InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Teren atribuit in folosinta pe durata constructiei, aflat in proprietatea Statului Roman. Sistarea indiviziunii si atribuirea lui in favoarea titularilor dreptului de folosinta, fara obligarea lor la plata sultei in favoarea statului. Pronuntarea une...

(Decizie nr. 1955 din data de 01.06.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1955 din 1 iunie 2011
 
Prin sentinta civila nr.4569/25 martie 2009, a Judecatoriei Cluj-Napoca, a fost respinsa actiunea civila precizata si completata formulata de catre reclamantii V.I. si B.P. impotriva paratei F.B., ca urmare a admiterii exceptiei lipsei capacitatii procesuale de folosinta a acestei parate si s-a constatat ca reclamantii V.I. si B.P. au renuntat la judecarea cererii privind includerea in masa succesorala ramasa dupa defuncta B.I.E., decedata la data de 27 Decembrie 2002  a bunurilor mobile, respectiv picturi si bijuterii; s-a constatat ca reclamantii V.I. si B.P. au renuntat la judecarea cererilor privind constatarea nulitatii absolute a  donatiei intervenite in anul 1985 intre defunctele B.I.E. si fiica sa, parata F.B., decedata in cursul judecarii cauzei, precum si a donatiei intervenite in anul 2002 intre aceasta din urma si  paratul F.S. junior,  cu privire la imobilul situat in localitatea Siofok-Ungaria; s-a constatat ca reclamantii reconventionali F.S. senior si F.S. junior au renuntat la judecarea cererii reconventionale privind includerea in masa succesorala ramasa dupa defuncta B.I.E.  decedata la data de 27 Decembrie 2002  a bunurilor mobile, respectiv tablouri, picturi, gravuri, sculpturi, mobila, vase, tacamuri, covoare, haine de blana, bijuterii, aparatele electrocasnice, certificat de actionar, precum si dreptul de concesiune asupra a 4 locuri de mormant in Cimitirul Central si dreptul de autor dupa poetul B.J. si manuscrisele acestuia; a fost admisa in parte actiunea civila precizata, completata si extinsa formulata de reclamantii V.I. si B.P. impotriva paratilor F.S. jr. si F.S. sen. si Statul Roman prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si a fost admisa in parte actiunea reconventionala formulata de reclamanta reconventionala F.B. si continuata de catre F.S. jr. si F.S. sen. si  s-a constatat ca masa succesorala ramasa dupa defuncta B.I.E.  decedata la data de 27 decembrie 2002  se compune din cota de 7/8 parte din imobilul casa si cota de 21/32 parte din teren, ambele imobile  inscrise in C.F. nr.17.315 Cluj-Napoca, nr.top. 1225/2,  imobil situat administrativ in municipiul Cluj-Napoca, strada B. nr. 38, judetul Cluj, precum si din imobilul teren in suprafata de 8700 mp. evidentiat in Titlul de proprietate nr.25.880/1002/1995, in  tarla 51, parcela 129, teren situat in extravilanul localitatii Coplean, comuna Caseiu, judetul Cluj; a fost respinsa cererea reclamantilor V.I. si B.P. privind includerea in masa succesorala ramasa dupa defuncta B.I.E. a imobilului casa si teren situate in localitatea Sifok-Ungaria; s-a constatat ca vocatie succesorala dupa defuncta B.I.E. au reclamantii V.I. si B.P. si parata F.B., in cota de 1/3 parte fiecare, in calitate de descendenti directi; s-a dispus sistarea indiviziunii in ceea ce priveste suprafata de 8.700 mp. evidentiat in Titlul de proprietate nr.25.880/1002/1995, in  tarla 51, parcela 129, teren situat in extravilanul localitatii Coplean, comuna Caseiu, judetul Cluj, prin atribuirea terenului in favoarea reclamantului B.P., cu obligarea acestuia la plata sultei in cuantum de 500 lei, in favoarea paratilor reclamanti reconventionali F.S. senior si F.S. junior; s-a dispus sistarea indiviziunii in ceea ce priveste cota de 7/8 parte din imobilul casa si cota de 29/32 parte din teren, ambele imobile  inscrise in C.F. nr. 17.315 Cluj-Napoca, nr.top.1225/2, imobil situat administrativ in municipiul Cluj-Napoca, strada B. nr.38, judetul Cluj, prin atribuirea acestora in intregime in favoarea reclamantilor V.I. si B.P.; au fost obligati reclamantii V.I. si B.P., in solidar, sa le plateasca paratilor Statul Roman prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sulta in cuantum de 124.200 lei si paratilor reclamanti reconventionali F.S. senior si F.S. junior, sulta in cuantum de 214.608,33 lei, in termen de  6 luni de la data ramanerii irevocabile a sentintei; s-a dispus inscrierea in C.F. nr.17.315 Cluj-Napoca a dreptului de proprietate al reclamantilor V.I. si B.P., in cota de parte fiecare asupra 7/8 parte din imobilul casa si asupra cotei de 29/32 parte din teren, imobile cu nr.top. 1225/2, situate administrativ in municipiul Cluj-Napoca, strada B. nr.38, judetul Cluj; au fost compensate cheltuielile de judecata efectuate de reclamantii V.I. si B.P. si de paratii F.S. senior si F.S. junior.
Prin decizia civila nr. 342/16 iunie 2010 pronuntata de Tribunalul Cluj, au fost admise apelurile declarate de catre reclamantii B.P.  si V.I. si de paratii F.S.  senior si F.S. junior impotriva sentintei civile nr.4569 pronuntata la data de 25 martie 2009 in dosarul nr.6401/211/2007 al Judecatoriei Cluj-Napoca si, in consecinta, a fost schimbata in parte sentinta atacata sub aspectul solutiei privind sistarea starii de indiviziune cu privire la imobilul constructie si teren situat in Cluj-Napoca, str. B. nr. 38, jud. Cluj, imobil inscris in CF nr. 17.315 Cluj, top. 1225/2; s-a dispus sistarea indiviziunii succesorale constatata in privinta imobilului mai sus mentionat, respectiv in privinta cotei de 7/8 parte din teren si constructie; a fost atribuit imobilul in intregime reclamantilor B.P.  si V.I.; au fost obligati reclamantii la plata in favoarea paratilor F.S.  senior si F.S. junior a unei sulte in valoare de 221 666 lei, conform raportului de evaluare efectuat in apel, in termen de 6 luni de la ramanerea  irevocabila a deciziei; s-a dispus intabularea in favoarea reclamantilor a dreptului de proprietate asupra cotei de 7/8 parte din imobilul constructie si teren mentionat anterior, in parti egale, cu titlul de mostenire si partaj; au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei atacate; au fost  respinse apelurile sub celelalte aspecte si au fost compensate cheltuielile de judecata din apel.
Pentru a pronunta aceasta  decizie, tribunalul a  retinut ca, apelurile reclamantilor si paratului sunt fondate in parte, cu privire la  aspectele  privind stabilirea sultei in favoarea Statului Roman.
Tribunalul a apreciat ca in cauza sunt incidente dispozitiile art.36 din Legea nr.18/1991, astfel incat partile nu datoreaza sulta Statului Roman.
Imprejurarea ca pana acum nu s-a eliberat un ordin al prefectului, nu are importanta in cauza, instanta a apreciat ca are competenta sa hotarasca asupra acestei probleme, avand in vedere ca are plenitudinea de competenta in materia fondului funciar.
Partile implicate si-au manifestat dorinta de a beneficia de restituirea terenului in conditiile art. 36 din Legea nr. 18/1991, inclusiv prin cererea de apel, tribunalul nu are motive sa acorde Statului Roman o sulta pentru un teren care trebuie oricum transmis in proprietatea partilor cu titlu gratuit.
Referitor la apelul reclamantilor, tribunalul a constatat ca judecatoria a pronuntat o solutie legala si temeinica.
In baza Legii nr. 105/1992 cu privire la raportul de drept international privat, art. 10, s-a dat eficienta dispozitiilor Tratatului incheiat intre Romania si Ungaria, ratificat prin Decretul nr. 505/1958, potrivit carora procedura succesorala si bunurile imobile sunt supuse legii statului pe teritoriul caruia se afla bunurile.
In plus fata de cele mentionate la fond si Regulamentul nr. 41/2002 UE privind cooperarea judiciara in materie civila prevede ca acesta nu se aplica procedurii succesorale, ramanand ca aceasta sa fie reglementata in baza tratatelor bilaterale intre state.
Prin urmare, instanta a retinut ca imobilul din Ungaria este supus legii maghiare in baza Tratatului dintre Romania si Ungaria, iar paratul F.S. senior are, cu privire la imobilul din Romania, vocatie succesorala, deoarece asa prevede legea romana.
Referitor la apelul paratilor, tribunalul a constatat ca a existat intentia de a gratifica a antecesoarei paratilor, situatie in care nu mai poate fi invocata cu succes nulitatea contractului de donatie, datorita lipsei cauzei, respectiv a intentiei de a dona.
Impotriva acestei decizii a  declarat recurs paratul Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, prin care a solicitat admiterea recursului, cu consecinta respingerii apelurilor declarate de reclamanti si parati si mentinerii hotararii instantei de fond.
In motivarea recursului, recurentul a  aratat ca decizia tribunalului este nelegala, deoarece cererea formulata de mostenitorii defunctei B.I.E. prin care s-a solicitat admiterea unui ordin de atribuire in  proprietate in favoarea lui B.I.E. a terenului in suprafata de 82/327-a parte din terenul inscris in CF 17315 Cluj-Napoca, are un alt regim juridic, respectiv Legea nr. 18/1991 republicata, care este lege speciala. Considera ca instanta nu poate dispune printr-o actiune pe dreptul comun restituirea cotei de teren detinuta de Statul Roman (2/8 parte), deoarece la data promovarii actiunii reclamantii nu aveau formulata cerere in baza Legii nr. 18/1991, prin care sa fi solicitat restituirea acestui teren. Aceasta cerere a fost formulata de mostenitorii defunctei  abia in apel,  fara a face dovada ca au investit Primaria municipiului Cluj-Napoca cu o cerere in vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra cotei de teren detinuta de Statul Roman, anterior prezentei actiuni.
Paratul a mai aratat ca, trebuie sistata indiviziunea si achitate sultele ce se cuvin coproprietarilor.
In ceea ce priveste Decizia  nr. XX/2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, se arata ca regimul terenurilor intravilane expropriate este distinct reglementat de  dispozitiile Legii nr.10/2001, in conditiile in care celelalte legi ale proprietatii au ca obiect terenurile aflate in patrimoniul cooperativelor agricole de productie si terenurile din intravilan atribuite in folosinta vesnica sau pe durata existentei constructiei si terenurile forestiere, dupa caz, astfel ca regimul juridic al imobilului in litigiu este Legea nr. 18/1991, republicata.
Potrivit   dispozitiilor  art. 36 alin. 2 din Legea nr.  18/1991 pot formula cerere de atribuire in  proprietate a terenurilor  intravilane persoanele care au primit in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata constructiei astfel de terenuri.
In speta, persoana indreptatita nu poate primi in  proprietate numai suprafata de teren care i-a fost acordata pin decizia administrativa prin care s-a  constituit dreptul de folosinta.
Prin intampinarea formulata, reclamantii B.P. si V.I. au solicitat  respingerea  recursului formulat de parat, cu cheltuieli de judecata.
Analizand decizia pronuntata prin prisma motivelor de recurs invocate, curtea constata ca recursul este nefondat, urmand a fi respins pentru urmatoarele considerente:
Mostenitorii defunctei B.I.E. au solicitat Prefectului, prin cererea inregistrata sub nr. 106484/22.05.2009, emiterea unui ordin pentru terenul aferent cotei de 82/327 parte din terenul inscris in C.F. 17315 Cluj. Desi  cererea a fost adresata Primariei Cluj-Napoca urmand ca aceasta sa solicite Prefectului emiterea unui ordin de atribuire a terenului, cu toate acestea recurentul a promovat prezentul recurs sustinand ca in mod nelegal nu s-a stabilit sulta in favoarea sa pentru cota de 82/327 parte din terenul inscris in C.F. 17315 Cluj.
Prin  sentinta civila 1698/03.02.2011 pronuntata de Judecatoria Cluj-Napoca, irevocabila prin nerecurare, a fost admisa actiunea intimatilor si obligat recurentul sa  inainteze Prefectului Judetului Cluj documentatia pentru  eliberarea ordinului de restituire in favoarea intimatilor din prezentul recurs B.P.  si V.I., F.S.  senior si F.S. junior.
Din cele mai sus retinute rezulta ca recurentul a ignorat dispozitiile in materie privind terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor respectiv dispozitiile art. 36 al. 3 din Legea nr. 18/1991 invocand situatia de carte funciara. Este real ca recurentul este proprietar tabular al cotei de 82/327 parte din terenul inscris in C.F. 17315 Cluj, insa in aceasta calitate trebuie sa-si asume si obligatiile legale stabilite in sarcina sa, prin legile reparatorii adoptate dupa instaurarea statului democratic.
Faptul ca intimatii nu poseda o decizie administrativa prin care sa i se constituie dreptul de proprietate nu le este imputabila acestora ci recurentului care nu a inaintat cererea organului abilitat de lege pentru eliberarea titlului.
Curtea constata ca in mod legal tribunalul a aplicat dispozitiile art. 36 din Legea nr. 18/1991 si a constatat ca intimatii nu datoreaza sulta Statului Roman, nefiind incident motivul de nelegalitate prevazut de art. 304 pct. 9 C.Pr.Civ.
Pentru aceste considerente, in temeiul art. 312 C.Pr.Civ. curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de paratul Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca  impotriva deciziei civile nr. 342/A/ 16.06.2010 a Tribunalului Cluj pronuntata in dosar nr. 6401/211/2007, pe care o va mentine.
In temeiul art. 274 C.Pr.Civ. curtea va obliga recurentul Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca  sa plateasca intimatului F.S. suma de 4.216 lei, cheltuieli de judecata in recurs, reprezentand onorariu avocatial. (Judecator Tania Antoaneta Nistor)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010