Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Oradea

PROCEDURA INSOLVENTEI. Recurs. Cerere de inscriere creanta nascuta in cursul procedurii in tabelul suplimentar de creante, respinsa de administratorul judiciar. Contestatie la raportul de activitate al administratorului judiciar, admisa de judecatorul sin

(Decizie nr. 57/C din data de 24.03.2015 pronuntata de Curtea de Apel Oradea)

Domeniu Faliment; Restructurare, Reorganizare | Dosare Curtea de Apel Oradea | Jurisprudenta Curtea de Apel Oradea

SECTIA A II - A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

Materie: PROCEDURA INSOLVENTEI. Recurs. Cerere de inscriere creanta nascuta in cursul procedurii in tabelul suplimentar de creante, respinsa de administratorul judiciar. Contestatie la raportul de activitate al administratorului judiciar, admisa de judecatorul sindic, cu consecinta stabilirii indreptatirii creditorului de a participa la procedura insolventei in vederea recuperarii unei parti din suma solicitata. Recurs promovat de administratorul judiciar, admis. Inadmisibilitatea inscrierii creantei in tabelul suplimentar fata de stadiul procedurii - procedura generala de insolventa - si fata de prevederile art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/ 2006. Notiunea de "creditor indreptatit sa participe la procedura".

- art. 21 alin. 2-4 si art. 11 alin. 1 lit. i) din Legea nr. 85/ 2006
- art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/ 2006
- art. 3 pct. 8 din Legea nr. 85/ 2006

Decizia nr. 57/C/2015-R din 24.03.2015 a Curtii de Apel Oradea
Dosar nr. 2964/111/C/2010/a6 - R

Prin Sentinta nr.7323/COM din 1 octombrie 2014 Tribunalul B. a  respins ca nefondata contestatia formulata de creditorul C. G.V. impotriva raportului de activitate depus de catre Cabinet Individual de Insolventa A. F., in calitate de fost administrator judiciar al debitorului S.C. C. T. H. R. P. S.R.L.
A admis in parte contestatia formulata de creditorul SC P. P. SRL Bucuresti impotriva raportului de activitate depus de catre Cabinet Individual de Insolventa A. F., in calitate de fost administrator judiciar al debitorului S.C. C. T. H. R. P. S.R.L.
A dispus anularea partiala a raportului de activitate in sensul ca a stabilit indreptatirea creditorului de a participa la procedura insolventei fata de debitorul S.C. C. T. H. R. P. S.R.L. in vederea recuperarii sumei de 1.750.508, 59 lei.
A respins ca nefondate celelalte pretentii.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, judecatorul sindic a retinut urmatoarele:
Prin declaratia depusa la data de 20.02.2013 creditorul SC P. P. SRL a solicitat inscrierea sa la masa credala cum suma totala de 2.184.059,59 lei reprezentand contravaloare lucrari si costuri avansate la imobilule aflate in patrimoniul debitorului dupa deschiderea procedurii insolventei fata de acesta (filele 3-5 vol. IV).
La data de 26 martie 2013 creditorul C. G.V. a formulat o cerere similara prin care a solicitat inscrierea sa cu suma de 126.287,25 lei. Ambele declaratii de creanta au fost considerate ca fiind neintemeiate de catre administratorul judiciar (filele 210-213 vol. IV).
Declansarea procedurii insolventei fata de debitor s-a facut prin Sentinta com. nr. 2484/F/13.10.2010 pronuntata de Tribunalul B. cand a fost deschisa procedura generala de insolventa ca urmare a cererii depuse de catre creditorul S.C. I. S.R.L.- societate in reorganizare judiciara prin administratorul judiciar CABINET DE INSOLVENTA T. O.. Recursul declarat de catre debitor a fost respins de catre Curtea de Apel Oradea.
Ulterior, prin Sentinta comerciala nr. 1403/F/1.06.2011 a fost admisa cererea formulata de acelasi creditor si s-a dispus deschiderea procedurii de faliment. Prin Decizia nr. 689/C/2011-R pronuntata de Curtea de Apel Oradea a fost admis recursul debitorului si a fost respinsa cererea de deschidere a procedurii falimentului retinandu-se ca a fost incheiat un contract de cesiune de creanta prin care creanta detinuta de catre creditor a fost transmisa catre S.C. A. P. S.R.L. Instanta de control judiciar a pus in vedere judecatorului sindic sa examineze si declaratia formulata cu acest prilej de catre creditorul S.C. I. S.R.L. - societate in reorganizare judiciara prin administratorul judiciar CABINET DE INSOLVENTA T. O. in care acesta a aratat ca  nu mai are calitate procesuala activa in cauza.
Potrivit art. 76 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, cu exceptia situatiei in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea prevederilor art. 7, titularul de creante anterioare deschiderii procedurii care nu depune declaratia in termenul fixat de judecatorul sindic va fi decazut in privinta acelei creante din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor.
Creanta invocata de catre creditorul contestator SC P. P. SRL se compune din sume ce provin atat anterior deschiderii procedurii, cat si ulterior acestui moment. In acest sens trebuie remarcat ca facturile fiscale aflate la filele 54-55 vol. IV au fost emise la datele de 21.05.2010, 10.07.2010 si 21.12.2009 reflectand sume de bani pretinse in baza contractului de mandat nr. 7/27.02.2007 incheiat intre creditor si debitor.
Faptul ca prin declaratia de creanta ele au fost calificate in corpore ca fiind sume nascute din activitatea curenta a debitorului nu poate duce la modificarea regimului juridic distinct stabilit de Legea nr. 85/2006. In aceste conditii, pentru suma totala de 433.551 lei aferenta celor trei facturi fiscale creditorului ii revenea obligatia de a formula o declaratie de creanta in termenul stabilit de judecatorul sindic prin sentinta de deschidere a procedurii insolventei.
In conditiile in care creditorul are un asociat comun - H. I. L. - este neindoielnic ca acesta a avut cunostinta despre deschiderea procedurii generale de insolventa fata de debitor. In plus, nu trebuie omis ca potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul Procedurilor de Insolventa. De la aceasta regula alineatul 3 al aceluiasi articol instituie doua exceptii: comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii, ambele urmand sa se faca potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Intrucat exista insa posibilitatea ca nu toti creditorii sa fie identificati in etapa incipienta a procedurii, teza a II-a a acestui alineat reinstituie regula prescrisa de alineatul 1 al art. 7.
Legiuitorul nu face nici o distinctie in functie de categoria din care face parte creditorul, citarea prin publicitate instituita cu titlu general de art. 95 Cod de procedura civila fiind inlocuita cu modalitatea speciala prevazuta de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. Respectarea celor doua modalitati de citare reprezinta o conditie necesara si suficienta pentru ca prezumtia instituita de lege referitoare la deschiderea procedurii si termenele care incep sa curga sa isi gaseasca aplicabilitatea. De altfel, art. 61 alin. 1 si 3 prevede in mod expres ca in urma deschiderii procedurii administratorul judiciar ca trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor.
Interpretarea dispozitiilor amintite conduce la concluzia ca numai in masura in care a fost depusa lista respectiva, incumba administratorului judiciar obligatia de a proceda la notificarea individuala a fiecarui creditor. In ipoteza in care lista nu a fost depusa, notificarea facuta prin cele doua mijloace de publicitate - ziar de larga circulatie si Buletinul Procedurilor de Insolventa - suplineste notificarea individuala.
Asa fiind, judecatorul sindic a retinut ca administratorul judiciar a procedat la efectuarea celor doua modalitati de publicitate colectiva (filele 44 si 45 vol. II), operand prezumtia stabilita de legiuitor. Tocmai de aceea, pentru suma de 433.551 lei opereaza decaderea din termen in conformitate cu prevederile art. 76 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, creditorul nefiind indreptatit sa pretinda plata acesteia in cadrul procedurii.
Referitor la diferenta de 1.750.508, 59 lei trebuie precizat ca la baza formularii cererii de inscriere la masa credala a stat contractul de mandat nr. 7/27.02.2007 cu o valabilitate de 5 ani de la data incheierii lui. Valabilitatea contractului a fost pusa in discutie de administratorul judiciar in dos. nr. 2964/111/ 2010 a 5, cererea acestuia fiind respinsa ca prescrisa. In aceste conditii sustinerile debitorului referitor la faptul ca o parte din actele aditionale nu au fost semnate nu pot fi primite intrucat s-ar ajunge pe o cale ocolita la inlaturarea prevederilor art. 81 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.
Din aceasta perspectiva judecatorul sindic retine ca toate inscrisurile depuse de catre creditor (filele 45-201 si 213-423 vol. IV) reflecta modul in care creditorul si-a indeplinit obligatiile asumate in calitate de mandant. In cuprinsul acestora se face referire expresa la contractul amintit, avansarea sumelor de catre creditor facandu-se tocmai in vederea realizarii obiectivului urmarit in realitate de catre debitor - executarea lucrarilor de constructie si conservarea ulterioara a acestora.
Sustinerea debitorului referitoare la faptul ca lucrarile nu au fost realizate nu poate fi primita atata timp cat reteaua de energie electrica, lucrarile de amenajare si cele de asigurare a accesului pe timpul iernii au vizat exclusiv imobilele detinute de catre debitor. Pe cale de consecinta, tinand seama ca  sumele de bani au fost avansate dupa data deschiderii procedurii considera ca in baza art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 creditorul este indreptatit sa participe la procedura in vederea realizarii creantei sale pana la concurenta sumei de 1.750.508, 59 lei, sens in care s-a si admis contestatia.
Cat priveste contestatia formulata de creditorul C. G.V. judecatorul sindic a retinut ca acesta a invocat transmiterea unui drept de creanta in favoarea sa din patrimoniul S.C I. S.R.L. Prin sentinta comerciala nr. 2921/F/28.11.2012 pronuntata in dos. nr. 2964/111/ 2010 a2 s-a stabilit ca respectiva societate comerciala este decazuta din dreptul de a mai pretinde plata vreunei sume suplimentare de bani fata de cea mentionata in cererea de deschidere a procedurii insolventei. Din moment ce un asemenea drept nu a fost recunoscut creditorului initial, a fortiori ratione el nu poate fi stabilit in favoarea cesionarului, astfel incat in mod corect administratorul judiciar a respins cererea acestuia de inscriere la masa credala. Ca atare, tinand seama si de principiul potrivit caruia nimeni nu poate transmite un bun pe care nu il are in patrimoniu (nemo dat quod non habet) a respins contestatia ca nefondata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termen legal, recurentul C. G.V., solicitand admiterea recursului, modificarea sentintei in sensul admiterii contestatiei sale astfel cum a fost formulata.
In motivarea cererii, recurentul a  aratat ca instanta de fond a retinut in mod eronat ca nu ii poate fi recunoscut un drept de creanta, cat timp existenta dreptului sau este dovedita prin adresa comunicata de CII T. O., depusa la 12.03.2013 in dosarul nr. 2964/111/2010/a1* al Curtii de Apel Oradea care arata ca in calitatea sa de asociat unic al SC S.I. SRL a dobandit dreptul de creanta impotriva debitoarei ca urmare a inchiderii procedurii si radierii din registrul comertului a acestei societati, in temeiul art. 260 alin. 12 din Legea nr. 31/1990 conform planului de distribuire. Fiind un drept inscris in planul de distribuire, rezulta ca acesta a existat in mod valabil in patrimoniul SC I. SRL, la momentul lichidarii.
In drept, recurentul si-a intemeiat cererea pe Legea nr. 85/2006 si ale Legii nr. 31/1990.
Impotriva aceleiasi sentinte a declarat recurs, in termen legal, recurentii P&L I. IPURL administrator judiciar al debitoarei SC C.T.H.R.P. SRL si debitoarea C. T. H. R. P. SRL, prin administrator judiciar, solicitand admiterea recursului si schimbarea hotararii recurate in sensul respingerii contestatiei creditoarei SC P. P. SRL sau casarea hotararii si retrimiterea cauzei spre rejudecare, in vederea administrarii probei cu expertiza.
In motivarea cererii, recurentii au aratat ca judecatorul sindic s-a pronuntat pe ceea ce nu s-a cerut. Astfel, SC P. P. SRL a solicitat, prin cererea de admitere a creantei, la data de 20.02.2013, sa fie inscrisa la masa credala cu sumele indicate in cerere, in temeiul art. 65 din Legea insolventei, in tabelul definitiv al creantelor. Administratorul judiciar a respins cererea cu motivarea ca fiind sume din procedura nu se impune analizarea temeiniciei cererii de inscriere a creantei in tabel, dat fiind ca o asemenea procedura este inadmisibila. Impotriva raportului de activitate a formulat contestatie creditoarea SC P. P. SRL, solicitand admiterea creantei sub conditie, pana la solutionarea irevocabila a actiunii in anularea contractului de mandat, iar in cazul respingerii acesteia, ca si creanta definitiva. Judecatorul sindic a admis contestatia, insa nu a dispus inscrierea in tabel, ci a stabilit indreptatirea creditorului de a participa la procedura insolventei in vederea recuperarii sumei de 1.750.508,59 lei.
Or, in cadrul contestatiei, judecatorul sindic nu avea puterea sa solutioneze altceva decat contestatia cu care a fost investit, ci putea stabili daca decizia administratorului judiciar de a nu inscrie creanta in tabel era legala sau nu.
Cu toate ca creditoarea nu a reclamant o creanta in temeiul art. 64 alin. 6 din Lege, acesta din urma a acordat ceea ce nu s-a cerut, stabilind indreptatirea creditorului de a participa la procedura insolventei in vederea recuperarii sumei de 1.750.508,59 lei.
Pe de alta parte, art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 este aplicabil creantelor nascute dupa deschiderea procedurii, care nu pot surveni insa decat urmare a activitatilor curente, in conditiile art. 49 sau art. 46, sub conditia avizarii de catre judecatorul sindic. Judecatorul sindic si-a insusit valoarea din raportul de expertiza extrajudiciara efectuata in mod unilateral de catre creditoarea SC P. P. SRL, fara stiinta si participarea debitoarei si deci, inopozabil acesteia. Judecatorul sindic nu are temei legal sa considere acest raport de expertiza ca titlu de creanta certa lichida si exigibila, in sensul definitiei de la art. 3 pct. 16 din Legea nr. 85/2006. excede competentei instantei de a solutiona si evalua investitii efectuate cu rea credinta, cat timp nu a avut acceptul administratorului judiciar sau a judecatorului sindic, de catre un tert si sa le atribuie debitorului, cu plata lor corespunzator solicitarilor creditoarei. Cat timp creantele curente sunt rezultate din activitati de investitii neautorizate ele nu pot fi puse in plata.
Recurentii sustin ca daca aveau cunostinta ca obiectul contestatiei il vizeaza solicitarea constatarii ca debitoarea datoreaza creditoarei SC P. P. SRL o suma de bani din derularea activitatilor curente, cu totul altfel si-ar fi pus problema. Pe fondul creantei, recurentii sustin ca judecatorul sindic a stabilit creanta cu totul arbitrar, fara a exista documente contabile care sa reprezinte probe certe cu privire la existenta unei creante certe, lichide si exigibile. Avand in vedere ca judecatorul sindic s-a referit la facturi, inseamna ca acestea au fost considerate drept titluri de creanta, iar judecatorul sindic, in loc sa insumeze totalitatea facturilor, a scazut din totalul declaratiei de creanta, facturile indicate de el ca fiind anterioare deschiderii procedurii, obligand debitoarea la plata diferentei dintre valoarea declarata si facturile respective. Raportul de evaluare extrajudiciar nu este opozabil debitoarei, nefiind niciodata acceptat. In lipsa unei expertize tehnice de evaluare, debitul pretins de creditoare nu poate fi validat.
In drept, recurentii au invocat prevederile art. 8 din legea nr. 85/2006, art. 299 si urm. Cod de procedura civila, art. 3041 si art. 312 Cod de procedura civila.
Intimatul administrator special A. V. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului declarat de C. G.V., motivand ca la data de 10.01.2012, SC I. SRL a depus o noua declaratie de creanta si a solicitat inscrierea in tabel cu suma de 126.287,25 lei, reprezentand lucrari efectuate in plus fata de cele solicitate initial pentru care s-a deschis procedura insolventei, insa administratorul judiciar a respins inscrierea in tabel ca fiind tardiv depusa declaratia de creanta, raport mentinut prin sentinta nr. 2921/F/28.11.2012, definitiva si irevocabila prin respingerea recursului prin Decizia nr. 181/C/2013 - R.
C. G.V. obtine de la fostul lichidator judiciar o adresa din care rezulta ca a mostenit in temeiul art. 260 si 133 din Legea nr. 85/2006, suma de 126.287,25 lei si formuleaza o noua declaratie de creanta in nume propriu, la 26.03.2013, cerand repunerea in termen motivat de faptul ca administratorul judiciar nu l-a notificat in legatura cu deschiderea procedurii insolventei.
Prin sentinta recurata, in mod legal, judecatorul sindic a constatat ca SC I. SRL a fost decazuta din dreptul de a depune declaratie de creanta si deci consecinta a faptului ca nimeni nu poate transmite mai mult decat are, a respins contestatia ca nefondata.
Adresa lichidatorului judiciar nu poate constitui izvorul dreptului mostenit de recurent. Pe de alta parte, in procedura lichidarii SC I. SRL, contrar celor afirmate in adresa, nu toate creantele au fost acoperite, pentru ca creanta de 126.287,25 lei sa treaca in patrimoniul asociatului sau.
Solicita amendarea recurentului pentru toate cererile nelegal introduse cu rea credinta.
Intimata contestatoare SC P. P. SRL, a depus intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca neintemeiat, aratand ca nu a solicitat, prin cererea de admitere a creantei, inscrierea in tabelul de creante, ci doar admiterea creantei si inscrierea la masa credala, modalitate prin care dobandesc calitatea de creditor, ceea ce nu are legatura cu modalitatea scriptica prin care isi va realiza creanta - inscriere in tabel sau plata pe parcursul procedurii. Cererea nu putea fi respinsa in temeiul art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, pentru ca nu s-a cerut inscrierea in tabel. Judecatorul sindic a solutionat contestatia cu care a fost investit, acordand exact ceea ce s-a cerut, recunoasterea calitatii de creditor. Se mai arata ca este eronata sustinerea recurentilor in sensul ca au crezut ca ceea ce se judeca este inscrierea in tabelul de creanta, cand cererea creditoarei era clara.
Creanta se compune din sporul de valoare adus imobilelor proprietatea debitoarei prin investitiile realizate de creditoare, potrivit raportului de evaluare depus la dosar si cheltuieli cu intretinerea si utilitatile la aceleasi imobile si care profita debitoarei, temeiul acestor investitii fiind anexa 3 si actul aditional la contractul de mandat nr. 7/27.02.2007. aceste investitii se vad in raportul de evaluare intocmit si in planul de reorganizare intocmit de debitoare. Debitoarea nu poate sustine ca nu cunostea investitiile realizate, intrucat aceasta avea initial niste cladiri ce nu era ridicate nici macar "in rosu", iar la momentul detalierii lor in planul de reorganizare a vazut ca erau finalizate in proportie de 70%.
Se mai sustine ca Legea nr. 85/2006 nu conditioneaza admiterea creantei de inscrierea ei prealabila in evidentele financiar contabile ale debitoarei, ci dimpotriva art. 64 alin. 3 si 6 vizeaza situatia contrara, vorbind de cazul in care nu exista nici un titlu.
Referitor la proba creantei, creditoarea sustine ca aceasta este dovedita prin inscrisurile depuse la dosar, facturi si chitante care poarta mentiuni exprese legate de faptul ca au fost achizitionate materiale sau servicii strict cu privire la "Cabana P.", ceea ce creditoarea nu detine, insa administratorul special nu a continuat facturarea investitiilor pretinzand facturarea la sfarsit. In ceea ce priveste intinderea creantei, facturile depuse la dosar nu puteau fi insumate, deoarece au fost depuse pentru a dovedi investitii colosale la imobile, valoarea acestora fiind cuprinsa in raportul de evaluare. Astfel, calculul instantei prin care s-a stabilit suma finala prin scaderea  valorii celor trei facturi identificate ca fiind emise anterior deschiderii procedurii este riguros si corect. Raportul de evaluare are natura juridica a unei probe aduse in sustinerea creantei, iar debitoarea avea posibilitatea propunerii de contraprobe si sa obtina incuviintarea efectuarii unei expertize judiciare de evaluare a imobilelor.
 Recurentii P&L I. IPURL administrator judiciar al debitoarei SC C.T.H.R.P. SRL si debitoarea C. T. H. R. P. SRL, prin administrator judiciar si intimata contestatoare SC P. P. SRL au depus concluzii scrise la dosar.
Examinand actele si lucrarile dosarului, sentinta recurata, prin prisma motivelor de recurs invocate si in temeiul art. 3041 Cod de procedura civila, Curtea a constatat ca recursul formulat de creditorul C. G.V. este neintemeiat.
Se constata ca prin sentinta nr. 2921/F/2012, mentinuta prin Decizia nr. 181/C/2013 - R a Curtii de Apel Oradea, s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat faptul ca SC I. SRL este decazuta din dreptul de a depune declaratie de creanta, pentru o noua suma ce isi are izvorul in acelasi raport contractual, in valoare de 126.287,25 lei, retinandu-se ca potrivit art. 76 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 cu exceptia situatiei in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea prevederilor art. 7, titularul de creante anterioare deschiderii procedurii care nu depune declaratia in termenul fixat de judecatorul sindic  va fi decazut in privinta acelei creante din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor.
Decaderea, prevazuta la art. 75 din legea nr. 85/2006, este sanctiunea procedurala ce intervine in cazul nerespectarii termenului imperativ prevazut pentru depunerea declaratiei de creanta, efectul ei constand in pierderea exercitiului dreptului procesual. Decaderea nu stinge dreptul de creanta, insa il lipseste de mijloacele procesuale oferite de lege pentru realizarea lui.
Cesiunea de creanta avand ca efect transmiterea creantei pe care cedentul o are fata de debitorul cedat, ea se transmite astfel cum se afla in patrimoniul cedentului, cu toate accesoriile sale, inclusiv mijloacele procesuale de realizare. Avand in vedere ca nimeni nu poate transmite mai mult decat are, SC I. SRL nu putea transmite decat creanta sa, insa lipsita de mijlocul procesual de realizare, pe calea declaratiei de creanta. Creditorul nu poate fi repus in termen, intrucat imprejurarea dobandirii ulterioare a acestui drept de creanta, in urma lichidarii si radierii SC I. SRL, nu constituie o imprejurare mai presus de vointa partii care l-a impiedicat sa actioneze, in sensul art. 103 Cod procedura civila.
Recurentul C. G.V., cesionar al creantei in valoare de 126.287,25 lei, se afla in situatia similara a unui creditor care nu si-a exercitat dreptul de a depune declaratia de creanta in termenul legal, intrucat creanta dobandita are o asemenea natura juridica. Desi dreptul material nu s-a stins, s-a stins insa dreptul procesual, mijlocul de realizare a ei.
Examinand actele si lucrarile dosarului, sentinta recurata, prin prisma motivelor de recurs invocate si in temeiul art. 3041 Cod procedura civila, Curtea a constatat ca recursul formulat de recurentii P&L I. IPURL administrator judiciar al debitoarei SC C.T.H.R.P. SRL si debitoarea C. T. H. R. P. SRL, prin administrator judiciar este intemeiat.
Astfel, s-a constatat ca la data de 20.02.2013, creditoarea SC P. P. SRL a depus la dosarul de insolventa o cerere de admitere a creantei, creanta ce sustine creditoarea s-a nascut dupa data deschiderii procedurii. Prin aceasta cerere se solicita inscrierea la masa credala a debitoarei, respectiv inscrierea in tabelul suplimentar de creante.
Urmare a analizarii declaratiei de creanta, administratorul judiciar, prin raportul de activitate din 02.10.2013, a analizat declaratia de creanta a creditoarei SC P. P. SRL, stabilind ca pentru creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, acestea pot fi platite conform documentelor din care rezulta fara a fi inscrise in tabel, sub conditia ca acestea sa constituie cheltuieli curente, provenite din desfasurarea activitatilor obisnuite ale debitoarei. Intrucat  nu se impune inscrierea in tabel a cheltuielilor curente, administratorul judiciar a respins cererea creditoarei. De asemenea, probele aduse de creditoare au fost apreciate ca nejustificand pretentiile formulate.
Impotriva acestui raport, creditoarea a formulat contestatie  prin care a solicitat admiterea creantei sale sub conditie pana la solutionarea irevocabila a actiunii in anularea contractului de mandat, iar in cazul respingerii acesteia, ca si creanta definitiva, apreciind ca se impunea inscrierea creantei sale. Creditoarea sustine ca obiectul contestatiei sale este inscrierea la masa credala, ceea ce nu echivaleaza cu inscrierea in tabelul de creante. In opinia contestatoarei inscrierea la masa credala constituie modalitatea prin care dobandeste calitatea de creditor.
Curtea a apreciat ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 21 alin. 2 - 4 si art. 11 alin. 1 lit. i) din Legea nr. 85/2006, care dau dreptul oricarei persoane interesate de a formula contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar.
Examinand desfasurarea procedurii insolventei debitoarei C. T. H. R. P. SRL, Curtea a constatat ca aceasta se afla inca in procedura generala de insolventa, s-a propus un plan de reorganizare, la data de 18.07.2012, care inca nu a fost confirmat de catre judecatorul sindic. In aceste conditii, in procedura debitorului nu se poate intocmi un tabel suplimentar in care sa fie inscrisa creanta creditoarei, astfel cum se solicita prin cererea de admitere a creantei, intrucat, potrivit art. 3 pct. 18 din Legea insolventei, tabelul suplimentar cuprinde creantele nascute dupa data deschiderii procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, ceea ce presupune intrarea debitoarei in faliment. Or, debitoarea nu se afla in procedura generala a falimentului.
Fiind creante nascute in timpul procedurii, dupa cum arata creditoarea contestatoare, devin aplicabile prevederile art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, potrivit carora aceste creante se platesc conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa credala. Prin urmare, administratorul judiciar nu poate fi obligat a inscrie la masa credala astfel de creante, ci numai sa le plateasca, cu prioritate, potrivit inscrisurilor din care rezulta.
Fata de dispozitiile exprese ale legii, mentionate mai sus, in mod corect administratorul judiciar a refuzat inscrierea in tabelul de creante.
Pe de alta parte, Curtea a retinut ca notiunea de creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei este definita la art. 3 pct. 8 din Legea nr. 85/2006, astfel: acel creditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creanta contra debitorului intocmite in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea creditorilor, inclusiv a unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii lui, de a fi informat ori notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege.
In consecinta, este creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei acel creditor care a fost inscris pe tabelele de creanta ale debitorului. Din inscrierea in tabel decurg celelalte drepturi conferite de lege, enumerate la pct. 8 al art. 3 din Legea nr. 85/2006.
Potrivit rationamentului aratat, intrucat contestatoarea SC P. P. SRL nu a fost inscrisa in tabelul de creante al debitoarei, aceasta sustinand de altfel ca nu a solicitat o astfel de inscriere, aceasta nu dobandeste calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei.
Pentru aceste motive, in mod gresit, a apreciat judecatorul sindic ca SC P. P. SRL este indreptatita a participa la procedura insolventei debitoarei in vederea recuperarii creantei sale in valoare de 1.750.508,59 lei, creanta nascuta dupa deschiderea procedurii.
Fata de considerentele expuse, Curtea nu a mai analizat pe fond existenta si intinderea creantei nascute in cursul procedurii, solicitate de intimata contestatoare, in acest cadru procesual, constatand ca aceasta nu are calitatea de creditor indreptatit sa participe la desfasurarea procedurii.
Pentru aceste considerente, in temeiul art. 312 Cod procedura civila, Curtea a admis recursul declarat de recurentii P&L I. IPURL administrator judiciar al debitoarei SC C.T.H.R.P. SRL si debitoarea C.T.H.R.P. SRL, prin administrator judiciar impotriva sentintei nr.7323 din 1 octombrie 2014 pronuntata de Tribunalul B., pe care a modificat-o in parte in sensul ca a respins ca nefondata contestatia formulata de creditoarea SC P. P. SRL impotriva raportului de activitate depus de C.I.I. A. F. din 02.10.2013 si a mentinut restul dispozitiilor sentintei.
Fiind in culpa procesuala, in temeiul art. 274 Cod procedura civila, Curtea a obligat intimata creditoare SC P. P. SRL sa plateasca recurentei debitoare SC C.T.H.R.P. SRL cheltuieli de judecata in cuantum de 1.500 lei reprezentand onorariu avocatial achitat in faza procesuala a recursului, conform contractului nr. xxxxxx/02.02.2015, prin virament bancar la data de 13.02.2015.            
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment; Restructurare, Reorganizare

124 - Decizie nr. 124 din data de 23.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Actiune introdusa de debitoare, prin administrator special, in cadrul procedurii de insolventa, impotriva uneia din creditoare, prin care solicita deblocarea accesului la bunurile sale, retinute in spatiile creditoarei. Compet - Decizie nr. 123 din data de 23.04.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI. Apel. Actiune in anularea certificatului de inmatriculare al societatii parate, intemeiata pe schimbarea destinatiei imobilului in care isi desfasoara activitatea, fara acordul vecinilor, deranjul fonic produs de activitate si pe - Decizie nr. 116 din data de 21.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Contestatie la tabelul preliminar. Obligatia judecatorului-sindic de a determina cuantumul creantei contestate, neputand lasa in sarcina administratorului judiciar determinarea cuantumului, cata vreme acesta si-a spus parerea - Decizie nr. 112 din data de 09.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Procedura insolventei. Inscriere provizorie a creantei. Necesitatea administrarii de probe. Momentul in care trebuie incuviintata administrarea de probe, de catre judecatorul sindic. - Decizie nr. 111 din data de 09.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Procedura insolventei. Cerere de sesizare din oficiu a judecatorului sindic privind inlocuirea administratorului judiciar. Posibilitatea creditorilor de a obtine schimbarea administratorului judiciar doar in conditiile prevazu - Decizie nr. 108 din data de 09.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Recurs. Contestatie la tabel preliminar. Necercetarea fondului cauzei. Obligatia judecatorului sindic de a analiza fondul pretentiilor in cazul in care intre debitoare si creditoare a existat un litigiu, suspendat in baza art. 36 di - Decizie nr. 83 din data de 30.04.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI. Recurs. Dizolvare societate comerciala. Cerere de repunere in termenul de declarare a recursului, intemeiata pe necomunicarea legala a sentintei atacate cu recurenta parata. Momentul inceperii termenului de recurs. Recurs tardiv - Decizie nr. 77 din data de 24.04.2015
Apel. Procedura insolventei. Confirmare plan de reorganizare. Aprecierea ca si vot pozitiv a votului unui creditor in sensul votarii planului, cu conditia ca toate obligatiile nascute dupa data intrarii in insolventa (necuprinse in graficul de rambursare) - Decizie nr. 152 din data de 21.05.2015
Apel. Actiune in constatarea inexistentei dreptului unei persoane fizice de a reprezenta o societate comerciala, in conditiile in care acest drept i-a fost conferit printr-un contract de munca, contrar prevederilor Actului constitutiv al societatii. Admis - Decizie nr. 150 din data de 20.05.2015
Apel. Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze din contractele de credit, introdusa de mai multi reclamanti cu domicilii sau sedii in diferite localitati din tara, impotriva aceleasi banci parate, in temeiul unor contracte de credit diferit - Decizie nr. 146 din data de 14.05.2015
Apel. Procedura insolventei. Contestatie la tabelul preliminar de creante si la tabelul preliminar modificat de creante. Imposibilitatea analizarii, pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, a incidentei prevederilor art. 117-118 din Legea n - Decizie nr. 142 din data de 07.05.2015
Recurs. Procedura insolventei. Contestatie la planul de distribuire a fondurilor obtinute din vanzarea bunului garantat, formulata de creditori salariati. Distribuirea sumelor obtinute in functie de categoria din care fac parte creditorii contestatori, si - Decizie nr. 94/C din data de 12.05.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Cerere de protectie a creantei formulata de creditorul garantat, intemeiata pe prevederile art. 39 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/ 2006. Inadmisibilitatea cererii. Posibilitatea formularii doar a unei cereri de ridicare a sus - Decizie nr. 91/C din data de 25.03.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Contestatie la tabel. Creanta tardiva. Valabilitatea notificarii deschiderii procedurii,comunicata la sediul organului fiscal care administreaza creanta bugetara, chiar daca acesta nu are personalitate juridica. - Decizie nr. 83/C din data de 24.03.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Contestatie la tabelul preliminar de creante formulata impotriva creantei organului fiscal, constatata prin decizie de impunere, contestata pe calea contestatiei administrative, care a fost suspendata pana la solutionarea plan - Decizie nr. 79/C din data de 12.03.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Cerere de deschidere a procedurii formulata de un creditor impotriva unei societati dintr-un grup. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 183 si urmatoarele din Legea nr. 85/ 2014 - Decizie nr. 67/C din data de 10.03.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Cerere de deschidere a procedurii formulata de un creditor si de conexare la cererea similara formulata anterior de debitor, in temeiul Legii nr. 85/ 2014. Judecarea cererii debitorului, la care s-a conexat cererea creditorulu - Decizie nr. 65/C din data de 04.03.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Recurs. Contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor. Calculul cvorumului si al majoritatii creantelor facut de administratorul judiciar, raportat la un tabel definitiv rectificat, intocmit si neafisat la usa instantei. Con - Decizie nr. 59/C din data de 31.03.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Recurs. Cerere de inscriere creanta nascuta in cursul procedurii in tabelul suplimentar de creante, respinsa de administratorul judiciar. Contestatie la raportul de activitate al administratorului judiciar, admisa de judecatorul sin - Decizie nr. 57/C din data de 24.03.2015