InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

Reconstituirea dreptului de proprietate. Discriminare. Refuz reconstituire in baza unui inscris acceptat ca proba in vederea reconstituirii dreptului de proprietate in favoarea altor persoane.

(Sentinta civila nr. 1267 din data de 14.03.2008 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria Deva

Tip : Sentinta civila
Nr./Data 1267 (14.03.2008)
Dosar nr. 290/221/2008
Autor : Judecatoria Deva
Domenii asociate : Fond funciar


Reconstituirea dreptului de proprietate. Discriminare. Refuz reconstituire in baza unui inscris acceptat ca proba in vederea reconstituirii dreptului de proprietate in favoarea altor persoane.

      
      Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Deva sub  nr. 290/221/17.01.2008, reclamantul P.N.D. a chemat in judecata paratele Comisia Locala Vorta pentru stabilirea dreptului de proprietate privata  si Comisia judeteana Hunedoara pentru stabilirea dreptului de proprietate privata, solicitand anularea  Hotararii Comisiei Judetene nr. 333/06.12.2007 si obligarea paratelor la emiterea titlului de proprietate si punerea in posesie cu suprafata de 2,14 ha teren.
      Prin precizarea de actiune depusa prin registratura instantei in data de 08.02.2008 reclamantul si-a restrans pretentiile doar la suprafata de 1 ha teren cu vegetatie forestiera care arata ca i se cuvine in calitate de mostenitor al defunctilor M.O. si M. nascuta S. si H.T. si E. nascuta S.
      Comisia Locala Vorta pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a solicitat respingerea actiunii aratand ca petentul nu a facut dovada ca este indreptatit la reconstituie, singura proba depusa fiind un inscris intitulat „Tabel cu locuitorii care poseda padure in suprafata mai mica de  10 ha”  care nu face parte din categoria inscrisurilor prevazute de lege pentru dovedirea dreptului de proprietate.
  O pozitie identica a exprimat si Comisia Judeteana

      Prin Sentinta civila nr. 1267/14.03.2008, Judecatoria Deva a admis actiunea reclamantului obligand cele doua comisii sa intocmeasca documentatia necesara si sa efectueze toate demersurile pentru emiterea titlului de proprietate si punerea in posesie a reclamantului cu suprafata de 1 ha teren cu vegetatie forestiera inscris la pozitia 50 in “Tabelul cu locuitorii care poseda padure in suprafata mai mica de  10 ha a satului Vorta”, pe numele Hedrea Toader.
      Comisia Locala Vorta pentru stabilirea dreptului de proprietate privata a fost obligata sa plateasca reclamantului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut urmatoarele:
Reclamantul este mostenitorul lui M.O.
In aceasta calitate a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru o suprafata de 2,14 ha teren indicand ca amplasament localitatea Vorta, zona “Valea Merilor”.
In cursul judecatii a renuntat la judecata pentru o suprafata de 1,14 ha si si-a mentiunut cererea doar pentru 1 ha teren vegetatie forestiera, teren inscris la pozitia 50 in Tabelul cu locuitorii care poseda padure in suprafata mai mica de  10 ha a satului Vorta, pe numele H.T.
In speta respingerea cererii de reconstituire s-a bazat pe doua argumente:
- „Tabelul cu locuitorii care poseda padure in suprafata mai mica de  10 ha”  nu face parte din categoria inscrisurilor prevazute de lege pentru dovedirea dreptului de proprietate;
- Reclamantul nu a dovedit calitatae de succesor in drepturi dupa H.T., inscris la pozitia 50 in acest tabel.
      In privinta calitatii de succesor in drepturi a reclamantului, dupa defunctul H.T., instanta a constatat ca s-au depus la dosar acte din care rezulta ca H.T. a decedat in anul 1968 iar sotia sa H.E.  (nascuta S.) a decedat in anul 1970.
      Mostenitoarea defunctei H.E.  (nascuta S.) a fost M.M.  (nascuta S.),  fiica lui  S.A., fratele  defunctei H.E., decedat in anul 1954.
      M.M.  (nascuta S.), decedata in data de 13 martie 1997 a fost sotia lui M.O..
      Mostenitorul defunctei M.M. a fost M.O..
      Prin testamentul de la fila 55, M.O. l-a instituit pe reclamant legatar universal.
      In data de 03.05.2003, M.O. a decedat iar in Certificatul de mostenitor nr. 485/2007, reclamantul este mentionat ca fiind legatar universal.
      In raspunsurile la interogatoriu date de presedintele Comisiei locale se recunoaste calitatea de succesor in drepturi a reclamantului, dupa M.O..
      Din cele expuse rezulta clar ca reclamantul  a dovedit calitatea de succesor in drepturi dupa H.T., urmand a se clarifica in continuare daca inscrisul denumit „Tabel cu locuitorii care poseda padure in suprafata mai mica de  10 ha”   poate sau nu constitui o dovada utila pentru reconstituirea dreptului de proprietate.
      Din actele depuse de reclamant si din raspunsurile la interogatoriu date de presedintele Comisiei locale rezulta ca in baza acestui inscris s-au emis titluri de proprietate in favoarea altor persoane.
      Si martorii audiati de instanta au declarat ca unor cetateni li s-a reconstituit dreptul de proprietate in baza acestui tabel iar altora nu. Ambii martori au declarat ca lor li s-a reconstituit dreptul in baza acestui tabel.
      In raspunsurile la interogatoriu date de presedintele Comisiei locale se precizeaza ca pentru terenul de la pozitia 50 din tabel nu s-a reconstituit dreptul de proprietate altor persoane.
      Potrivit prevederilor art. 16 din Constitutia Romaniei “Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.”
      In jurisprundenta Curtii Europene a Drepturilor Omului este calificata ca discriminare tratarea intr-o maniera diferita, fara justificari obiective si rezonabile, a persoanelor aflate in situatii comparabile (a se vedea in acest sens Hotararea pronuntata de Curte in cauza Driha c. Romaniei, in data de 28 februarie 2008).
      In speta este de necontestat faptul ca au existat persoane carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in baza acestui inscris iar reclamantului i s-a refuzat reconstituirea.
      In raspunsurile la interogatoriu date de presedintele Comisiei locale se constata ca  se recunoaste ca s-a aplicat un tratament diferentiat iar justificarile oferite nu pot fi calificate ca fiind “obiective si rezonabile”.
      Astfel, Comisia locala arata ca a reconstituit dreptul de proprietate in baza acestui tabel dar ca a nu a mai acceptat ca proba tabelul dupa intrarea in vigoare a legilor 169/1997, 1/2000 si 247/2005.
      Dupa cum se poate lesne observa, nici in intampinarile depuse, nici in raspunsurile la interogatoriu nu s-a argumentat serios si pe text, o eventuala succesiune a legilor in timp care sa fi permis la un moment dat folosirea acestui tabel ca mijloc de proba iar ulterior sa  fi limitat mijloacele de proba in sensul excluderii unui astfel de act.
      Oricum, si daca ar fi existat un astfel de text, ar fi creat in mod evident o situatie discriminatorie incompatibila cu prevederile art. 16 din Constitutia Romaniei si art. 14 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
      Separat de aceste aspecte, instanta a constatat  ca  martorii audiati in cauza au declarat ca s-a preluat teren cu vegetatie forestiera de la defunctul Hederea Toader.

Solutia a fost mentinuta de Tribunalul Hunedoara.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010