InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

inlocuirea sanctiunii disciplinare aplicata de angajator salariatului sau

(Decizie nr. 1346 din data de 12.06.2012 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Instanta de judecata poate inlocui  sanctiunea disciplinara aplicata de angajator salariatului sau cu una mai usoara daca apreciaza ca fiind disproportionata sanctiunea in raport cu fapta savarsita.

      Decizia civila nr.1346/12.06.2012 a Curtii de Apel Galati

Reclamantul AB a chemat in judecata pe parata CD pentru a se dispune anularea dispozitiei nr. cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara, cu obligarea paratei la plata drepturilor salariale care i se cuvin cu incepere de la data concedierii si pana la reintegrarea efectiva, cu plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces.
Prin decizia contestata a fost concediat disciplinar, retinandu-se ca in data de 12.07.2011, fiind in timpul liber, s-a deplasat la locul de munca, a folosit tractorul pe care lucra ca mecanizator si a ajutat un coleg sa ridice deseuri lemnoase din societate.
Parata a apreciat ca folosirea utilajului proprietatea sa este o abatere grava, care justifica desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Aprecierea paratei este in opinia sa exagerata, deoarece folosirea utilajului pe o distanta de 200 m in incinta societatii, nu poate justifica concedierea disciplinara. Reclamantul a recunoscut si a regretat fapta, dar a solicitat o reapreciere a sanctiunii cu consecinta inlocuirii cu o alta mai usoara, cu motivarea ca s-a folosit de utilaj pentru ca are o problema medicala la picior si a intentionat sa-si ajute un coleg care la randul sau l-a ajutat pe reclamant. A mai solicitat sa se retina ca pentru ridicarea deseurilor lemnoase, colegul avea toate aprobarile necesare.
Temeiul juridic invocat - 268 alin. 5 Codul muncii.
Analizand actele instanta de fond a retinut  urmatoarele:
Este de necontestat faptul ca reclamantul nu a respectat art. 23, pct. 13, 15 si 28 din Regulamentul de Ordine Interioara si desi avea cunostinta de dispozitiile care reglementeaza disciplina muncii si putea anticipa consecintele faptei sale, a patruns in incinta societatii si s-a folosit fara acordul angajatorului de un bun proprietatea acestuia.
Pe de alta parte, prin aceasta conduita parata nu a fost prejudiciata, iar folosirea utilajului s-a efectuat in scopul de a-si ajuta un coleg, care avea aprobare pentru ridicarea unor deseuri lemnoase, coleg care la randul sau l-a ajutat pe reclamant.
Reclamantul s-a folosit de utilajul paratei pe o distanta mica si motivat de faptul ca avand o afectiune medicala la picior nu putea efectua transportul manual. Reclamantul si-a ajutat colegul in considerarea ajutorului pe care la randul sau l-a primit de la acesta.
Cu actele depuse, parata nu a dovedit ca reclamantul are in mod constant si intentionat o conduita contrara disciplinei muncii, deoarece din cartea de munca nu rezulta ca in cadrul societatii aceasta ar fi savarsit si alte abateri disciplinare grave.
Sanctiunile disciplinare constituie mijloace de constrangere prevazute de lege, avand ca scop apararea ordinii disciplinare si dezvoltarea spiritului de raspundere pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, precum si prevenirea savarsirii unor acte de indisciplina. Ele sunt masuri specifice dreptului muncii.
In conditiile expuse, fata de natura abaterii disciplinare, de scopul urmarit la edictarea Regulamentului de Ordine Interioara se constata ca se impune sanctionarea disciplinara a reclamantului.
Avand in vedere conditiile concrete in care s-a savarsit fapta, consecintele produse, scopul pentru care reclamantul s-a folosit de utilajul proprietatea societatii parate, faptul ca reclamantul nu a avut reprezentarea clara a faptei sale, consecintele pierderii unui loc de munca, actualul context economico-social, varsta reclamantului care mai are putin pana la pensionare, se constata ca sanctiunea concedierii este mult prea grava raportat la fapta comisa si la consecintele acesteia.
Pentru aceste considerente, s-a dispus modificarea in parte a deciziei contestate si inlocuirea sanctiunii disciplinare aplicata de parata cu sanctiunea prev. de art. 248 alin. 1 lit. c Codul muncii, sens in care s-a aplicat reclamantului sanctiunea reducerii salariului de baza pe o durata de 3 luni, cu 10%.
S-a dispus repunerea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei contestate, cu aplicarea dispozitiilor prezentei hotarari.
Avand in vedere ca reclamantul a fost in culpa si a generat prezentul proces, potrivit art. 274 C.p.civ. s-a respins cererea de acordare a cheltuielilor de judecata ca nefondata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata, criticand-o ca fiind netemeinica si nelegala, solicitand admiterea recursului, modificarea sentintei si, in rejudecare, respingerea contestatiei.
In drept, a invocat art. 312 si Legea nr. 168/1999.
In motivare, a aratat ca este gresita aprecierea instantei ca salariatul nu a inteles gravitatea faptei sale, atat timp cat lucreaza de mult timp in aceleasi conditii de disciplina si organizarea muncii. Salariatul doar si-a motivat atitudinea pe aceasta situatie, incercand sa atraga compasiunea instantei.
Gravitatea faptei este data de imprejurarile in care a inteles intimatul sa utilizeze de un utilaj greu din incinta unitatii, de lipsa avizului pentru desfasurarea unor astfel de activitati si de consecintele abaterii, de dezechilibrul aparut in activitatea unitatii si disciplinei la locul de munca, disciplina asigurata de respectul pe care il au ceilalti colegi fata de regulile liber negociate la nivel de societate, dar si fata de regulile de protectia muncii, impuse prin lege.
Intimatul, legal citat, a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului, reluand situatia de fapt.
Recursul este nefondat.
Abaterea disciplinara pentru care salariatul a fost sanctionat, a constat in aceea ca, in timpul liber, s-a deplasat in incinta societatii pentru a ajuta un coleg, a luat un tractor pentru a se deplasa la un depozit, din proprie initiativa, fara aprobare.
In mod corect, Tribunalul a retinut ca salariatul nu a avut reprezentarea faptei sale, de vreme ce a utilizat mijlocul de transport doar pentru ca avea o infirmitate, cu scopul de a ajuta un coleg.
In mod evident, abaterea nu are un caracter grav, nu a produs nici un prejudiciu unitatii, iar imprejurarile in care s-a savarsit fapta (afectiunea medicala la picior, spiritul de intrajutorare), varsta si comportamentul anterior al salariatului conduc la concluzia ca sanctiunea aplicata de angajator este disproportionat de grava in raport cu gravitatea faptei. Chiar daca salariatul nu a respectat normele de disciplina muncii, nu s-a dovedit ca aceasta abatere ar fi fost majora sau ca ar fi avut ecou si consecinte negative in randul celorlalti salariati.
Prerogativa disciplinara revine angajatorului, dar acesta trebuie sa isi exercite drepturile cu buna credinta si echilibrat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta. - Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data de 02.11.2010
Recurs rectificare carnet de munca - Sentinta civila nr. 1719 din data de 25.01.2010
Raspunderea patrimoniala a angajatilor. - Sentinta civila nr. 217 din data de 24.02.2011
Lipsa in gestiune. Raspunderea patrimoniala a mostenitorilor salariatului decedat. - Sentinta civila nr. 835 din data de 16.06.2011
Actiunea in raspundere patrimoniala. Prejudiciul produs de sofer prin depasirea consumului de combustibil. - Sentinta civila nr. 309 din data de 24.03.2011
Drepturi salariale - Sentinta comerciala nr. 472/CA din data de 09.09.2010
LITIGIU DE MUNCA. RASPUNDERE SUBSIDIARA - Decizie nr. 10 din data de 19.01.2010
Functionar public cu statut special. Incetarea raporturilor de serviciu urmare a intervenirii unei hotarari penale definitive de condamnare. Petenta ofiter de politie judiciara. Atacarea ordinului Ministerului Afacerilor de Interne prin care s-a constata - Decizie nr. 62/F din data de 10.04.2014
Acordarea indemnizatiei de dispozitiv - Decizie nr. 488/F din data de 25.04.2008
Spor de confidentialitate solicitat de magistrati admisibilitate. - Decizie nr. 348/F din data de 16.04.2008
Acordarea pentru anumite categorii de politisti din cadrul structurilor teritoriale ale Politiei Romane, a suplimentelor de hrana M12B, daca acestia desfasoara activitati in ture. Aplicabilitatea HG nr. 65/2003 si Ordinul MAI nr. 440/2003. - Decizie nr. 617/R din data de 30.09.2008
Dreptul functionarilor publici angajati in structuri MIRA de a li se plati prima de concediu si sporul de fidelitate. Admisibilitatea chemarii in garantie a Ministerului Economiei si Finantelor. - Decizie nr. 429/R din data de 01.07.2008
Legalitatea acordarii pentru politisti a sporului de fidelitate si a primei de concediu. Drepturile salariale suspendate nu au fost anulate prin actele normative care au determinat suspendarea, anume legile bugetului de stat pe anul 2001-2006 - Decizie nr. 434/R din data de 01.07.2008
Reactualizarea debitului principal cu rata inflatiei si acordarea de dobanzi legale pentru neexecutarea la timp a obligatiilor de plata. Regim juridic si temeiuri de drept. - Decizie nr. 146/R din data de 03.04.2007
Contencios administrativ si fiscal - litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) - Sentinta civila nr. 7/CC din data de 03.02.2010
Sanctiune disciplinara. Vinovatie salariat. - Decizie nr. 1727 din data de 21.10.2013