Prefectului, atribuirea in proprietate a imobilului in litigiu iar in caz contrar urmeaza a fi obligate sa plateasca in favoarea statului cate 50 lei/zi daune cominatorii incepand cu data ramanerii definitive a prezentei hotarari.
Pe fondul cauzei nu s-au mai solicitat cheltuieli de judecata.

     Admite  cererea formulata de petentii VP si  VM ambii din Campeni, V B, jud. Alba in contradictoriu cu intimatele PRIMARIA ORAS CIMPENI si CONSILIUL ORAS CIMPENI, si in consecinta:
Obliga pe intimate sa propuna Prefecturii judetului Alba, atribuirea in proprietate a terenului inscris in CF 2158 Campeni, top. 3251 in suprafata de 288 m.p., petentilor in cota de 1/1parte, cu titlu de constituire.
Obliga pe intimate sa plateasca statului suma de 50 lei/zi intarziere, cu titlu de daune cominatorii, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii, in caz de refuz.
Fara cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica de la 19 Septembrie 2008.

  JUDECATOR                                                      GREFIER
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 123 din data de 24.02.2010